Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Galapagos Galapagos - Tegenvallende berichten in 2020

donderdag 12 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003818359 EUR 0 0 Nee Gezondheidszorg

Tegenvallende berichten in 2020

Galapagos is een farmaceutisch concern dat zich richt op verschillende medicijnen in verschillende fasen van onderzoek en ontwikkeling. Winstgevende omzet is bij alle medicijnen uit de productenportefeuille nog niet aanwezig, maar de potentie is er wel. Helaas is 2020 een jaar met grote teleurstellingen geworden, mede doordat de Amerikaanse FDA aanvullende vragen heeft gesteld over filgotinib. Galapagos is een moeilijk te waarderen groeibedrijf, met een waardering die is gebaseerd op mogelijke successen. De kaspositie is ruim voldoende om meerdere medicijnen verder te ontwikkelen.

Biotechbedrijf in ontwikkeling

Galapagos richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor onder andere reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en andere auto-immuunziekten. Door zich te richten op moeilijk te behandelen ziektes heeft Galapagos een unieke en mogelijk zeer waardevolle onderzoekspijplijn opgebouwd. Het bedrijf bevindt zich in het ontwikkelstadium en heeft nog geen commercieel product. Daarom zijn de onderzoekskosten hoog. Het bedrijf boekte in 2019 op een omzet van €845 mln een aangepaste nettowinst van €150 mln.

Tegenvallende cijfers en teleurstellende berichten

Galapagos rapporteerde over het derde kwartaal een omzet van €144 mln, 78% lager dan in het derde kwartaal van 2019. Daar werd een kwartaalverlies op geleden van €82 mln, fors minder dan de consensusverwachting van analisten. Eind september zat er €5,3 mld in kas. Dit is belangrijk, want het concern geeft nog steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Galapagos verwacht tussen €490 mln en €520 mln kwijt te zijn in 2020. Het bedrijf heeft in ene eerder stadium, samen met Gilead, het middel filgotinib (voor de behandeling van reuma en het flagship-programma van het concern) ter goedkeuring voorgelegd in Europa, Japan en de VS. In Europa en Japan is het middel goedgekeurd, maar in de VS heeft de FDA aanvullende vragen gesteld. Hier hebben beleggers zeer teleurstellend op gereageerd.

2020: moeilijk jaar

Hoewel de kwartaalcijfers fors afwijken van de consensusverwachting, is dat voor deze beleggingscase niet heel belangrijk. Voor Galapagos moest 2020 een belangrijk jaar worden, omdat de stap zou worden gezet naar een commercieel biotechbedrijf. Helaas is 2020 een jaar met grote teleurstellingen geworden. Hoewel filgotinib is goedgekeurd in Europa en Japan, heeft de Amerikaanse FDA aanvullende vragen gesteld. Om de beoordeling van de vergunningsaanvraag af te ronden, heeft de FDA de resultaten van de MANTA- en MANTA-Ray-studies verzocht. Ook heeft de FDA zijn bezorgdheid geuit over het algemene risico-baten-profiel van de filgotinib 200 mg dosis. De VS is de belangrijkste markt voor filgotinib, dus dit was een flinke tegenvaller. Ook kwam Galapagos met een negatief bericht over het resultaat van de ROCCELLA fase 2-studie bij patiënten met artrose in de knie. Door de tegenvallers is de toekomst van het concern onzekerder geworden.

Kansen:

  • Meerdere kansrijke medicijnen in verschillende fasen van onderzoek.
  • De financiële bijdrage van Gilead biedt ruime financiële mogelijkheden om extra studies naar nieuwe medicijnen op te starten.
  • Het belangrijkste product van Galapagos, filgotinib, heeft de potentie om een groot (financieel) succes te worden.

Risico's

  • Er is geen garantie dat de medicijnen die momenteel in ontwikkeling zijn, worden ontwikkeld tot een commercieel succes.
  • Op het moment dat er negatief nieuws komt met betrekking tot goedkeuring van filgotinib door de verschillende instanties kan de koers hier fors negatief op reageren omdat de vooruitzichten voor het bedrijf dan onzekerder worden.
  • De risico's bij Galapagos zijn hoger dan bij andere biotechbedrijven doordat Galapagos alleen nog maar medicijnen in ontwikkeling heeft.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 57,78 op Galapagos 6,4 1,00 1,02 -5,61 % Koop Sprinter
Sprinter Long 56,8 op Galapagos 4,7 13,78 0,00 -4,64 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 252,35 op Galapagos 0,3 19,30 0,00 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 252,35 op Galapagos 0,3 19,30 0,00 +0,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen