Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Lagere top in de maak

woensdag 4 november 2020

Vorige week zette de AEX de zone 529 – 533 onder druk. Deze zone werd echter nog niet op slotbasis gebroken. De krachtige stijging van de afgelopen dagen lijkt uit te kunnen monden in een terugtest evenals een lagere top.

Neerwaartse vervolg komende maanden blijft realistisch

Visie technische analyse: De AEX wist vorige week de belangrijke steunzone bij 529 – 533 flink onder druk te zetten en hier intraday zelfs onder te komen. Toch bleek de slotkoers telkens boven deze zone te liggen. Een slotkoers onder deze zone is noodzakelijk om een krachtig en belangrijk neerwaarts vervolgsignaal te geven in het middellange- en langetermijnbeeld. Deze bewegingen zorgden er overigens wel voor dat voor het eerst sinds begin juni sprake is van een lager niveau tijdens deze zijwaartse handelszone. De vorige bodem dateert van 21 september en lag toen bij 533,20. Ik gaf in de afgelopen weken al aan dat deze 5 maanden durende zijwaartse beweging naar mijn mening een overgangsfase is tussen de krachtige herstelbeweging vanaf de maartbodem en een volgende neerwaartse beweging in de bearmarkt in het langeretermijnbeeld. Zodra de AEX op slotbasis onder de zone 529 – 533 weet te sluiten, staat de weg in principe open voor een neerwaartse vervolgbeweging richting de zone 490 – 500. Hier ligt mijn eerste doel voor de komende maanden. Ook ligt in deze zone het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele herstelbeweging vanaf de maartbodem die destijds bij 389 op de borden werd gezet. Ondanks dat deze herstelbeweging aanzienlijk verder doorzette en langer duurde dan ik medio maart verwachtte, bleek dit herstel een klassieke terugtest te zijn naar de opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt die in 2009 werd gestart en eind 2018 werd beëindigd. Als we overigens kijken naar de bewegingen in veel andere indices, dan hebben veel Europese indices al de onderkant van het vergelijkbare topvormingsproces gebroken, en zorgt de huidige herstelbeweging voor een terugtest naar het uitbraakniveau.

Visie TA

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

545,30 / 533,20 / 529 – 530 / 527,80

558 – 558,30 / 568 / 574 / 575,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 3 november 2020

Hoofd-schoudertoppatroon in ontwikkeling, lagere top realistisch in de komende dagen
De intraday-bodem werd vorige week gevormd bij 527,80 waarna deze week een krachtig herstel werd ingezet. Dit zorgde inmiddels al voor een stijging van ruim 25 indexpunten vanaf deze bodem. Een eerste weerstand is nu te vinden bij 558 – 558,30, waarboven ruimte kan vrijkomen richting de 568 en hoger. In oktober werd een belangrijke top geplaatst in de zone 574 – 575,70. Hier werd een meervoudige top gevormd die ook zorgde voor een test van de 1e lagere top die in augustus werd gevormd (vanaf de 587-top in juli). Ik acht de kans realistisch dat in de komende dagen een lagere top wordt gevormd onder de zone 574 – 575,70 voordat de neerwaartse weg weer wordt ingeslagen. Het probleem in een langdurige en brede zijwaartse handelsfase, is dat er pas duidelijkheid komt zodra een van de buitengrenzen wordt gebroken. Hierna is vaak pas een nieuwe dalende toppenlijn (neerwaartse doorbraak) of stijgende bodemlijn (opwaartse doorbraak) te zien. Naar mijn mening is het slechts een kwestie van tijd voordat deze zijwaartse bewegingsruimte neerwaarts wordt gebroken. Als we verder kijken naar de bewegingen sinds begin september zijn de contouren te zien van (opnieuw) en hoofd-schouderpatroon met een licht dalende neklijn. De AEX zou nu bezig zijn met de vorming van de 2e schouder. Ook voor dit potentiële toppatroon geldt dat de AEX structureel onder de 529 moet zakken om het patroon te activeren. Verder zagen we in de afgelopen maanden de vorming van een groot aantal toppatronen. Zo werd bij de 587-top in juli een relatief zeldzaam driedaags-toppatroon gevormd, een evening star. Op de weekgrafiek werd verder recentelijk een bearish engulfing gevormd. Het eerste steunpunt in het kortetermijnbeeld is nu te vinden bij 545,30. Hier liggen de onderkant van de gisteren gevormd opwaartse gap en het nog steeds dalende 200-daags gemiddelde. Een slot hieronder zou het eerste signaal zijn dat een volgende lagere top is gevormd in het kortetermijnbeeld, na de eerdere toppen bij 587 en 575,70.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 661,23 op AEX 10,0 7,27 7,29 +5,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 588,97 op AEX 5,0 14,50 14,52 +2,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 788,0 op AEX 9,9 7,35 7,37 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 839,0 op AEX 5,8 12,54 12,56 -3,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 november 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.