Fundamentele Analyse: KBC Group KBC Group - Beter dan verwachte resultaten

vrijdag 13 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 18.1 1.13 Ja Financiële waarden

Beter dan verwachte resultaten

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien zeer sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. We zien dan ook een lichte premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector, maar zijn van mening dat de bank ten opzichte van Europese collega’s zeer goed bestand is tegen economische neerslag. Hierin zien we kansen voor het aandeel ontstaan.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Beter dan verwachte resultaten dankzij hogere rente-inkomsten en lagere voorzieningen slechte leningen

KBC Group (KBC) rapporteerde over het derde kwartaal een nettowinst van €697 mln, 16% beter dan de gemiddelde analistenverwachting (consensus) en 14% hoger dan vorig jaar (joj). De omzet steeg met 1% jaar op jaar (joj) en viel daarmee 2% hoger uit dan de consensus. Onderliggend daalden de netto rente-inkomsten (goed voor 60% van de omzet) met 7% joj, maar waren wel 3% hoger dan de analisten hadden verwacht. De rente-inkomsten waren 1% hoger dan in het 2e kwartaal (kwartaal op kwartaal, kok). De rentemarge daalde 13 basispunten (bp) joj maar slechts 1 bp kok en kwam uit op 1,81%. Oorzaken van deze lagere marge zijn de verlaging van de beleidsrente in Tsjechië en de toename van rentedragende tegoeden. De inkomsten uit schadeverzekeringen stegen 21% joj en vielen 15% hoger uit dan de consensus. De kosten daalden met 5% joj, wat iets (1%) beter was dan analisten hadden verwacht. De fee- en commissie-inkomsten daalden 12% joj en kwamen 4% lager uit dan de consensus. Dit kwam met name door lagere inkomsten uit vermogensbeheer en betalingsverkeer. De voorzieningen voor slechte leningen vielen met €63 miljoen veel lager uit dan de consensus (€102 miljoen) en ook fors lager dan de €857 miljoen van het tweede kwartaal. Wel waren ze nog ruim tweemaal zo hoog in vergelijking met vorig jaar. De kapitaalratio bleef gelijk op 16,6% wat 10 bp hoger was dan de consensusverwachting van analisten. Het management denkt dat de rente-inkomsten dit jaar iets hoger zullen uitvallen dan de eerder gegeven prognose, namelijk €4,5 miljard in plaats van €4,4 mld, terwijl het aan de kostenkant geen wijzigingen verwacht. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers in februari komt KBC met een nieuwe financiële strategie, inclusief dividendbeleid. Meestal keert KBC minimaal de helft van de winst uit.

Premie in de waardering terecht

Prima kwartaalresultaten, waarin vooral de rente-inkomsten meevielen. Samen met lagere voorzieningen voor slechte leningen, de gelijkblijvende kosten en de iets verhoogde prognose leidden de cijfers tot een licht positieve reactie op de beurs. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding (k/w) van 17,8 maal de verwachte winst voor dit jaar en een k/w van 13,5 voor volgend jaar bij een tastbare-boekwaarderatio van 1,2. De gemiddelden van de Europese bankensector hiervoor bedragen respectievelijk 13,6 en 10,4 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,6. Hiermee is de premie ten opzichte van de Europese banken fors. Gezien de sterke positionering (en bijbehorende resultaten) van deze Belgische bank-verzekeraar, de hogere winstgevendheid en de hoge kapitaalbuffer vinden wij de huidige waardering terecht.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om economische neerslag te doorstaan.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 62,51 op KBC 11,9 5,62 5,72 -2,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 53,97 op KBC 4,8 14,15 0,00 -1,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KBC Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.