Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse EUR/USD Terugtest voor vorming van een hogere bodem

woensdag 30 september 2020

De koers van eurodollar zette in maart dit jaar een bodem neer net boven de $1,06. Hiermee werd ook de onderkant getest van een breed dalend trendkanaal dat sinds begin 2018 de bandbreedte van dit valutapaar bepaalde. In de weken hierna zagen we in het kortetermijnbeeld een patroon van hogere bodems ontstaan waarna eind mei de bovenkant van het dalende trendkanaal ($1,1050) werd gebroken. Hierna werd een opwaartse versnelling ingezet. De definitieve bevestiging van de vorming van een bodem en een trendomkeer in het langeretermijnbeeld vond plaats boven de belangrijke horizontale toppenzone van $1,1450 – 1,1490. Als eerste richtpunt voor de eurodollar gaf ik destijds aan een koers van $1,2050. Met een recente top bij $1,2010 werd dit doel al bijna behaald. Momenteel bevindt de eurodollar zich in een terugtest. Deze terugtesten zijn belangrijk om de contouren te vormen van een nieuwe stijgende trend in het middellangetermijnbeeld. Tot op heden werd een ‘tweezers’ bodem gevormd bij $1,1610, maar zelfs een terugval naar de zone $1,1450 – 1,1490 zou geen verandering aanbrengen in mijn opwaartse visie voor dit valutapaar. Zolang de $1,1610 echter niet meer neerwaarts wordt gebroken, mag het vizier voor de komende weken weer worden gezet naar de $1,20 – 1,2050. Voor de komende maanden houd ik rekening met een verder aansterkende euro ten opzichte van de dollar naar de zone $1,2550 – 1,26. Een dergelijk doel zal waarschijnlijk pas behaald gaan worden met de nodige tussentijdse terugtesten.

Grafiek eurodollar op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 september 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,111 op EUR/USD 10,2 9,82 9,83 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,024 op EUR/USD 5,9 16,86 16,87 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,315 op EUR/USD 11,1 9,01 9,02 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,4522 op EUR/USD 4,9 20,36 20,37 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 30 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.