Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell - Royal Dutch Shell speelt goed in op de moeilijke omstandigheden in de sector

vrijdag 9 oktober 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 20.6 5.75 Nee Energie

Royal Dutch Shell speelt goed in op de moeilijke omstandigheden in de sector

Shell heeft een relatief laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs, de hoogste vrije kasstroom van alle ‘oil majors’ in 2020 en 2021 en een dividendrendement van 4,9%. Het bedrijf speelt goed in op de moeilijke omstandigheden in de sector met een dividendverlaging en andere kostenbesparingen. De koers-winstverhouding voor 2020 komt uit op 20, voor 2021 op 10. Dit is lager dan bij Exxon, Chevron en Total, terwijl de vrije kasstroom sterker is. Ook heeft Shell als major een defensief profiel.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Royal Dutch Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $345 mld in 2019 waarmee het een winst van $17 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen, kostenbesparingen, strategie terugdringen broeikasgassen sterk

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Royal Dutch is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Shell. Daarnaast vinden wij dat Shell goed inspeelt op de moeilijke omstandigheden in de sector. Het concern heeft in het eerste kwartaal een dividendverlaging aangekondigd, maar ook minder investeringen. Het aandelen-inkoopprogramma is stopgezet en het concern voert operationele kostenbesparingen door. De strategie voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vinden wij sterk. Shell is een grote speler in LNG (vloeibaar aardgas). Gas is minder uitstoot-intensief dan andere olieproducten. De verwachting is dat de productie van gas de komende jaren gaat toenemen ten koste van de productie van olie. Daarnaast produceert het concern biobrandstoffen, wat ook minder uitstoot-intensief is. De komende jaren gaat het concern ook meer investeren in ‘renewables’ zoals wind- en zonne-energie. De investeringen hiervoor staan in 2020 nog op $1-2 mld maar in de periode 2021-2025 is dat $2-$3 mld. Laadpalen voor elektrische auto’s is een ander voorbeeld van duurzame energie waarin Shell investeert. Ook heeft Shell in 2017 afscheid genomen van de teerzanden in Canada die meer uitstoot-intensief zijn. Daarnaast geeft het concern aan dat het bossen kan gaan aanleggen om op deze manier de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Shell heeft een belang in het Quest-project dat broeikasgassen opslaat. De komende jaren wil het concern de uitstoot van broeikasgassen dan ook gaan terugdringen.

Handelsresultaten sterk; aangepast resultaat beter dan verwacht, wel afboekingen in verschillende divisies

De resultaten van Shell over het tweede kwartaal van 2020 waren beter dan de consensusverwachting van analisten. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $32,5 mld, een daling van 65% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,08, een daling van 81% maar fors beter dan de consensus. De upstream-divisie boekte lager dan verwachte resultaten en heeft last van lagere olie- en gasprijzen en een lagere productie. Ook nam deze divisie een forse afboeking. Op jaarbasis daalde het aangepaste resultaat van de upstream-divisie met 220%. Ook ten opzichte van het eerste kwartaal was dit fors lager. Ook de divisie Integrated Gas heeft last van de lage olie- en gasprijzen en ook hier was het resultaat lager dan verwachten wordt een forse afboeking genomen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 maar ook van het tweede kwartaal 2019 daalde het resultaat fors. Het aangepaste resultaat van de downstream-divisie steeg met 89% jaar op jaar en ook ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 was dit fors hoger. Dat kwam vooral door sterke handelsresultaten maar ook lagere operationele kosten. De marge bij de raffinaderijen staat nog steeds onder druk. De bezettingsgraad van de raffinaderijen kwam uit op 70%, tegenover 76% in het tweede kwartaal van 2019. Ook in deze divisie doet Shell een forse afboeking. De chemiedivisie boekte ook een beter dan verwacht aangepast resultaat, eveneens fors beter dan het resultaat in het tweede kwartaal van 2019 en ook in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. De bezettingsgraad van de chemiedivisie kwam uit op 78%, in het tweede kwartaal van 2019 lag dit nog op 73% en in het eerste kwartaal van 2020 op 84%. De operationele kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op $2,6 mld, tegen $3,4 mld aan investeringen en $1,5 mld aan dividenduitkeringen. Shell heeft forse afboekingen gedaan in het tweede kwartaal. Het totaalbedrag daarvan bedraagt $16,8 mld. Dit heeft dan betrekking op de upstream- (olie en gas) maar ook de downstream-divisie (raffinaderijen). Het concern paste zijn taxaties voor de olie- en gasprijzen op de middellange en lange termijn aan, evenals de verwachte raffinagemarges. Shell heeft een sterke focus op kostenbesparingen: de operationele kosten zijn verlaagd met $1,1 mld ten opzichte van het voorgaande kwartaal en de investeringen met $1,4 mld. Ook blijven de kostenbesparingen staan die Shell aankondigde in het eerste kwartaal. Het management wil de operationele kosten verlagen met $3-4 mld. Ook wordt er minder geïnvesteerd: eerst ging Shell uit van $25 mld in 2020, nu $20 mld. Voor het derde kwartaal verwacht Shell dat de raffinaderijen opereren op 64-68% van hun capaciteit. De handelsresultaten zullen niet sterk zijn en de marges op LNG staan ook onder druk. Ook wordt verwacht dat er de komende jaren tussen de 7000 en 9000 banen verloren gaan. De raffinagemarges staan nog steeds fors onder druk. Shell zal de raffinagedivisie de komende jaren dan ook gaan afschalen, waarbij het concern “smaller but smarter” wil gaan werken. De kaspositie op de balans is nu $28 mld. De verhouding tussen netto schuld en eigen vermogen is 48%, tegen 38% in het tweede kwartaal van 2019.

Sterke vrije kasstroom, lage waardering

Shell is een ‘major’ met een relatief laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs (de prijs die nodig is om de investeringen en het dividend te betalen) en is met 10 maal de verwachte winst in 2021 laag gewaardeerd. Daarnaast heeft het concern een sterke vrije kasstroom. De verwachting is dat Shell in 2020 een vrije kasstroom genereert van $11,5 mld en in 2021 $15 mld. Dit is hoger dan elke andere major. De verhouding tussen de vrije kasstroom en de markkapitalisatie komt dan uit op 11,6% in 2020 en 15% in 2021.

Kansen

  • Door een combinatie van investeringen in wind- en zonne-energie, maar ook groei van LNG, kan het concern de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG. Het kan daar fors van profiteren als de verwachte sterke groei van de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Shell heeft een laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs: voor 2020 is de verwachting dat die uitkomt op $37.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om de productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • Een olieprijs die gedurende lange tijd op een laag niveau staat ($20), heeft een negatieve invloed op de resultaten. Het concern kan dan besluiten om geen dividend meer uit te keren.
  • Er ligt een grote druk op de oliemaatschappijen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daardoor hebben verschillende oil majors al aangekondigd meer te gaan investeren in renewables. Dit kan leiden tot investeringen waarvoor teveel betaald wordt, waarop later moet worden afgeboekt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10,28 op Royal Dutch Shell 9,9 0,47 1,07 +14,93 % Koop Sprinter
Sprinter Long 9,7 op Royal Dutch Shell 4,8 1,62 2,22 +4,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 11,71 op Royal Dutch Shell 7,7 0,77 1,37 -7,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 12,6 op Royal Dutch Shell 4,7 1,65 2,25 -4,88 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen