Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Onzekerheid beleggers neemt weer toe

vrijdag 16 oktober 2020

De markten worden de afgelopen dagen gestuurd door politiek, nieuws met betrekking tot het coronavirus en bedrijfsresultaten. Eigenlijk is dat het afgelopen halfjaar al het geval.

‘Risk-off’-stemming op beurzen

Gisteren leidden de eerste twee onderwerpen tot een negatieve stemming op aandelenmarkten. Als ik technisch analist zou zijn en naar de grafieken van de coronacijfers zou kijken, zou mijn visie zijn: de meeste trends zijn duidelijk negatief. De besmettingen en ziekenhuisopnames nemen toe en de berichten over een vaccin geven ook steeds minder hoop op een snelle oplossing. Hier in Europa is sprake van nieuwe lockdowns en waarschijnlijk lopen we, net als in het voorjaar, wat voor op de VS. Dus de zorgen nemen aan de andere kant van de oceaan ook weer toe. En dan hebben we zoals gezegd nog een politieke kwestie. Daarmee doel ik op de besprekingen over een steunpakket voor de Amerikaanse economie tussen de Republikeinen en Democraten. Ook hier was in eerste instantie geen positief nieuws te melden.

Arbeidsmarkt VS verzwakt verder

Deze cocktail van coronanieuws en politiek leidde gisteren tot forse koersdalingen voor aandelen en dalende rentes op staatsobligaties – een teken dat de voorkeur van beleggers verschoof naar beleggingen met minder risico. Daarbij hielp het uiteraard ook niet dat de nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de VS tegenvielen. De wekelijkse uitkeringsaanvragen kwamen met 898.000, het hoogste niveau sinds augustus, fors hoger uit dan de 825.000 waarop gemiddeld werd gerekend. Een negatief teken voor een arbeidsmarkt, die toch al aan het vertragen was.

Empire-index op laagste stand sinds mei

Er waren ook nog cijfers over het producentenvertrouwen in de regio’s rond New York en Philadelphia. De vertrouwensindex van de eerstgenoemde regio kwam iets lager uit dan verwacht, waar de tweede meeviel. Ook onderliggend was er een verdeeld beeld. De geënquêteerde producenten zijn positief over nieuwe orders en werkgelegenheid, maar uiterst voorzichtig met betrekking tot investeringen in deze onzekere tijden. Over de vooruitzichten voor het komende halfjaar zijn de twee onderzoeken het niet eens: de New Yorkse Empire-index had de laagste stand sinds mei, terwijl die in Philadelphia verbeterde.

Trump stuurt toch aan op deal over steunpakket

Later op de dag herstelden koersen in de VS vanaf dieptepunten toen er gelukkig ook iets positiefs te melden viel. De Democraten gaven namelijk aan dat een steunpakket niet tot januari op zich hoeft te laten wachten, en zijn weer in gesprek met de Republikeinen hierover. En president Trump meldde verder te willen gaan dan de $1.800 miljard en probeerde terughoudende Republikeinse senatoren achter een deal met de Democraten te krijgen. De koersen van bankaandelen herstelden daarop van een tweedaagse verkoopgolf en energieaandelen deden mee. Nog steeds een nogal gemengd beeld dus van een verslechterende situatie rond het coronavirus en daaraan gerelateerde economische cijfers, wisselende kansen met betrekking tot het steunpakket in de VS en dan staan we aan de start van het ‘kwartaalcijferseizoen’ met de actuele bedrijfsresultaten. Tegen deze achtergrond vinden wij ons enigszins voorzichtige beleggingsbeleid passend: een licht onderwogen positie in aandelen en overwogen positie in obligaties.

Ook bijna alle beurzen in Azië lager

Het positieve nieuws over het steunpakket in de VS resulteerde uiteindelijk in een slechts 0,2% lager slot voor de S&P 500-index, +0,1% voor de Dow Jones Industrial Average en +0,5% voor de Nasdaq. De Europese markten konden niet meer profiteren van de positieve berichten in de VS en sloten nagenoeg alle 2 tot 3% lager. Maar ook de markten in Azië staan overwegend lager vanmorgen. Positieve uitzondering is de Hang Seng-index van Hongkong, die 1% hoger staat door koersstijgingen van bankaandelen.

Agenda van vandaag

De agenda van vandaag kondigt weinig belangrijk economisch nieuws aan. In de eurozone worden de inflatiecijfers van september gepubliceerd en in de VS de detailhandelsverkopen, industriële-productiecijfers en de index van het consumentenvertrouwen in oktober van de University of Michigan. Voor deze index wordt een kleine stijging verwacht (naar 80,5) ten opzichte van september. Kwartaalresultaten komen er van Bank of New York Mellon, Schlumberger en State Street. Komende week komt het kwartaalcijferseizoen echt op gang. Komend weekend helaas niet meer uit eten, maar gelukkig zijn de weersvoorspellingen eindelijk weer een keer redelijk.

Geniet ervan!

Groet, Nathan

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 512,75 op AEX 10,0 5,60 5,62 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 456,79 op AEX 5,0 11,19 11,21 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 615,14 op AEX 10,0 5,62 5,64 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 662,0 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 16 oktober 2020, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.