Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Duidelijk sprake van herstel in meest recente resultaten

maandag 16 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 19 6.21 Ja Communicatiediensten

Duidelijk sprake van herstel in meest recente resultaten

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet- en televisienetwerken over te nemen. Het concern heeft nu zo'n 270 miljoen mobiele klanten en is daarmee een van de grooste aanbieders van mobilie telefonie wereldwijd. Een van de mogelijke positieve katalysatoren voor het aandeel is de verkoop of beursgang van de zandmasten die het nog bezit heeft. De recent aangekondigde joint venture tussen O2 (Telefonica) en Virgin Media (Liberty Global) is een minder gunstige ontwikkeling voor Vodafone. Hierdoor ontstaat namelijk een sterke tweede speler op de Britse markt (na BT Group). Vodafone kan dus meer concurrentie verwachten in deze markt.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €43,7 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2018 tot en met maart 2019 een genormaliseerde nettowinst van €1,5 mld. De omzet werd gegenereerd in Duitsland (24%), het Verenigd Koninkrijk (16%), Italië (13%), Spanje (11%), de rest van Europa (12%) en Afrika, het Midden-Oosten en Azië Pacific (24%).

Activiteiten over de hele wereld

Via overnames over de hele wereld heeft Vodafone zich gepositioneerd als geïntegreerde telefonie-, internet- en televisieaanbieder in Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft bijna 500 miljoen klanten in de boeken en is de een na grootste aanbieder ter wereld. Vodafone richt zich vooral op de particuliere markt, 90% van zijn klantenbestand bestaat uit individuele klanten en huishoudens. Met zo’n brede regionale diversificatie zijn de inkomsten van Vodafone gevoelig voor veranderingen in de wisselkoersen. Bovendien is goed overzicht houden over alle activiteiten een groter dan gemiddelde uitdaging voor het bedrijf. Bijsturing in landen waar de uitvoering structureel tegenvalt, gaat niet altijd soepel. Met name in Italië.

Resultaten over de hele linie beter dan verwacht; corona-impact neemt af en kostenbesparingen snel doorgevoerd; prognose licht verhoogd

Vodafone rapporteerde 16 november over de gehele linie beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21. De organische omzetgroei kwam uit op -0,4% jaar op jaar (joj) terwijl analisten rekening hadden gehouden met een aanzienlijk sterkere krimp van -2,2% joj. Bovendien is het een duidelijk herstel ten opzichte van de -1,3% joj in het voorgaande kwartaal. De negatieve impact van corona op de organische omzetgroei was 1,9 procentpunt, exclusief de corona-gerelateerde druk op de omzet zou de organische omzetgroei dus positief geweest zijn (+1,5%). De EBITDA kwam 1,5% hoger uit dan verwacht. Dit was vooral te danken aan lagere kosten en beter dan verwachte trends in Spanje. Vodafone heeft inmiddels al €300 mln van de €400 mln aan kostenbesparingen gerealiseerd, sneller dan verwacht. De impact van corona lijkt bovendien sneller weg te ebben dan gevreesd, zakelijke diensten en roaming-inkomsten herstellen en zullen, dankzij verder herstel de komende tijd, waarschijnlijk eerder een meewind vormen dan tegenwind. Dat er in de zomer toch weer wat werd gereisd, heeft de roaming-inkomsten ondersteund. Naar regio’s gekeken presteerde vooral Spanje beter dan verwacht met een omzetkrimp van 1,8%, terwijl analisten uitgingen van een veel grotere krimp van -8,5%. De EBITDA kwam in Spanje zelfs 18,5% hoger uit dan verwacht. De betere resultaten in Spanje waren te danken aan kostenbesparingen, lagere kosten voor uitzendrechten voor voetbal (La Liga) en het sluiten van 20% van de winkels. Ondanks de steeds grotere concurrentie in Spanje dus betere resultaten, geholpen door afnemende druk op de roaming-inkomsten, aanhoudende abonneegroei en het terugdraaien van tijdelijke coulanceregelingen tijdens de lockdowns. De uitrol van abonnementen met ongelimiteerde databundels zorgde daarnaast voor een hogere gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) in Spanje, Italië en het VK. In alle andere regio’s, met uitzondering van Egypte, lagen de omzet en EBITDA eveneens boven de verwachting. In Duitsland lieten de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het netto aantal nieuwe mobiele abonnees steeg met 181.000 (+30.000 in het voorgaande kwartaal) en het netto aantal nieuwe breedbandklanten steeg met 50.000 (+30.000 in het voorgaande kwartaal). In het VK werden 81.000 nieuwe mobiele abonnees toegevoegd aan het klantenbestand (+61.000 in het voorgaande kwartaal) maar de stijging van het aantal breedbandklanten was met 28.000 wat minder sterk dan de 30.000 in het voorgaande kwartaal. Naast de beter dan verwachte resultaten kan de verkoop van de portefeuille met zendmasten in 2021 een positieve katalysator zijn voor de koers. Vodafone heeft eerder dit jaar een nieuw onderdeel opgericht waar de portefeuille met 68.000 zendmasten in zijn ondergebracht, onder de naam Vantage Towers. Dit onderdeel wordt begin 2021 naar de beurs gebracht, maar Vodafone behoudt een meerderheidsbelang. In de markt worden bedragen genoemd van rond de €4 mld. Vooruitgekeken heeft Vodafone voor de EBITDA-prognose een bandbreedte afgegeven van €14,4-14,6 mld (daling van 0-1%), wat concreter dan de eerdere prognose “vlak tot lager”. Het gemiddelde van de bandbreedte ligt 1% boven de consensusverwachting, een lichte meevaller dus. De prognose voor de vrije kasstroom bleef onveranderd (meer dan €5 mld).

Waardering aantrekkelijk dankzij betere groeiverwachtingen

Over de gehele linie beter dan verwachte resultaten, dankzij lager dan verwachte kosten en betere omzet- en winsttrends in de verschillende regio’s. De impact van corona zal ook in het komende kwartaal nog zichtbaar zijn in de resultaten, maar het ergste lijkt achter de rug. De beursgang van de zendmasten begin 2021 zou een positieve katalysator kunnen zijn voor de koers. Het aandeel noteert tegen 20,5x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, wat boven het gemiddelde is van de Europese telecomsector (14,3x). De verwachting voor de winstgroei in de komende jaren is echter ruim bovengemiddeld voor een telecombedrijf, met als gevolg dat de PEG-ratio aantrekkelijk is met slechts 0,73. Op basis van de bedrijfswaarde ten opzichte van de getaxeerde EBITDA voor de komende twaalf maanden noteert het aandeel met 5,8x echter tegen een korting ten opzichte van de Europese telecomsector (6,2x). Deze maatstaf wordt niet vertekend door de kapitaalstructuur en biedt een betere vergelijkingsbasis. Het getaxeerde dividendrendement ligt met 6,7% boven dat van de Europese telecomsector (5,2%).

Kansen

  • Uitvoer van strategie in snelgroeiende economieën.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Een mogelijke beursgang van de grofweg 68.000 Europse zendmasten die Vodafone nog in eigendom heeft, vindt waarschijnlijk begin 2021 plaats.

Risico's

  • Operationele tegenvallers in een van de markten waar Vodafone actief is.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Nadelige beslissingen door regelgevers of overheden en toename van de concurrentie op de markten waar Vodafone actief is, zoals recent India.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,94 0,96 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,94 0,96 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vodafone Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.