Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Microsoft Microsoft - Sterk op veel fronten

dinsdag 3 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US5949181045 USD 32.1 0.95 Ja Informatie Technologie

Sterk op veel fronten

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in, wat wordt onderstreept door de outperformance ten opzichte van de sector dit jaar. Met name Azure laat nog steeds zeer sterke groei zien en de marges worden ook snel hoger. De afhankelijkheid van pc’s wordt automatisch steeds minder relevant. De waardering is ruim bovengemiddeld, de verwachte winstgroei is dat ook.

Grootste softwareproducent ter wereld

Microsoft is de grootste softwareproducent ter wereld. De omzet en winst komen uit zaken als het Windows-besturingssysteem, het sofwarepakket Office maar ook uit het Xbox platform en reclames. De omzet komt uit de divisies More Personal Computing (34%), Productivity & Business Processes (32%) en Intelligent Cloud (34%). Geografisch gezien komt ruim de helft van de omzet uit de VS, de rest daarbuiten. In boekjaar 2019/2020 (tot 30/6/20) werd op een omzet van $143 mld een nettowinst geboekt van $44,6 mld.

Omzet en winst opnieuw boven verwachting dankzij cloud- en gaming-activiteiten. Omzetverwachting voor het lopende kwartaal licht onder verwachting

De omzet van Microsoft steeg het afgelopen kwartaal met 12,4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, wat duidelijk sterker was dan verwacht (+8,1%). Door de sterker dan verwachte groei bij de cloud-activiteiten (met name Azure), die een hogere brutomarge hebben, viel de brutomarge hoger uit dan verwacht (70,4%, 90 basispunten boven de consensusverwachting). De operationele kosten stegen maar met 3%, met name door minder reizen van personeel en minder marketingkosten. De genormaliseerde winst per aandeel (+31,4%) was daarom per saldo veel sterker dan verwacht (+11,6%). De cloud-groei was met 31% vrijwel als verwacht (Azure +48%). Microsoft verwacht voor het lopende kwartaal (Q2’20/21) een omzet van ongeveer $40,0 mld (+8% joj) en dat was marginaal onder de analistenverwachtingen. De marges zullen volgens het management redelijk op peil blijven. Het bedrijf geeft aan dat de advertentie-inkomsten weer wat verbeteren. De marges bij Azure kunnen verder omhoog, maar de ontwikkelingen bij Xbox (gaming) en de interne serveractiviteiten zullen relatief wat tegenvallen. Het bedrijf herhaalt de verwachting dat de omzet over het hele boekjaar met ten minste 10% zal groeien. De taxaties voor het lopende boekjaar zullen naar verwachting opnieuw licht omhoog kunnen, door de beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal en de voortgaande goede beheersing van de operationele kosten. Microsoft heeft overigens een lange historie van voorzichtige verwachtingen die daarna vaak overtroffen worden. Ook in het net afgesloten kwartaal was dit weer het geval.

Bovengemiddelde waardering past uitstekend bij bovengemiddelde groei

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based-oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in, zoals de outperformance van 7% ten opzichte van het sectorgemiddelde dit jaar laat zien. Met name Azure laat nog steeds hele hoge groei zien en de marges worden daarbij ook snel beter. De afhankelijkheid van pc’s wordt in een normale situatie automatisch steeds kleiner. De waardering is ruim bovengemiddeld (ruim 30x de verwachte winst over boekjaar 2021 en ruim 27x voor 2022) en ligt nu ongeveer 10% boven het gemiddelde voor softwarebedrijven. In vergelijking met andere cloud-gerelateerde softwarebedrijven is de waardering echter zo’n 30-40% lager. De verwachte winstgroei in de komende jaren is daarbij licht bovengemiddeld, zo’n 10-15% per jaar. Het dividendrendement is beperkt tot 1,1%. De netto-kaspositie van bijna $55 mld is riant.

Kansen

  • Cloudservices en SaaS-producten (geleaste software) en online services laten een sterke groei zien.
  • Een beter voorspelbare winst door herhalingsaankopen bij zowel Windows- als Office-producten.
  • Door een focus op het behalen van schaalgroottevoordelen bij cloud services kunnen de marges op termijn duidelijk verder groeien.

Risico's

  • Door de introductie van de nieuwe generatie x-box later dit jaar zal de marge tijdelijk onder druk komen.
  • Na een korte opleving door de transitie naar Windows 10 en een thuiswerkhausse zullen de pc-verkopen naar verwachting de komende jaren weer onder druk staan.
  • De aankoop van LinkedIn moet nog meer waarde gaan toevoegen gezien de forse aankoopprijs. Kostenbespraringen zijn ondertussen aangekondigd.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 165,40 0,00 +0,49 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 165,40 0,00 +0,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen