Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Corona-quarantaine Witte Huis vergroot onzekerheid

vrijdag 2 oktober 2020


Het nieuws dat president Donald Trump en zijn vrouw met corona zijn besmet, vergroot de onzekerheid voor beleggers. De aandelenmarkten reageren negatief, de goudprijs staat hoger en ook de koersen van staatsobligaties lopen op.

Liquiditeit gegarandeerd

De verschuiving van de voorkeur richting minder risicovolle beleggingen is een voorspelbare reactie. Onzekerheid geldt meestal als een negatieve factor voor aandelenmarkten. Alleen zagen we de afgelopen tijd juist een omgekeerde beweging. Begin september begonnen de aandelenmarkten namelijk te dalen maar inmiddels stijgen die al weer enige tijd. De aandelenkoersen leken niet verder te kunnen dalen, door de logica dat na het opheffen van de lockdown-maatregelen economische herstel moet volgen, gekoppeld aan zeer lage rentes, die door de centrale bankiers nog min of meer jarenlang wordt gegarandeerd.

Aandelenmarkten richtingloos

Anderzijds: de aandelenkoersen lijken ook - voorlopig tenminste - niet naar hogere niveaus door te kunnen breken, omdat de verwachte ontwikkeling van de omzetten, kosten en winsten van ondernemingen dat niet rechtvaardigt. Dat zijn de omstandigheden van het huidige aandelenklimaat, waarin aandelen ‘nergens heengaan’. Beleggers krijgen dividenden en bij aandelen is er in veel gevallen potentie ten aanzien van de toekomst; wat bij obligaties grotendeels ontbreekt.

Tal van onzekerheden

De onzekerheid waarmee beleggers te maken hebben, bestaat uit een aantal factoren waarvan ik de anti-coronavaccins, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de steun- en stimuleringspakketten van de overheden tot de belangrijkste reken. Mede daarom hebben we in het beleid voor ons vermogensbeheer op dit moment weinig uitgesproken beleggingsposities ingenomen. Wat opvalt: het koersherstel van afgelopen zomer vond vooral plaats op basis van nieuw geld dat naar de financiële markten vloeide. Vertrouwensherstel bij professionele marktpartijen speelde dus minder een rol. Met uitzondering van onze ‘overweging’ van de aandelensectoren informatietechnologie en communicatiediensten beleggen we momenteel vrij neutraal. Zie ook ons Maandbericht beleggen.

Nieuw steunpakket van $2,2 biljoen aangenomen in Huis van Afgevaardigden

Ondertussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, een steunplan van $2,2 biljoen goedgekeurd. Maar of dat door de Senaat komt, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, is uiterst twijfelachtig. Momenteel kunnen Republikeinen en Democraten het niet eens worden over een passend steunpakket, maar geen van beide partijen wil daarvan de schuld krijgen, zo kort voor de verkiezingen.

Agenda van vandaag

Vanmiddag krijgen we vanuit de VS belangrijke informatie over werkloosheid, de loonontwikkeling en de arbeidsparticipatie. Dit zal het beeld van de Amerikaanse arbeidsmarkt completeren en beleggers ertoe aanzetten om na te denken over toekomstige sociaaleconomische hulpprogramma's van de Amerikaanse overheid. En de Universiteit van Michigan komt met de uitslag van een economische enquête. De Japanse data die vanmorgen uitkwamen vielen mee. De ontslagen die bij veel bedrijven vallen, maken nieuwe politieke ideeën over werkgelegenheid noodzakelijk. Volgende week beginnen de bedrijven te rapporteren over het derde kwartaal en zullen hun winstprognoses door beleggers op een goudschaaltje gewogen worden. Vrijdag is altijd een beetje anders omdat veel handelaren hun risico’s dan wat terugschroeven, zo voor het weekend. En dat zal nu helemaal het geval zijn, met coronabesmettingen in de hoogste regionen!

Fijn weekend,

Friso

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 2 oktober 2020, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.