Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse S&P 500 en Nasdaq 100 drietal versteilingen neerwaarts gebroken en hoofd-schouderpatroon geactiveerd

vrijdag 25 september 2020


Hoe liggen de Amerikaanse indices als de S&P 500 en de Nasdaq 100 erbij? Deze indices wisten hun herstelbeweging aanzienlijk langer door te zetten dan veel andere indices. Zo zetten zij in de eerste handelsdagen van september nog hogere (all-time high) toppen op de borden. In beide indices zagen we ook sinds mei dit jaar een steeds steilere opgaande beweging. De laatste versteiling startte medio augustus waardoor er uiteindelijk een drietal versteilingen te zien waren. Vanuit het verleden weten we dat dit soort versnellingen vaak wijzen op een blow-off beweging, een extreme versteiling voordat een forse correctieve beweging zal plaatsvinden. Inmiddels zijn alle drie de versteilingen in beide indices alweer neerwaarts gebroken. De correcties in beide indices naderen de 10% en ik verwacht dat er nog veel meer neerwaartse druk in de komende maanden zal plaatsvinden. In de S&P 500 liggen de eerste 2 richtpunten voor de komende tijd bij de zone 2.950 – 3.000 en bij 2.800. Maar de kans is naar mijn mening groot dat in de komende 12 maanden de S&P 500 nog aanzienlijk lagere niveaus op de borden kan zetten. Opvallend is dat in beide indices ook grote hoofd-schouderpatronen zichtbaar zijn waarbij recentelijk de neklijnen neerwaarts werden gebroken. Om een tijdelijke adempauze in te lassen in deze neerwaartse tendens moet de S&P 500 boven de recente toppen rond 3.425 komen, waarna een tijdelijke zijwaartse tendens kan ontstaan. In de Nasdaq 100 werd ook de neklijn van het genoemde toppatroon recent gebroken en hierdoor is ruimte ontstaan voor de komende tijd richting in eerste instantie de 9.700. Maar ook hier zijn aanzienlijk lagere niveaus realistisch. Eerste verbetering treedt op boven de recente top van 11.565 voor een langere zijwaartse periode.

Grafiek S&P 500 index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 23 september 2020

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 16 september 2020


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10569,13 op NASDAQ-100 10,1 9,78 9,80 +2,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9378,23 op NASDAQ-100 5,0 19,82 19,84 +0,76 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12829,1 op NASDAQ-100 9,8 10,00 10,02 -2,82 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13458,42 op NASDAQ-100 6,4 15,31 15,33 -1,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 25 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.