Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Op weg naar de zone 529 - 533

vrijdag 23 oktober 2020


Afgelopen woensdag brak de AEX door zijn stijgende zeerkortetermijnbodemlijn. Hiermee is de herstelbeweging sinds eind september ten einde gekomen en ontstaat meer neerwaartse ruimte richting de zware bodemzone 529-533.

De AEX bevindt zich, net als veel andere indices, al maanden in een zijwaartse bandbreedte. Na de krachtige herstelbeweging vanaf de maartbodem (389) is deze zijwaartse consolidatie naar mijn mening een overgangsfase naar een volgende neerwaartse beweging in komende maanden. Hiervoor moet wel de zware en cruciale ondergrens worden gebroken. Deze ondergrens ligt bij 529 – 533. Pas een structurele slotbeweging hieronder zet de deur open voor een volgende neerwaartse beweging richting in eerste instantie de zone 490 – 500. In deze zone liggen meerdere belangrijke steunniveaus, maar ook het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele opgaande beweging vanaf de maartbodem. In de vier weken voor de vorming van deze maartbodem bij 389 was er sprake van een enorme neerwaartse vrije val van ongeveer 240 punten. Een dergelijke beweging hebben we in het verleden wel vaker gezien, maar eigenlijk nooit in een dergelijk tempo. Na de vorming van deze maartbodem bij 389 gaf ik aan dat een krachtige opwaartse herstelbeweging mocht worden verwacht. Deze was aanzienlijk krachtiger dan ik had verwacht en zorgde in juli voor een top bij 587. Wel werd deze top gevormd tijdens de huidige zijwaartse fase in de AEX. De herstelbeweging werd namelijk al begin juni afgerond met de neerwaartse doorbraak onder de opgaande bodemlijn. Destijds lag de hoogste top van het herstel bij 574. Tijdens de zijwaartse beweging werd de top dus ongeveer nog 14 punten opgehoogd. Deze herstelbeweging stokte precies bij de opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt (sinds 2009) op de logaritmische langetermijngrafiek. Er was dus sprake van een zeer forse maar klassieke terugtest in het langetermijnbeeld.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

548,50 / 544,50 / 533,20 / 529 - 530

557,70 / 566,70 / 574 / 575,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 oktober 2020

Herstelbeweging vanaf de recente 533-bodem lijkt alweer ten einde te zijn

Als we kijken naar de zijwaartse trend sinds begin juni zagen we al een groot aantal topvormingssignalen. Zo werd onder andere een stijgende wig gevormd die eindigde bij de juli-top van 587. Daar werd verder een driedaagse toppatroon gevormd, een zogenoemde evening star. De daaropvolgende dalende kortetermijntrend zorgde voor een test van de cruciale onderkant van de zijwaartse trend. Hij vormde net boven de 533 een bodem waarna de recente herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld werd gestart. De doorbraak tijdens deze opgaande beweging boven de dalende toppenlijn vanaf de 587-top, betekende dat de zijwaartse trend nog niet ten einde was gekomen. In de afgelopen twee weken werd een meervoudige toppenzone gevormd met een bovenkant bij de eerdere augustustop van 575,70. Hierdoor is bij de laatste weerstand tot aan de top van 587 een belangrijke meervoudige weerstand gevormd. In de afgelopen dagen werden ook de 2 opgaande bodemlijnen neerwaarts gebroken. Twee dagen geleden brak de AEX onder de minst steil opgaande bodemlijn vanaf de 533-bodem. Hiermee lijkt het kortetermijnherstel ten einde te zijn gekomen en is weer ruimte ontstaan voor een hertest van de cruciale onderkant bij 529 – 533. Ook werden meerdere toppatronen gevormd onder de 575,70. Pas een slot boven deze weerstand zorgt voor meer potentieel richting de 587. En pas boven de 587 kan de eerdere herstelbeweging worden voortgezet richting de 600 – 610. Ik gaf eerder al aan dat een dergelijke beweging niet mag worden uitgesloten, maar naar mijn mening niet kansrijk is.

Eerste doelzone AEX voor komende maanden is bij 490 – 500 te vinden

Weerstanden in het kortetermijnbeeld liggen nu bij 566,70 en 557,70. Bij de 566,70 liggen de meest recente toppen en de voormalige en minst steil opgaande bodemlijn. Bij 557,70 is de meest recente bodem te vinden. Deze bodem moest worden gebroken als bevestiging in de afgelopen dagen dat de herstelbeweging in het zeerkortetermijnbeeld ten einde was gekomen. Ook de technische indicatoren (MACD en RSI) hebben duidelijke neerwaartse bewegingen ingezet als bevestiging. Inmiddels noteert de AEX ook weer onder het 50-daags gemiddelde en geldt het 200-daags gemiddelde als eerste steunpunt bij 548,50. Daaronder liggen verder nog de 544,50 en de belangrijke en cruciale zone 529 – 533. Ik acht in de komende maanden de kans nog steeds het grootst dat deze cruciale zone onder druk wordt gezet en uiteindelijk wordt gebroken waarna er in eerste instantie ruimte vrijkomt voor een beweging richting de 490 – 500. Een test van deze zone in het huidige laatste kwartaal van 2020 acht ik nog steeds mogelijk. Een slotkoers onder de 529 – 533 zou ook de lagere top in juli bevestigen en de dalende langetermijntrend hervatten (afronding zijwaartse tendens). Als we nog even kijken naar enkele buitenlandse indices dan valt op dat de eerder deze week besproken Duitse DAX de onderkant van zijn zijwaartse trend bijna heeft bereikt. Deze is te vinden bij 12.250 – 12.340. Onder deze zone wordt ook een groot hoofd-schoudertoppatroon afgerond en ontstaat een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel richting in eerste instantie de 11.000. De breedgespreide STOXX Europe 600 zit in eenzelfde patroon als de AEX. Daar moet de zone 351 – 355 worden gebroken om de huidige en relatief smalle zijwaartse zone neerwaarts af te ronden en de dalende langetermijntrend te hervatten. Opvallend in deze index is dat de herstelbeweging vanaf de maartbodem aanzienlijk minder sterk is verlopen als in de DAX en de AEX. In de STOXX Europe 600 is in de afgelopen weken al een lagere top gevormd onder de 375 puntengrens. De S&P 500 heeft net als veel andere Amerikaanse indices een aanzienlijk krachtiger herstel laten zien vanaf de maart-bodem. Daarbij verhoogde hij zelfs zijn all-time high. Wel was er toen sprake van een blow-off beweging waarbij inmiddels alle stijgende bodemlijnen werden gebroken. Het herstel van de afgelopen weken zorgde voor de vorming van een dubbele top in het langere beeld en een terugtest naar de voormalige minst steil stijgende bodemlijn. Eerste richtpunt ligt bij 3.200

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 oktober 2020

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 oktober 2020


Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 oktober 2020


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 661,23 op AEX 10,0 7,27 7,29 +5,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 588,97 op AEX 5,0 14,50 14,52 +2,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 788,0 op AEX 9,9 7,35 7,37 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 839,0 op AEX 5,8 12,54 12,56 -3,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.