Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers blijven hopen op nieuwe steunmaatregelen in de VS

vrijdag 9 oktober 2020

Goedemorgen. Komt er nou wel of niet een nieuw steunpakket voor Amerikaanse huishoudens en bedrijven? Dat is de vraag die veel beleggers momenteel bezighoudt.

Beleggers kunnen weer hopen op nieuwe steun

Heerlijk, even geen regen en bijna geen wind. Veel beter dan het natte herfstweer van gisteren. De stemming op de Europese beurzen leed er gisteren echter niet onder. Na de draai van president Trump om toch verder te praten over gerichte steunpakketten, klampen beleggers zich vast aan de hoop op een nieuwe steunronde in de VS. Daarbij zien ze een volledig Democratisch Congres en Joe Biden in het Witte Huis ook wel zitten. Trump zal zich daarentegen ongetwijfeld grote zorgen maken over zijn oplopende achterstand in de peilingen, en met de belofte van nieuwe steunpakketten kiezers voor zich proberen te winnen.

Bodemvissers actief op Europese beurzen

Zoals gezegd heerste gisteren een opgewekte stemming op de Europese beurzen. Beleggers stortten zich vooral op aandelen die sinds de coronacrisis enorm hard zijn gedaald. Zo is het aandeel Rolls-Royce, de Engelse bouwer van vliegtuigmotoren, in twee dagen tijd met meer dan 30% gestegen en staat de teller voor deze week op een winst van meer dan 50%. Toch staat het aandeel nog ruim 70% onder het niveau van medio februari. En zo waren er meer aandelen uit de reissector die gisteren, na de enorme klappen van eerder dit jaar, iets herstelden. 'Bodemvissers' waren ook weer geïnteresseerd in aandelen uit de sector energie (+1,77%). Die profiteerden van de hogere olieprijs (+3,2%) als gevolg van de productie-uitval in het zuiden van de VS door de orkaan Delta. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een winst van 0,8%. Alleen aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (-0,25%) sloten met verlies. De Duitse 10-jaarsrente daalde 3 basispunten naar -0,52%. Beleggers anticiperen op een uitbreiding en/of verlenging van het opkoopprogramma van de Europese centrale bank (ECB). Ook wij verwachten dat de ECB eind dit jaar een aankondiging zal doen.

Wij handhaven de onderweging van aandelen

Ondanks een opleving van de olieprijs, handhaven we de onderwogen positie van aandelen uit de sector energie in onze beleggingsstrategieën. Ook hebben we eerder deze week besloten om vast te houden aan onze huidige tactische asset allocatie. We hanteren een lichte onderweging van aandelen tegenover een overweging van obligaties. Alle achtergrondinformatie over de huidige positionering en onze visie voor deze maand, lees je in het ING Maandbericht beleggen van oktober.

Democraten zien niets in nieuwe steunvoorstellen

In de afgelopen week hebben 840.000 Amerikanen voor het eerst een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering ingediend. Dat zijn er meer dan de 820.000 waar analisten op rekenden. Het aantal doorlopende aanvragen daalde echter van net iets minder dan 12 miljoen naar iets minder dan 11 miljoen. Dat waren er wat minder dan de verwachte 11,4 miljoen. Ondanks dit gemengde beeld van de arbeidsmarkt, waren beleggers op Wall Street gisteren vooral bezig met mogelijk nieuwe, gerichte steunpakketten. De winsten gleden op Wall Street richting de slotbel echter weer terug nadat Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, berichtte niets voor die gerichte steunpakketten te voelen. Zij wil alleen onderhandelen over een allesomvattend steunpakket.

Wij voorzien verzwakking Amerikaanse economie

De S&P 500-index sloot uiteindelijk 0,8% hoger, de Nasdaq-index won 0,5% en de Dow Jones-index eindigde 0,4% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 0,79%. Het getouwtrek over een nieuw steunpakket kan nog wel even duren, wat betekent dat die steun mogelijk pas op zijn vroegst begin volgend jaar beschikbaar komt voor de zwaar getroffen bedrijven en gezinnen. We gaan er dan ook van uit dat de macro-economische cijfers in de VS de komende maanden verder zullen verzwakken. Daar tegenover staat dat de Fed mogelijk meer steun zal gaan bieden. In aanloop naar de verkiezingen verwachten we daarom toenemende volatiliteit op de financiële markten.

Positieve stemming op Chinese beurzen

De Chinese inkoopmanagersindex van de dienstensector, gerapporteerd door nieuwsdienst Caixin, is vorige maand gestegen van 54 naar 54,8 punten. Dat is beter dan de 54,3 die analisten hadden verwacht. De samengestelde index (productie- en dienstensector) is echter gedaald van 55,1 naar 54,4 punten, doordat de inkoopmanagersindex van de productiesector is gedaald van 53,1 naar 53 punten. Op de beurzen op het Chinese vasteland, die eerder deze week gesloten waren vanwege de viering van de 'Golden Week', wordt er positief gereageerd op de cijfers. De beurs van Shanghai staat 1,7% hoger en die van Shenzhen plust 3%. Elders in Azië is het beeld vanmorgen verdeeld. De Nikkei-index verliest 0,1% in Tokio en in Hongkong staat de Hang Seng-index 0,3% lager. De Koreaanse Kospi-index wint 0,2% en de beurs van Australië is onveranderd gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. We verwachten dan ook een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Frankrijk en Italië. Uit de VS verwachten we vandaag geen belangrijke macrocijfers, maar zijn alle ogen gericht op berichten uit Washington. Daar wordt vandaag weer verder onderhandeld over een nieuw steunpakket.

Alvast een heel fijn weekend, blijf gezond en tot maandag!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 9 oktober 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.