Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Snel herstel Trump geeft beleggers moed

maandag 5 oktober 2020

Goedemorgen. Wat een verrassend weekend. Het massale bidden in Staphorst kon niet voorkomen dat de 'godenzonen' uit Amsterdam in en tegen Groningen met 1-0 verloren. De Engelse landskampioen Liverpool ging met maar liefst 7-2 onderuit tegen Aston Villa.

Trump herstelt snel van corona

Beter nieuws kregen we vanmorgen uit de VS, waar president Trump mogelijk vandaag alweer het ziekenhuis mag verlaten. Dat zou een zeer snel herstel zijn van het coronavirus, wat hem de kans geeft om de verkiezingsstrijd snel te kunnen voortzetten. Spannend wordt het deze week in China, waar een nationale vakantieweek is begonnen en de Chinezen naar verwachting massaal op reis zullen gaan. Het coronavirus schijnt er zo goed als onder controle te zijn, ik ben benieuwd of dat na deze week nog steeds zo is.

Opgewekte stemming in Azië

De Aziatische beurzen zijn in ieder geval opgewekt aan de nieuwe week begonnen. Het nieuws dat Trump schijnbaar snel herstelt, geeft beleggers moed. Mede door een voorzichtig herstel van de Japanse inkoopmanagersindex in september (van 45,5 naar 46,6 punten) en een iets zwakkere wisselkoers van de yen, noteert de Nikkei-index een winst van 1,2%. De bredere Topix-index wint zelfs 1,6%. De Hang Seng-index koerst in Hongkong 1,6% hoger, terwijl de beurzen op het vasteland van China tot en met donderdag gesloten blijven vanwege de vakantieweek. De Kospi-index is in Seoel 1,5% hoger gesloten en de Australische beurs is, onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+3,9%), zelfs 2,6% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren tussen de 0,5% en 0,7% hoger. We verwachten dan ook een hogere start van de Europese beurzen aan het begin van een nieuwe week.

Europese aandelen hoger de week uit

Afgelopen vrijdag wisten de meeste Europese aandelenbeurzen na een beweeglijke sessie en een eindsprintje toch nog hoger te sluiten. Zorgen over de coronabesmetting van president Trump en het uitblijven van een akkoord over een nieuw steunpakket in de VS leidden tot nervositeit bij beleggers. Na een tussentijds verlies van 1,2% lukte het de Stoxx Europe 600-index toch nog om 0,25% hoger te sluiten, waarmee de weekwinst 2% bedroeg. Door een flinke daling van de olieprijs (-4%) stonden aandelen uit de energiesector (-0,5%) weer eens onder druk.

Wachten op nieuwe impulsen

Voorlopige inflatiecijfers uit de eurozone van september (+0,1%, conform de verwachting) maakten weinig indruk op beleggers. De Duitse 10-jaarsrente bleef onveranderd op -0,54% en de euro bleef stabiel op 1,172 tegenover de dollar. Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen die de beurzen richting kunnen geven. De komende weken krijgen we die van onder andere de kwartaalcijfers en de brexit-onderhandelen. Natuurlijk blijven ook de ontwikkelingen rond het coronavirus het sentiment bepalen.

Wall Street in de ban van besmetting Trump

Wall Street was afgelopen vrijdag in de ban van het nieuws dat president Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Een net iets te gezellig inhuldigingsfeest van de nieuwe opperrechter schijnt de brandhaard te zijn geweest. Meerdere bezoekers zijn inmiddels positief getest op het virus. Naast de zorgen over de president en zijn vrouw, drukten ook tegenvallende macro-economische cijfers de stemming op de laatste dag van de handelsweek. Hoewel de meeste aandelen in de S&P 500-index stegen, waren het de lagere koersen van technologieaandelen die het beeld bepaalden. De S&P sloot uiteindelijk met een verlies van 1%, de Nasdaq eindigde 2,2% lager en de Dow Jones-index verloor slechts 0,5%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 2 basispunten naar 0,70%.

Minder nieuwe banen dan verwacht in VS

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van september viel tegen. Er zijn vorige maand 661.000 nieuwe banen bijgekomen in de VS. Of beter gezegd: die zijn weer ingevuld nadat deze door de coronacrisis waren verdwenen. Dat zijn er minder dan de 859.000 waar analisten op rekenden. Wel werd het banencijfer over de voorgaande twee maanden met 145.000 naar boven bijgesteld. De werkloosheid daalde weliswaar van 8,4% naar 7,9% (8,2% verwacht), maar dat lag vooral aan een lagere participatiegraad. Die daalde van 61,7% naar 61,4%. Dit duidt erop dat mensen ontmoedigd raken van het zoeken naar werk. Verder stegen de uurlonen met 0,1%, waar gerekend werd op een toename van 0,2%. Ook de cijfers over de fabrieksorders in augustus (+0,7% tegenover +0,9% verwacht) vielen tegen. De orders voor duurzame goederen (+0,5% tegenover +0,4% verwacht) en de index van het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan (80,4 tegenover 79 verwacht) vielen dan wel weer mee.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere een reeks (definitieve) inkoopmanagersindices van de dienstensector van een aantal eurolanden en die van de eurozone als geheel. Voor de eurozone wordt een stand van 50,7 verwacht voor de samengestelde index (productie- en dienstensector), gelijk aan een eerdere schatting. Verder krijgen we vandaag winkelverkoopcijfers van de eurozone van augustus. In de VS worden vanmiddag (definitieve) inkoopmanagersindices van september gepubliceerd.

Fijne week en blijf gezond!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 5 oktober 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.