Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse DAX Groot hoofd-schoudertoppatroon in de maak

dinsdag 20 oktober 2020

Net als de AEX bevindt de Duitse graadmeter Xetra DAX zich ook in een zijwaartse consolidatiefase na een zeer krachtig herstel dat volgde op een extreme vrije val begin dit jaar. Hij viel destijds terug vanaf een all-time high bij 13.800 tot aan de 8.255 waar een dubbele bodem werd gevormd. Deze all-time high bleek een valse doorbraak te zijn boven de eerdere dubbele all-time high van 13.575 die in 2018 werd gevormd. Deze top begin dit jaar bleek achteraf ook een precieze terugtest te zijn naar de voormalige opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt sinds 2009. De herstelbeweging was ook extreem sterk waarbij een top tot op heden werd gevormd bij 13.460 begin september. Hiermee is dus een meervoudige top in het langetermijnbeeld gevormd. Na de doorbraak onder de zeer steile opgaande bodemlijn vanaf het dieptepunt in maart, zit ook de DAX gevangen in een zijwaartse fase. Ik zie dit ook als een overgangsfase naar een nieuw vervolg van de dalende langetermijntrend. Daarbij zijn momenteel ook de contouren duidelijk zichtbaar van een groot hoofd-schouderpatroon over de afgelopen vier maanden. De neklijn van dit patroon ligt bij de onderkant van deze zijwaartse fase, te weten de zone 12.250 – 12.340. Een structureel slot hieronder activeert dit patroon en zorgt voor bevestiging van de top in de markt. In dat verwachte scenario in de komende tijd, mag in eerste instantie in de komende maanden een neerwaarts vervolg worden verwacht richting de 11.000.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 19 oktober 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14149,32 op DAX 9,9 15,76 15,77 +9,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12583,98 op DAX 5,0 31,41 31,42 +4,39 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17168,62 op DAX 10,0 15,71 15,72 -7,91 % Koop Sprinter
Sprinter Short 18170,0 op DAX 5,1 30,52 30,53 -4,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 20 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.