Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Techaandelen trekken weer ouderwets de kar op Wall Street

dinsdag 13 oktober 2020


Technologieaandelen waren gisteren erg gewild en stuwden Wall Street omhoog. Er gaat de komende maanden weer meer thuis gewerkt en gewinkeld worden, en daar profiteren veel techbedrijven van.

Goede tijden voor thuisblijfaandelen

Het is vandaag (en morgen) Prime Day bij Amazon en dat betekent flinke kortingen op heel veel artikelen. Een mooi moment om alvast wat kerst- en sinterklaasinkopen te doen. Daarnaast presenteert Apple naar verwachting vanavond nieuwe iPhones die geschikt zijn voor 5G. Nu lijkt het alsof ik reclame maak voor beide bedrijven, en dat is ook zo. We beleggen er namelijk in, in vrijwel alle ING-beleggingsstrategieën. Het zijn onder andere deze grote technologiebedrijven die nauwelijks last hebben van de coronacrisis, en er in veel gevallen juist van profiteren. Nu het aantal besmettingen in veel landen en regio's nieuwe dagrecords bereikt, neemt de kans op verdere beperkende maatregelen toe en zal er weer meer vanuit huis worden gewerkt en besteld. Daar profiteren deze bedrijven van.

Groot vertrouwen in goede kwartaalcijfers

In aanloop naar het kwartaalcijferseizoen waren Europese beleggers gisteren goedgeluimd. Er is een groot vertrouwen dat de verwachtingen van analisten zullen worden overtroffen. De stemming werd ook gesteund door hoop op een nieuw steunpakket in de VS en overname- en fusiegeruchten, waarvan onder andere het aandeel KPN (+6,8%) profiteerde. Richtinggevend macro-economisch nieuws was er niet. Onder aanvoering van nutsbedrijven (+1,7%) steeg de Stoxx Europe 600-index met 0,72%. Alleen aandelen uit de sector energie (-1,3%) lagen onder druk door de lagere olieprijs (-2,6%). Veel olieproducenten in het zuiden van de VS starten hun productie weer op, nu orkaan Delta voorbij is getrokken.

Uitstekende rendementen voor obligatiebeleggers

Vooruitlopend op meer steunmaatregelen door de Europese centrale bank (ECB), kochten beleggers Europese staatsobligaties. Hierdoor daalden de rentes over een breed front. Vooral staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden als Italië, Griekenland en Spanje zijn in trek, omdat die nog een beetje rente geven. Maar als de daling van de rente in dit tempo doorzet, zal dat niet lang meer duren. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met nog eens 5 basispunten naar 0,68%, een nieuwe dieptepunt. We zien deze nog wel verder dalen. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,55%. Als (staats-)obligatiebelegger kun je dit jaar, ondanks alle waarschuwingen voor slechte rendementen, toch weer terugkijken op uitstekende resultaten.

Alleen inflatie op de financiële markten

En zolang centrale banken vasthouden aan financiële repressie (monetair beleid dat een centrale bank voert om de publieke sector te financieren door ingrijpen in de financiële markten, ten koste van spaarders) en de inflatie laag blijft, zal dat beeld niet veranderen. Pas als de economie sterk aantrekt en de inflatie(verwachtingen) oplopen, is er kans op tussentijds koersverlies in staatsobligaties. Maar wij zien de inflatie (in de reële economie) pas oplopen als de centrale banken de prijs van geld duurder maken. Tot die tijd zullen we vooral inflatie zien (in de vorm van hogere waarderingen) op de financiële markten.

Tech-aandelen weer razend populair

Onder aanvoering van de grote Amerikaanse technologiebedrijven knalde de Nasdaq 100-index met 3,1% omhoog: de beste dag sinds april. Na de correctie van vorige maand, toen er even wat lucht uit de koersen moest ontsnappen, melden daghandelaren zich weer massaal op de optiemarkt om te speculeren op verdere koersstijgingen. Zwaargewichten als Apple (+6,35%), Amazon (+4,8%), Facebook (+4,3%) en Alphabet (+3,6%) waren in trek. Opvallend was dat, ondanks de sterke koersstijgingen, ook de volatiliteitsindex op de Nasdaq 100-index steeg (met 1,8 naar 31,85 punten). Dit zagen we ook eind augustus en begin september, toen de Nasdaq nieuwe records neerzette. Onderliggend is er dus sprake van opbouwende spanningen. Of dit op korte termijn weer eindigt in een correctie, is niet te voorspellen. Maar een gewaarschuwde belegger… Met de hoop op een nieuw steunpakket uit Washington en vertrouwen in het cijferseizoen, zetten beleggers de S&P 500-index 1,6% hoger. De Nasdaq Composite-index eindigde 2,6% hoger en de Dow Jones-index sloot met een winst van 0,9%. Vanwege de viering van Columbus Day was de obligatiemarkt gisteren gesloten.

Tegenslag voor vaccin Johnson & Johnson

Een tegenvallend bericht van Johnson & Johnson drukt vanmorgen de stemming op de Aziatische markten een beetje. De tests met een veelbelovend coronavaccin zijn opgeschort nadat een proefpersoon onverklaarbaar ziek is geworden. We verwachten dan ook dat het nog wel even zal duren voordat er een goedgekeurd vaccin voor iedereen beschikbaar is. Dit betekent dat we de komende maanden te maken krijgen met een verdere afzwakking van het economisch herstel.

China rapporteert sterke handelscijfers

Dat afzwakkend herstel is nog niet terug te zien in de Chinese handelscijfers van september die vanochtend zijn gepubliceerd. De export is vorige maand met 9,9% stegen ten opzichte van een jaar geleden, conform de verwachting. De import is gestegen met 13,2%, veel sterker dan de verwachte +0,4%. Dit duidt op een aantrekkende binnenlandse vraag en dat is goed nieuws. Het blijkt wel dat er vooral veel computercomponenten zijn geïmporteerd. Dit zou kunnen betekenen dat Chinese fabrikanten alvast voorraden aanleggen, vooruitlopend op strengere importrestricties.

Overwegend positief beeld in Azië

De reactie van Chinese beleggers op de handelscijfers is redelijk lauw. De beurs van Shanghai noteert een verlies van 0,1%, de beurs van Shenzhen noteert 0,6% hoger. De Hang Seng-index plust 2,2% in reactie op de stijging van Wall Street. De Nikkei-index is 0,2% hoger gesloten, de Kospi-index onveranderd. De Australische beurs is 1% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager na de mooie plussen van gisteravond. We verwachten een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de macro-agenda van vandaag staan onder andere definitieve inflatiecijfers uit Duitsland, waar ook de ZEW-index van oktober bekend wordt gemaakt. Verwacht wordt dat deze economische-sentimentsindex is gestegen van -66,2 naar -60 punten, maar dat de deelindex van de vooruitzichten is gedaald van 77,4 naar 72 punten. Uit de VS verwachten we onder andere de vertrouwensindex van het MKB. Er wordt verwacht dat de NFIB-index vorige maand is gestegen van 100,2 naar 100,9 punten. Ook krijgen we Amerikaanse inflatiecijfers van september. Het kwartaalcijferseizoen start vandaag met cijfers van onder andere JPMorgan Chase, Blackrock, Citigroup en Johnson & Johnson.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 13 oktober 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.