Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Aalberts Industries Aalberts Industries - Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches zwak

woensdag 4 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 26.9 1.52 Ja Industriegoederen

Duurzame trends worden sterker, maar industriele niches zwak

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de eindmarkten door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames. De cijfers over 2019 vielen wel een beetje tegen.

Meer focus en minder eindmarkten

Aalberts Industries is een industrieel toeleverancier dat voornamelijk aluminium gebruikt in zijn producten. Aalberts heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Eind 2019 kondigde het concern een nieuwe strategie aan: ‘Focused acceleration’. Onder deze nieuwe strategie gaat Aalberts werken met minder producten en minder eindmarkten. Daarmee brengt het concern meer focus aan, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Instalation technology (leidingsystemen), Material technology (oppervlaktetechnologieën), Climate technology (hydraulische stroomregeling) en Industrial technology (vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica). Aalberts bedient met deze producten klanten in vier eindmarkten: milieuvriendelijke gebouwen, industriële niches, duurzaam transport en de halfgeleiderindustrie. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook de automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Kortom, Aalberts is een cyclisch bedrijf dat zich onderscheid door te focussen op unieke technologieën. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €2,8 mld en een nettowinst van €223 mln.

Herstel in Q3, maar nog steeds geen jaarprognose; jaarlijkse kostenbesparing wat verhoogd

Aalberts presenteerde op 26 oktober na het sluiten van de beurs een handelsupdate over de eerste negen maanden. Hieruit bleek dat de omzet in deze periode met 9,4% is gedaald. De activiteiten zijn in het derde kwartaal dus iets hersteld ten opzichte van de eerste jaarhelft, waarin de omzet met 11% daalde. Het orderboek is tot en met september ruim 4% gegroeid, hoofdzakelijk door een groeiende vraag uit de eindmarkten milieuvriendelijke gebouwen, duurzaam transport en halfgeleiders. In de industriële niches verloopt het herstel op de eindmarkt trager, doordat klanten terughoudend blijven met investeren. Binnen de leidingsystemen en hydraulische flow control-activiteiten voor de eindmarkt van milieuvriendelijke gebouwen, groeide vooral de omzet uit de residentiële eindmarkt (in alle regio’s) en de commerciële eindmarkt (in de VS). Automotive herstelde ook redelijk goed, maar de vraag is of deze trend doorzet. Het management blijft zich richten op de kasstroom, kostenbeheersing en innovatie door middel van de nieuwe strategie ‘Focused Acceleration’, die versneld wordt uitgerold (zoals aangekondigd tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers). Hiertoe heeft het concern de eenmalige kosten dit jaar wat verhoogd naar €50 mln (was €40 mln), maar ook de jaarlijkse kostenbesparing (vanaf 2021) zal naar verwachting wat hoger zijn, namelijk €50 mln in plaats van €45 mln.

Lage waardering weerspiegelt risico van industriele toeleverancier

De handelsupdate toont aanhoudend herstel in het derde kwartaal, door een hoger activiteitenniveau bij klanten en een laag voorraadniveau in de toeleveringsketen. Het management durft echter nog geen jaarprognoses af te geven. Hieruit blijkt hoe onzeker het toekomstige herstel eruit ziet. Uit de update blijkt ook dat de ontwikkeling van de duurzame trends sterker is geworden, wat positief is, terwijl het uitstellen van kapitaalinvesteringen door klanten een negatief signaal is. Dat Aalberts in het derde kwartaal het dividend heeft uitbetaald en de schuld heeft verlaagd met 16% (voor IFRS-16; wijziging in boekhoudregels wat betreft leases) in de eerste negen maanden van dit jaar, getuigt van de sterke financiële positie. Al met al, een neutrale update. Het aandeel noteert tegen 15,6 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. De relatieve waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt ligt nog steeds ruim onder het historisch 10-jaars gemiddelde. Dit weerspiegelt de risico’s van een industriële-toeleverancier. Het aandeel is dit jaar ruim 10% achtergebleven bij de sectorindex. Het getaxeerde dividendrendement is 2,3% (sector: 2%).

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in tien verschillende eindmarkten en zes geografische regio’s. Tegenvallende economische groei in Noord-Amerika kan opgevangen worden door sterkere groei uit West- en/of Noord-Europa.
  • De energietransitie lijkt te versnellen. Hierdoor kunnen de inkomsten uit de duurzame eindmarkten flink groeien in de komende jaren.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.
  • Het herstel van de coronacrisis in de cyclische eindmarkten die Aalberts bedient, laat langer op zich wachten dan verwacht.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,3 op Aalberts 4,3 11,11 11,21 -2,45 % Koop Sprinter
Sprinter Long 40,3 op Aalberts 4,3 11,11 11,21 -2,45 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen