Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Comeback van waarde-aandelen lijkt alweer voorbij

donderdag 12 november 2020

Goedemorgen. Na een paar dagen waarin de verliezers van de coronacrisis een sterke inhaalslag maakten op de winnaars, lijkt inmiddels alles weer bij het oude.

Nog niet terug naar ‘normaal’

Na een paar mooie dagen regent het hier nu buiten en is er volgens de voorspellingen echt herfstweer in aantocht. Het is dan ook verleidelijk om een vergelijking met de aandelenbeurzen te maken. Na de euforie over een vaccin van de afgelopen dagen, lijken beleggers even een pas op de plaats te maken. Niet dat we nu heel somber worden, maar recordaantallen nieuwe besmettingen en dodelijke slachtoffers van het coronavirus doen beseffen dat we nog niet snel zullen terugkeren naar 'normaal'. De wereldwijde verspreiding van een vaccin zal nog even op zich laten wachten. Ondertussen zien we een vertraging van het economisch herstel in Europa en delen van de VS en blijven politieke onzekerheden de komende tijd een rol spelen. Wat gaat Trump doen en zijn de brexitonderhandelingen tijdig afgerond? 

Aandelenweging naar neutraal

Tegen deze achtergrond hebben we besloten om de tactische weging van aandelen te verhogen van licht onderwogen naar neutraal, ten koste van alternatieve beleggingen die van overwogen zijn verlaagd naar neutraal. Door de koersstijgingen is de weging van aandelen in veel strategieën echter al neutraal en zijn mutaties niet nodig. Een uitgebreide toelichting en onze visie voor deze maand vind je in het Maandbericht beleggen van november. 

Te vroeg voor structureel herstel waarde-aandelen

Na twee dagen van een comeback van waarde-aandelen (aandelen met een relatief lage waardering maar wel een stabiele, gestage groei en een relatief hoog dividend) in reactie op het positieve vaccinnieuws van Pfizer, kwam gisteren het besef dat het voor een structureel herstel van deze aandelen nog te vroeg is. We zitten immers nog midden in de tweede coronagolf en hoewel de vooruitzichten wat positiever zijn geworden, zijn ze ook weer niet heel geweldig. We verwachten dat rentes nog lang laag zullen blijven en beleggers vooralsnog een voorkeur blijven houden voor groeiaandelen (aandelen van bedrijven met een relatief hoge groei maar ook een hogere waardering en een relatief laag dividend). In onze beleggingsstrategieën houden dan we dan ook vast aan een overweging voor aandelen uit de sectoren IT, gezondheidszorg en communicatiediensten ten koste van aandelen uit de sectoren energie, financiële waarden en dagelijkse consumentengoederen.

ECB-voorzitter hint nogmaals op uitbreiding steun

Gisteren hintte Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese centrale bank (ECB), nog maar eens op een uitbreiding van het crisis-opkoopprogramma. We verwachten dat de ECB op 10 december een verhoging en verlenging van het PEPP-programma aankondigt. Een verlenging tot ten minste eind 2021 en een verhoging met €500 miljard lijkt al een 'done deal'. Na twee dagen van stijging, daalden gisteren de rentes op eurostaatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,51%. De rentes op staatsobligaties van zuidelijke eurolanden daalden nog iets meer. 

IT-aandelen voeren Europese beurzen aan…

Onder aanvoering van aandelen uit de IT-sector (+2,54%) sloten alle Europese beurzen gisteren met winst. Cyclische, dus economisch relatief gevoelige, sectoren als energie (-0,25%) en financiële waarden beleven achter. Na twee dagen waarin er flink werd ingezet op een cyclisch herstel, waarin de verliezers van de coronacrisis inlopen op de winnaars, lijkt de vaart er alweer uit. We zien de beweging van eerder deze week dan ook niet als een structurele trendomkeer. De Stoxx Europe 600-index boekte gisteren wel weer een mooie winst van 1,1% en sloot op het hoogste niveau sinds 27 februari. 

… net als op Wall Street

Ook op Wall Street herstelden de 'thuisblijfaandelen' van de verliezen eerder deze week in reactie op de vaccineuforie. Onder aanvoering van technologieaandelen (+2,4%) en duurzame consumentengoederen (+1,5%) steeg de S&P 500-index met 0,8% naar het hoogste niveau in 10 weken. Op cyclische aandelensectoren zoals basismaterialen (-1,4%), industriegoederen (-0,9%), energie (-0,8%) en financiële waarden (-0,51%), die het maandag en dinsdag juist goed deden op het vaccinbericht, werd winst genomen. De Nasdaq herstelde met 2% terwijl de Dow Jones-index 0,1% verloor. Ook in New York werd de draai van groei- naar waarde-aandelen van eerder deze week dus alweer gedeeltelijk teruggedraaid. Zoals gezegd, vinden we het te vroeg voor een structurele draai maar zullen we tijdelijke bewegingen van groei naar waarde, die we bijvoorbeeld eerder in juni en september hebben gezien, wel vaker zien. De Amerikaanse obligatiemarkt was gisteren gesloten vanwege de viering van Veterans' Day. 

Alibaba en Tencent herstellen in Hongkong

In Hongkong herstellen vanmorgen de koersen van de grote Chinese technologiebedrijven, nadat ze in de voorgaande handelsdagen flink onder druk lagen. Aanleiding daarvoor was de dreiging van strengere regelgeving door de Chinese overheid. Alibaba herstelt bijna 2%, geholpen door recordverkopen op Singles’ Day, en Tencent koerst 4,5% hoger. Desondanks noteert de Hang Seng-index 0,4% lager. De Nikkei-index is in Tokio 0,7% hoger gesloten, maar de beurs van Shanghai verliest 0,1%. De Koreaanse Kospi-index is 0,4% lager gesloten en de Australische beurs eindigde vanmorgen 0,5% in de min. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,5% lagere start van Wall Street vanmiddag. Na de rally van de afgelopen dagen verwachten we ook een iets lagere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve Duitse groeicijfers over het derde kwartaal en inflatiecijfers van oktober. Uit het VK verwachten we de eerste schatting van het groeicijfer over het derde kwartaal. Verder staan er industriële-productiecijfers van september uit de eurozone op de agenda en inflatiecijfers van oktober uit de VS, gevolgd door de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Analisten verwachten 731.000 nieuwe aanvragen in de afgelopen week en ruim 6,8 miljoen doorlopende aanvragen. We zijn benieuwd hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt zich houdt in de huidige coronagolf, nu een nieuw steunpakket uitblijft en er weinig zicht is op een volgende, die wel hard nodig is. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Merck KGaA, KBC, Deutsche Telekom, Siemens, RWE, Applied Materials, Walt Disney en Cisco. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 november 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 12 november 2020, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2020 ING Bank N.V., Amsterdam.