Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Siemens Siemens - Negatief wisselkoerseffect beinvloed resultaten

donderdag 12 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 20.7 2.72 Nee Industriegoederen

Negatief wisselkoerseffect beinvloed resultaten

Het aandeel Siemens is sinds het dieptepunt in maart sterk hersteld dankzij een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Hiermee speelt het concern in op verschillende, toekomstbestendige thema’s, zoals digitalisering, automatisering en overheidsinvesteringen op het gebied van gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Daarnaast brengt Siemens meer focus aan in zijn activiteiten. Dit biedt ruimte voor hogere marges en dus een hogere vrije kasstroom.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een industrieel conglomeraat met wereldwijd ruim 300.000 medewerkers en met een marktkapitalisatie van zo'n €100 miljard. Daarmee behoort Siemens tot de grootste Duitse bedrijven. Het werd met zijn grote hoeveelheid aan activiteiten vaak gezien als de graadmeter van de Duitse beurs. In 2019, behaalde Siemens op een omzet van €86,8 mld een winst van €5,1 mld.

Siemens is aan het herstructureren. Aantrekkelijke activiteiten blijven over

Net als andere conglomeraten, ervaart Siemens druk van activistische beleggers om meer focus aan te brengen in de activiteiten. In tegenstelling tot wat we zien bij andere conglomeraten, lijkt het herstructureringsplan Vision 2020+ tot nu toe succesvol. Het concern heeft als onderdeel van het plan de windturbinedivisie Siemens Gamesa Renewable Energy en de gezondheidszorgdivisie Siemens Healthineers naar de beurs gebracht. De olie- & gasactiviteiten (Siemens Energy) kregen in september 2020 een eigen beursnotering. Een divisie die onder andere aandrijfsystemen maakt voor windturbines (Flender) wordt gecombineerd met Wind Energy Generation en is in oktober verkocht aan het Amerikaanse Carlyle Group. Tijdens de update over het vierde kwartaal, maakte het conglomeraat bekend Intelligent Traffic Systems (onderdeel van Mobility) te verkopen. De industriële activiteiten die overblijven zijn software en fabrieksautomatisering (Digital Industries); slimme, energiezuinige en veilige gebouwen (Smart Infrastructure); en voornamelijk spoorwegen plus alles wat er over rijdt (Mobility). Daarnaast heeft Siemens nog een kleine financiële tak en een aanzienlijk belang in de verschillende, verzelfstandigde onderdelen Siemens Gamesa en Healthineers. Na de eventuele overname van Varian door Healthineers, zal het belang van Siemens in Healthineers worden verkleind naar 72% doordat er onder andere nieuwe aandelen worden uitgegeven om de overname te financieren. Siemens behoudt een belang van 45% in Energy na de beursgang (wordt binnen 18 maanden verder afgebouwd), dat ook het belang van Siemens Gamesa krijgt. Hierdoor houdt Siemens vanaf 1 oktober 2020 een effectief belang van 35% in Siemens Gamesa. Het concern speelt met deze productportfolio in op verschillende, toekomstbestendige thema’s, zoals digitalisering, automatisering en overheidsinvesteringen op het gebied van gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.

Gemengd kwartaal mede door negatief wisselkoerseffect; jaarprognose valt wat tegen

De resultaten over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20, waren grofweg in lijn met de verwachting (maar gemengd). Daarmee wordt een lastig boekjaar afgesloten, waarin de omzet met 2% daalde naar €57,1 mld. De jaarresultaten kwamen over de hele linie (behalve de operationele winst) wat lager uit dan de consensusverwachting van analisten. De kwartaalresultaten worden overschaduwd door een negatief wisselkoerseffect en de managementprognose voor volgend jaar ligt onder de consensusverwachting. Vooral op de korte termijn staan de activiteiten weer wat onder druk, terwijl deze juist net aan het herstellen waren. De omzet daalde in alle vier divisies en voldeed niet de verwachting van analisten; vooral Siemens Healthineers (SH) en Mobility vielen tegen. De regio China was opnieuw het lichtpunt; daar groeide de omzet (en de orders). De omzet van Software daalde met 2% door een lastige vergelijkingsbasis. Gecorrigeerd voor eenmalige items (positieve herwaarderingen, verkoopopbrengst onderdeel Smart Infrastructure (SI), herstructureringskosten) lag de aangepaste operationele winst 1% onder de consensusverwachting. De nettowinst groeide met 33% naar €1,8 mld (2,3% boven verwachting) dankzij een boekwinst van €1,2 mld op de verzelfstandiging van de Energy-divisie. De nettowinst werd echter negatief beïnvloed door extra afschrijvingen. De vrije kasstroom van €3,8 mld was zeer sterk en een pluspunt, want deze was in het vorige kwartaal ook al hoger dan verwacht. De orders groeiden met 4% organisch iets meer dan verwacht en werden gedreven door Mobility (+17%) en Digital Industries (DI; +3,3%). De orders groeiden ook bij SH terwijl deze daalden bij SI (beide vielen echter behoorlijk tegen, onder andere door het negatieve wisselkoerseffect). Siemens hervat het afgeven van jaarprognoses en verwacht een gematigde omzet- en winstgroei in boekjaar 2021 (dus ongeveer 3-5%). Dit valt tegen, door een negatief wisselkoerseffect (3,5-4,5%) en hogere herstructureringskosten en afschrijvingen. De nettowinst zal dus ongeveer 8% groeien op basis van een constante wisselkoers. Onderliggend is vooral de voorspelling voor DI voorzichtig (groei vanaf de tweede jaarhelft) terwijl de eindmarkten auto- en gereedschapsfabrikanten stabiliseren, en gezondheidszorg en chemie verbeteren. De voorspelling voor SI is hoger dan waar analisten op rekenen en Mobility is in lijn. Het management stelt een dividend voor van €3,50 per aandeel, een daling van ongeveer 10%. Gecorrigeerd voor de verzelfstandiging van de Energy-divisie is het dividend echter gelijk aan 2019.

Waardering gecorrigeerd voor de verwachte groei nog steeds aantrekkelijk

Europa's grootste techniekbedrijf heeft de pandemie tot nu toe beter doorstaan dan sommige concurrenten, omdat het nagenoeg zonder problemen kon blijven produceren en geen blootstelling heeft aan bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie. Maar de resultaten in het vierde kwartaal ogen wat gemengd in het licht van verhoogde verwachtingen, na meevallende resultaten bij concurrenten. De resultaten van Siemens worden sterk beïnvloed door de pandemie en herstructureringen. Pandemie-gerelateerde uitdagingen zullen blijven, waardoor de investeringen van klanten achterblijven bij de economische groei. Daarnaast zullen negatieve wisselkoerseffecten de operationele winst bij de industriële kernactiviteiten temperen. Wel is de focus van de nieuwe Amerikaanse president Biden op hernieuwbare energie en duurzaamheid positief voor Siemens. Zodra de cyclische eindmarkten herstellen, denken wij dat de marges verder kunnen groeien nu de succesvolle transformatie bijna is afgerond. Het management geeft een jaarprognose af terwijl veel andere bedrijven nog niet eens een kwartaalprognose afgeven. We kunnen wellicht ook tegenvallende prognoses verwachten bij vergelijkbare bedrijven. Analisten verwachten een gematigde omzetgroei voor de fiscale jaren 2021/22, maar een forse winstgroei. De taxaties zullen echter licht naar beneden moeten worden bijgesteld. De waardering ten opzichte van de sector is historisch gezien best aantrekkelijk (korting 6%). Ook de waardering, gecorrigeerd voor de verwachte groei (price/earnings to growth, PEG) van 1,1 is best aantrekkelijk (historisch 1,4). In vergelijking met andere conglomeraten is Siemens relatief duur (premie 8%). Maar omdat Siemens focust op een aantal kansrijke langetermijntrends, achten wij dit terecht. Het aandeel noteert tegen 16,8 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Het getaxeerde dividendrendement is 3,4% (sectorgemiddelde is 1,9%).

Kansen

  • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de marges, de kasstroomconversie, de groei en de waardering.
  • Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.
  • De blootstelling aan de energiesector wordt verkleind door de verzelfstandiging van de olie- & gasactiviteiten.
  • De overname van Varian door Healthineers zou aanzienlijke omzet- en kostensynergiën kunnen opleveren, waardoor de winst per aandeel van Siemens (5-jaars gemiddelde €6,56) met enkele tientallen centen kan groeien.

Risico's

  • Klanten uit cyclische eindmarkten stellen investeringen langer uit doordat de gevolgen van het coronavirus nog onduidelijk zijn voor de toekomstige vraag.
  • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie. Dit maakt kostenbeheersing lastiger waardoor het moeilijker wordt om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.
  • Siemens doet regelmatig overnames. Wanneer verwachte synergiën later dan verwacht zichtbaar worden of zelfs uitblijven, vormt dit een risico voor de winst.
  • Siemens werkt voor een deel op projectbasis, wat leidt projectrisico’s zoals verkeerde prijzen of een slechte uitvoering van werkzaamheden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 106,06 op Siemens 4,6 2,87 2,95 +2,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 106,06 op Siemens 4,6 2,87 2,95 +2,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Siemens bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.