Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Consolidatiefase intact

dinsdag 6 oktober 2020

Gisteren brak de AEX met een opwaartse gap door de dalende toppenlijn. Pas boven de 560 wordt de langdurige en brede consolidatiefase hervat. Daarmee zou een verdere neerwaartse beweging worden uitgesteld.

Na de vorming van de top van de herstelbeweging bij 587 (medio juli) zagen we een patroon van lagere toppen in de AEX. Langs veel toppen was een dalende toppenlijn te trekken. Deze werd gisteren met een opwaartse gap gebroken. Dit betekent dat de kans op een voortzetting van de brede en langdurige consolidatiefase groter is geworden. Deze fase startte begin juni nadat de AEX zijn vanaf de maart-bodem stijgende bodemlijn had gebroken. Dit zorgde destijds voor een duidelijke verzwakking in het technische beeld. Ondanks deze doorbraak in juni werd in juli de top van de herstelbeweging nog ongeveer 14 punten opgehoogd naar een niveau van 587. Deze consolidatiefase is een overgangsfase. Naar mijn mening volgt hierna een nieuwe en krachtige neerwaartse beweging in de komende maanden met een eerste doelzone bij 490 – 500. Als we namelijk kijken naar het langetermijnbeeld dan is er al langere tijd sprake van een bearmarkt. Eind 2018 werd namelijk de sinds 2009 aanwezige bullmarkt neerwaarts gebroken onder de stijgende langetermijnbodemlijn op de logaritmische weekgrafiek. Het jaar 2019 zorgde daarna nog wel voor een verdere verhoging van de top naar een niveau van 632 (in februari dit jaar), maar direct daarna startte een vrije val die zorgde voor een daling van 240 punten in slechts 4 weken tijd. De AEX behaalde bijna mijn 2e neerwaartse doel van 380 voordat een krachtige herstelbeweging werd ingezet. Inmiddels is deze herstelbeweging alweer 4 maanden geleden beëindigd en bevindt de AEX zich in een zijwaartse overgangsfase. Tijdens deze fase zijn al meerdere toppatronen gevormd en geactiveerd, maar wist de AEX nog niet onder de zeer belangrijke middellangetermijnsteun van 529 – 530 te sluiten. Pas daaronder zal bevestiging worden gegeven van een trendomkeer in het middellangetermijnbeeld.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

553,10 / 545 / 534,60 / 533,20 / 529,80

560 / 568,20 / 574 / 575,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 5 oktober 2020

Belangrijke steunzone 529 – 530 nog intact. Koersdoelzone komende maanden onveranderd bij 490 - 500

Er werden in de afgelopen weken al veel toppatronen gevormd, zoals een evening star bij de top, een stijgende wig, een hoofdschouderpatroon en negatieve divergentie. Ook was de gehele herstelbeweging te zien als een klassieke terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn van de voormalige bullmarkt (sinds 2009). Verder staat de AEX op het punt om een nieuwe dead cross te maken tussen het 200-daags en 50-daags gemiddelde. De eerdere positieve crossing heeft naar mijn mening minder waarde aangezien deze vaker voorkomen zodra er sprake is van een lange en krachtige herstelbeweging in een langere dalende trend. In het kortetermijnbeeld zagen we in de afgelopen weken meerdere testen van de zeer belangrijke steunzone 529 – 530. Het laagste punt in de afgelopen weken lag daarbij bij 533,20. Hiermee werd nog niet voldaan aan de definitieve bevestiging in het langetermijnbeeld van een belangrijke (lagere) top. De dalende toppenlijn werd daarentegen gisteren wel met een opwaartse gap gebroken. Bevestiging van een langere consolidatiefase treedt op met een slotkoers boven de meest recente top van 560. Daarboven ontstaat ruimte naar de dubbele top 568,20 en mogelijk hoger. In die situatie is zelfs een hertest van de juli-top bij 587 niet uit te sluiten. Maar deze kans acht ik momenteel nog beperkt. Zodra de AEX in de komende dagen de gisteren gevormde opwaartse gap tussen 553,10 en 555,40 sluit en onder de 533,10 sluit, lijkt er slechts sprake te zijn geweest van een kortstondige doorbraak en kan de neerwaartse druk op de 533,20 en de zone 529 – 530 weer snel toenemen. Dit blijft voor de komende periode wel mijn voorkeursscenario, een bevestiging onder de 529 – 530 en de neerwaartse afronding van deze lange en brede consolidatiefase. Een bevestiging in de komende dagen van de opwaartse uitbraak boven de dalende toppenlijn zou naar mijn mening alleen voor uitstel en niet voor afstel zorgen van deze neerwaartse visie voor de komende maanden. Mijn eerste doel voor de komende maanden blijft onveranderd liggen bij de zone 490 – 500. Daar liggen meerdere te berekenen koersdoelen, belangrijke horizontale niveaus en het 1e (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele herstelbeweging. Dit consolidatieproces is naar mijn mening een groot topvormingsproces.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 6 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.