Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoop op steunakkoord VS

dinsdag 6 oktober 2020

Goh, het is even droog buiten. Ook wel weer eens lekker na zo'n troosteloze dag. Dan merk je dat het invloed gaat hebben op je humeur als je de hele dag gedwongen thuis moet zitten. Dat wordt nog wat, als de winter nog moet beginnen…

Hoe is het met FLOTUS?

Beter schijnt het te gaan met president Trump, die gisteravond, na eerder al een plezierritje te hebben gemaakt, terugkeerde naar Het Witte Huis. Of de president al helemaal is hersteld, is niet duidelijk. Maar wel dat er meerdere mensen uit zijn staf zijn besmet met het coronavirus. Lijkt me geen prettige omgeving om in te werken. Over de toestand van FLOTUS, de ‘first lady of the United States’, hoor je trouwens bijzonder weinig. Hopelijk gaat het met haar ook de goede kant op.

Toch akkoord over steunpakket VS?

Het snelle herstel van president Trump werd gisteren in de financiële media aangehaald als oorzaak van het optimisme op de financiële markten. Ik denk zelf dat het optimisme vooral komt doordat beleggers meer hoop hebben gekregen op een nieuw steunpakket van de Amerikaanse federale overheid waarover in het Congres al maanden wordt gediscussieerd. Gesproken wordt over een steunpakket van in totaal zo'n $2200 miljard, dat ervoor moet zorgen dat bedrijven en huishoudens niet verder in de problemen komen als gevolg van de coronacrisis. Of het voldoende zal zijn, is maar de vraag. Eerst maar eens een akkoord hierover tussen de Democraten en Republikeinen. Vooralsnog is er geen witte rook in Washington.

Gemengde cijfers uit Europa…

De macrocijfers uit de eurozone gaven gisteren een gemengd beeld. De inkoopmanagersindex van Spanje kwam in september een stuk lager uit dan verwacht maar die van Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone waren iets beter dan verwacht. De samengestelde index van de eurozone is vorige maand weliswaar gedaald van 51,9 naar 50,4 punten maar dat was wel iets beter dan een eerdere schatting van 50,1 punten. Wel is dat al wel weer een stuk onder de piek van 54,9 punten, die in juli werd bereikt. We zien dan ook dat het economisch ‘momentum’ (de onderliggende kracht van de groei) duidelijk is verzwakt. Dat komt natuurlijk mede door het weer oplaaien van het virus en nieuwe beperkende maatregelen.

… onderstrepen noodzaak steunmaatregelen

Meer fiscale en monetaire steun zal dan ook nodig zijn om het economisch herstel weer nieuw leven in te blazen. We verwachten dan ook dat de Europese Centrale Bank haar steunprogramma in december zal uitbreiden – en waarschijnlijk ook zal verlengen. Mede door meevallende cijfers over de winkelverkopen in augustus (+4,4% tegenover +2,5% verwacht), fusie- en overnamenieuws en de hoop op een steunakkoord in de VS veerden de Europese aandelenbeurzen op de eerste dag van de nieuwe week verder op. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een winst van 0,8%. Ook op de obligatiemarkt was iets van een ‘risk-on’-stemming (grotere risicobereidheid). De Duitse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar -0,51% en de euro trok aan naar $1,179.

S&P 500-index herstelt 1,8%...

Het nieuws dat president Trump het ziekenhuis al na vier dagen heeft verlaten, werd door beleggers positief ontvangen. Maar zoals gezegd, is het vooral de hoop op een nieuw steunpakket die beleggers moed geeft. De positieve stemming kreeg verder steun van een onverwachte stijging van de ISM-inkoopmanagersindex van de dienstensector. Deze is vorige maand gestegen van 56.9 naar 57,8 punten, terwijl analisten rekenden op een daling naar 56,2 punten. Toch willen we waarschuwen voor teveel optimisme omdat de nieuwe beperkende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in de VS te beperken, de komende maanden vooral negatief zullen uitpakken voor de dienstensector. Daar hadden beleggers op Wall Street gisteren echter weinig oren naar. Zij zetten de hoofdindices flink hoger die daarmee herstelden van het verlies van vrijdag. De S&P 500-index steeg 1,8% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+2,9%), die profiteerden van een opleving van de olieprijs (+5,1%) en van 'bodemvissers'. Dat heeft deze zwaar getroffen aandelensector ook wel nodig. Met een verlies van ruim 40% is die dit jaar veruit de slechtst presterende aandelensector op de Amerikaanse beurs.

… Nasdaq:+2,3%

De Nasdaq sloot met een winst van 2,3%, de Dow Jones Industrial won 1,7%. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 8 basispunten naar 0,78%. Beleggers zetten daarmee in op een economisch herstel, uit hoop op nieuwe steunmaatregelen van de Amerikaanse centrale overheid. Je kunt je wel afvragen of de gunstige effecten van een pakket van $2200 miljard niet al door de markt zijn ingeprijsd. De kans bestaat dat 'het bezit van de zaak, het einde van het vermaak' zal betekenen.

Optimisme in Azië

Zover is het nog niet en zien we vanmorgen een voortzetting van de optimistische stemming op de Aziatische markten. De Nikkei-index in Tokio staat op een winst van 0,5% en de Hang Seng-index koerst 0,8% hoger in Hongkong. De beurzen op het vasteland van China zijn, zoals we gisteren al schreven, tot en met donderdag gesloten. De Kospi-index in Seoel plust vanmorgen 0,3% en de Australische beurs is 0,4% hoger gesloten. Dat was nadat de Australische centrale bank de beleidsrente ongewijzigd heeft gelaten, precies als de verwachting. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren. De future op de Nasdaq 100-index staat iets lager omdat beleggers bezorgd zijn over mogelijke strengere mededingingsregels in de VS. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen vanmorgen licht hoger zullen openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders en de Amerikaanse handelsbalans van september. Ik zie zojuist dat de Duitse fabrieksorders in augustus met 4,5% zijn toegenomen ten opzichte van juli, dat is sterker dan de +2,8% die werd verwacht. Het bevestigt het beeld dat de Duitse productiesector in augustus nog weinig last had van de beperkende coronamaatregelen. Voor het derde kwartaal verwachten we dan ook in veel landen en regio's een sterk economische-groeiherstel. Voor het laatste kwartaal is dat een stuk onzekerder.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 6 oktober 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.