Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Cisco Systems Cisco Systems - Dieptepunt lijkt gepasseerd

vrijdag 13 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US17275R1023 USD 14.3 3.21 Ja Informatie Technologie

Dieptepunt lijkt gepasseerd

De resultaten waren beter dan verwacht, maar nog wel sterke krimp. De bodem lijkt gepasseerd en dat biedt weer iets meer perspectief. Zowel de koers als de waardering is al fors teruggevallen.

Grote speler in communicatie-infrastructuur

Cisco is een wereldwijd vooraanstaand leverancier van communicatie-infrastructuur voor internet serviceproviders, overheden, grote ondernemingen, het MKB en particulieren. Circa 75% van de omzet wordt behaald met producten zoals routers en switches, de rest komt uit services. Het bedrijf heeft aangegeven zich meer op groeisegmenten als IoT, cloud en automotive te gaan richten. Bijna 60% van de omzet komt vanuit de Verenigde Staten (VS), 25% uit Europa en ruim 15% uit opkomende markten. In 2019/’20 (boekjaar per 31 juli) werd op een omzet van $49,3 mld een genormaliseerde nettowinst behaald van $13,7 mld.

Resultaten beter dan verwacht. Slechts beperkte omzetdaling verwacht in het lopende kwartaal

De omzetdaling van 9,4% ten opzichte van het eerste kwartaal (aug – okt) van boekjaar 2019/20 was een half procentpunt minder sterk dan verwacht. De genormaliseerd winst per aandeel (wpa, zonder grote reorganisatiekosten) daalde met 9,5%, tegenover een consensusverwachting van analisten van een daling van ruim 16%. De omzet van de divisie Infrastructure Platforms (ruim 70% van de omzet, met name infrastructuurproducten) liet opnieuw een krimp van 16% zien, terwijl die van Applications & Security een paar procent daalde. De operationele marge was hoger dan verwacht door de verschuiving van de omzetmix richting meer services en software. In het afgelopen kwartaal namen de nieuwe orders af met 5% (was -10% in het voorgaande kwartaal) – de belangrijkste basis voor taxaties voor het lopende kwartaal. Toch gaat Cisco uit van een omzetdaling van ‘maar’ 0-2% in het lopende kwartaal. De consensusverwachting was een daling van ongeveer 4%. De verwachte (non-GAAP) wpa is een range van $0,74-0,76, licht boven de consensus. Er is een vervanger gevonden voor de vertrekkende CFO.

Waardering ruim onder het gemiddelde, de groei voorlopig ook

Het mag geen verrassing zijn dat ook de omzet van Cisco onder druk staat door de pandemie, en dat die druk door de komende recessie ook nog wel even zal voortduren. Toch was de omvang van de krimp een tegenvaller in de afgelopen kwartalen. Hoewel het ergste achter de rug lijkt, komt er toch een forse reorganisatie aan. Het koersrendement van Cisco bleef dit jaar tot nu zo’n 50% achter bij de IT-sector. De waardering ligt met 12,3 x de verwachte winst over 2021 heel ruim onder het gemiddelde van de subsector hardware. Cisco zal de komende jaren zeker geen hoge groeipercentages halen, maar gezien de sterke cashflow (en de afwezigheid van schulden) en de vooruitzichten van veel werk rondom 5G en wifi 6 voor thuiswerken lijkt er vanaf de huidige crisisniveaus wel wat ruimte in de koers te zitten. Het dividendrendement van 3,8% is bovengemiddeld.

Kansen

  • De keuze voor een meer geïntegreerde productenportefeuille zou de marges moeten ondersteunen.
  • Potentiële groeimotoren zijn dienstverlening, cloudhosting van klanten, sterkere aanwezigheid op de emerging markets en software.
  • Voldoende cashflow om acquisities en aandeleninkoop te financieren.

Risico's

  • Het streven naar sterkere groei heeft geleid tot minder focus en daarmee tot een sterk toegenomen concurrentie.
  • Kernactiviteiten als routers en switches krimpen, waardoor voortdurende reorganisaties nodig zijn.
  • De normaalgesproken snelgroeiende markten in Azië kennen lagere marges en agressieve lokale concurrentie. China is een probleem geworden, eerst door de handelsoorlog en recent door het coronavirus en een weer oplaaiende handelsoorlog.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen