Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Trump zet deur naar nieuw steunpakket weer op een kier

donderdag 8 oktober 2020

Trump is blij met zijn besmetting

Volgens president Trump is zijn besmetting met het coronavirus een “blessing in disguise”. Volgens hem heeft het namelijk zijn ogen geopend voor de werking van het medicijn van Regeneron dat hij toegediend heeft gekregen. Het is fijn om te horen dat hij er zo van is opgeknapt, maar blijkbaar is hij er nog onvoorspelbaarder door geworden. Het zou beter en leuker zijn geweest, als hij een waarheidsserum toegediend zou hebben gekregen. Twitter zou ontploffen!

Komt er toch een Amerikaans steunpakket?

Dinsdagavond nog twitterde Trump om de onderhandelingen over een nieuw steunpakket op te schorten. Waarschijnlijk geschrokken door de daaropvolgende koersdalingen op Wall Street, kwam hij gisteren met steunplannen voor luchtvaartmaatschappijen, bedrijven en gezinnen op de proppen. Waarschijnlijk probeert hij uit alle macht om de achterstand op tegenkandidaat Joe Biden in te lopen, die in de peilingen inmiddels een flinke voorsprong heeft (51,6% tegenover 41,9%). Ook het debat van gisteravond tussen de vicepresidenten Harris en Pence is, volgens een peiling van CNN, door de Democratische kandidaat gewonnen (59% tegenover 38%).

Meer stimulering bij grote overwinning Democraten

Op de Europese beurzen trokken beleggers zich gisteren op aan de hoop dat Trump de deur naar meer steun toch weer op een kier heeft gezet. Maar het kan ook heel goed zijn dat beleggers al vooruitlopen op een 'blue sweep'. Oftewel: een duidelijke verkiezingsoverwinning voor Biden en een meerderheid voor de Democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Een scenario van meer stimulering door de Amerikaanse overheid zou in dat geval voor de hand liggen, en dat is goed voor de economie. Wij verwachten dat de beurzen flink zullen blijven bewegen in aanloop naar de verkiezingen op 3 november. Een voorzichtige positionering vinden wij daarom gepast. Een uitgebreide toelichting op onze visie kun je lezen in het Maandbericht beleggen van oktober.

Europese aandelen blijven dicht bij huis

Na een volatiele sessie sloot de Stoxx Europe 600-index met een klein verlies van 0,1%. Ondanks een flink tegenvallend cijfer over de Duitse industriële productie in augustus (-0,2% tegenover +1,5% verwacht) eindigde de DAX-index in Frankfurt met een winst van 0,17%. De AEX-index verloor slechts 0,14%. Op de obligatiemarkt heerste een licht positieve stemming. De risicopremies op bedrijfsobligaties daalden iets en de marktrente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie steeg met 1 basispuntje naar -0,49%. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,177 tegenover de dollar.

Wall Street maakt verlies van dinsdag ruimschoots goed

Met toch weer wat hoop op steun vanuit het Witte Huis, maar misschien ook alvast voorsorterend op een 'blue sweep', werden op Wall Street de verliezen van dinsdag meer dan goedgemaakt. Onder aanvoering van aandelen uit de sector basismaterialen (+2,6%), die net als andere cyclische (economisch relatief gevoelige) sectoren zouden kunnen profiteren van meer overheidsinvesteringen, boekte de S&P 500-index een winst van 1,74%. De Nasdaq-index steeg, ondanks een kritisch rapport over de machtspositie van de grote Amerikaanse techbedrijven, met 1,9%. De kans dat naar aanleiding van dit rapport op korte termijn drastische maatregelen zullen volgen, achten we niet heel groot. De Dow Jones-index boekte eveneens een winst van 1,9%.

Fed lijkt bereid tot meer stimulering

Het sentiment kreeg ook een impuls van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. Daaruit kon worden opgemaakt dat een aantal bestuursleden voor verdere uitbreiding en/of verlenging van het huidige opkoopprogramma is. Wij denken ook dat de geldkraan in de VS, maar ook in Europa, verder open zal worden gedraaid nu de tweede coronagolf een verder herstel van de economische groei in gevaar brengt. Meer monetaire en fiscale stimulering biedt steun aan de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën. Door een toename van de risicobereidheid op Wall Street maakten de koersen van Amerikaanse staatsobligaties een draai omlaag en liepen de rentes op. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 5 basispunten, waarmee de daling van dinsdag werd gecorrigeerd.

Aziatische beurzen overwegend hoger

De hoop op meer stimulering en het positieve slot van Wall Street zet de meeste Aziatische markten vanmorgen hoger. De Nikkei-index is in Tokio gesloten met een winst van 1%, en in Seoel plust de Kospi-index 0,5%. In Hongkong heeft de Hang Seng-index moeite om bij te blijven en verliest zelfs 0,7%. De Australische beurs is daarentegen wel 1,1% hoger gesloten. De beurs van Nieuw Zeeland sloot 1,8% hoger, nadat de centrale bank daar hintte op meer stimulering. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,6% hoger en we verwachten straks dan ook een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers van september, Duitse handelscijfers van augustus en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Er worden 820.000 nieuwe aanvragen verwacht, iets minder dan de 837.000 van vorige week, en 11,4 miljoen doorlopende aanvragen. Ook dat is minder dan de bijna 11,8 miljoen van de week ervoor. Meevallende cijfers zouden kunnen leiden tot uitstel van nieuwe steunmaatregelen, maar tegenvallende uitkeringsaanvragen zouden Trump juist onder druk kunnen zetten om toch snel met nieuwe steun te komen. We zijn benieuwd.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 8 oktober 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.