Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster - Gecorrigeerde resultaten beter dan gevreesd

woensdag 14 oktober 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 55.7 1.64 Ja Industriegoederen

Gecorrigeerde resultaten beter dan gevreesd

Boskalis heeft al enkele kwartalen last van de problemen in de olie- en gassector. Dit leek de goede kant op te gaan, totdat het coronavirus roet in het eten gooide en de olieprijs naar historisch lage niveaus heeft gestuurd. Desondanks heeft de baggeraar in de eerste jaarhelft operationeel sterk gepresteerd, gezien de marktomstandigheden. De verschillende kostenbeheersingsmaatregelen die Boskalis eerder dit jaar heeft aangekondigd, zorgen voor een flinke versteviging van de kaspositie. Door de sterke financiële positie en de verbeterde voorzichten wordt het aandelen-inkoopprogramma hervat.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, inland-infrastructuur en offshore-energie. Via Smit International is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. Het concern behaalde in 2019 €2,7 mld aan omzet en €3,7 mln aan nettowinst.

Gecorrigeerde resultaten beter dan gevreesd. Aandelen-inkoopprogramma hervat dankzij sterk orderboek en financiele positie

Boskalis Westminster heeft in het eerste halfjaar operationeel sterk gepresteerd, gezien de marktomstandigheden. Dit bleek uit de halfjaarcijfers die de baggeraar en maritiem dienstverlener op 20 augustus presenteerde. De EBITDA van €204,1 mln was 50% hoger, bij een vergelijkbare omzet van €1,3 mld in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef echter een nettoverlies over van €96,4 mln door afschrijvingen van bijna €148 mln op onder andere schepen en goodwill als gevolg van de coronacrisis. Gecorrigeerd voor deze afschrijvingen was de nettowinst €47,5 mln, terwijl vorig jaar een gecorrigeerd nettoverlies van €40,9 mln in de boeken kwam. De resultaten zijn dus fors beter dan vorig jaar en waren ook beter dan de consensusverwachting van analisten. Desondanks was het lastig om de baggerwerkzaamheden buiten Europa goed te kunnen uitvoeren door de reisbeperkingen. Daarnaast leidde de sterk gedaalde olieprijs tot een zwakkere vraag naar onderhoud bij Offshore Energy, terwijl de vraag uit de eindmarkt voor offshore-windenergie sterk bleef. Het orderboek (€4,7 mld) daalde in het eerste kwartaal maar steeg in het tweede kwartaal, waardoor het onveranderd bleef ten opzichte van de start van het jaar. De netto kaspositie is verder toegenomen naar €190 mln (was €26 mln aan het begin van het jaar en €57 mln eind Q1) dankzij de eerder aangekondigde kostenbesparingen. De baggeraar geeft geen jaarprognoses af. Het management verwacht wel dat de aangepaste EBITDA in 2020 vergelijkbaar is met die van 2019. Ook benoemt het management dat de omzet in 2020 voor een groot deel is veiliggesteld dankzij het goedgevulde orderboek. Door de sterke financiële positie en de verbeterde voorzichten wordt het aandelen-inkoopprogramma hervat. Ruim 1% van de huidige marktwaarde kan nog worden ingekocht.

Rechtvaardigd de unieke positie de hoge waardering?

De taxaties voor dit jaar en volgend jaar zullen waarschijnlijk behoorlijk worden aangepast en wellicht wat dichter bij elkaar komen te liggen. Momenteel verwachten analisten een fors winstherstel en een gematigd omzetherstel. Het management lijkt dus wat meer vertrouwen te hebben in de tweede jaarhelft, wat positief is. De sterke operationele uitvoering en de hoge netto kaspositie zijn goed, maar zijn het gevolg van kostenbesparingen die hoofdzakelijk tijdelijk lijken te zijn. Dat is jammer. De vrije kasstroom zal in 2020 dankzij de kostenbesparingen naar verwachting fors stijgen. De baggeraar blijft echter zeer gevoelig voor de ontwikkeling van het coronavirus en de olieprijs. Het aandeel heeft year-to-date een underperformance van ongeveer 10% ten opzichte van het sectorgemiddelde. Wij denken dat Boskalis een redelijk interessante en unieke positie heeft. Wel is de waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt op basis van de huidige 12-maands winsttaxaties, historisch gezien buitengewoon hoog. De waardering op basis van ‘enterprise value’ gedeeld door de getaxeerde EBITDA is ongeveer in lijn met het historisch gemiddelde.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Doordat oliebedrijven door de relatief lage olieprijzen minder investeringen doen, is er de komende jaren niet constant werk voor de schepen van Boskalis.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 17,05 op Boskalis 9,2 1,72 2,02 -0,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 15,46 op Boskalis 5,2 3,30 3,60 -0,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 21,73 op Boskalis 5,5 3,11 3,41 +0,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 21,73 op Boskalis 5,5 3,11 3,41 +0,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.