Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Realiteit begint zwaarder te wegen op het beurssentiment

vrijdag 20 november 2020

Goedemorgen. Een ongebruikelijk meningsverschil tussen Fed-voorzitter Jerome Powell en de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, bepaalt vanmorgen de stemming op de financiële markten.

Lagere opening beurzen verwacht

Mnuchin wil de ongebruikte noodleningen van de centrale bank gebruiken voor andere overheidsbestedingen, maar Powell gaat daar niet mee akkoord. Het geruzie over de financiële middelen om de Amerikaanse economie een steun in de rug te geven, nu die weer deels is lamgelegd door de coronapandemie, leidt tot lagere standen voor de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices. Zowel de future op de Dow Jones-index als die op de S&P 500-index staan rond een half procent in de min. Die op de Nasdaq-index noteert vrijwel onveranderd. De Aziatische beurzen laten vanmorgen een gemengd beeld zien. De Nikkei-index is 0,4% lager gesloten, mede door een daling van de Japanse inkoopmanagersindices deze maand, maar de Hang Seng-index noteert in Hongkong 0,26% hoger. De beurs van Shanghai wint 0,4%, de Koreaanse Kospi-index plust 0,2% maar de beurs van Australië is 0,12% lager gesloten. We verwachten dat de Europese beurzen op alweer de laatste handelsdag van de week licht lager van start zullen gaan.

Economie VS koelt af

Voor de VS is het zaak om zo snel mogelijk met nieuwe steunmaatregelen te komen. Gisteren werd bekend dat het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen is opgelopen naar 742.000, terwijl er werd gerekend op een daling naar 700.000. De economische groei lijkt in de VS toch echt wel af te nemen, nu het aantal besmettingen stijgt en her en der weer lockdown-maatregelen worden ingevoerd. Op Wall Street reageerden beleggers gisteren in eerste instantie dan ook negatief op de tegenvallende cijfers. Maar na een lagere opening herstelden de koersen zich in het laatste uur van de handel. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,39%, de Dow Jones-index steeg 0,15% en de Nasdaq-index won 0,87%. De 'thuisblijfaandelen’ waren weer in trek. 

Rekening houden met onrustige beurs

Van een echte toename van de risicobereidheid was in New York echter geen sprake. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde namelijk met 4 basispunten naar 0,83%. Obligatiebeleggers maken zich, naar onze mening terecht, zorgen over de gevolgen van de coronagolf in de VS. Dagelijkse berichten over recordaantallen nieuwe besmettingen en slachtoffers worden op dit moment echter overschaduwd door positieve berichten over vaccins. In dit spanningsveld moeten we rekening houden met volatiele markten. Toch maar een calloptie kopen op de VIX-index, de ‘angstgraadmeter’ van Wall Street?

Europese beleggers nemen wat winst

Eerder op de dag sloten alle Europese aandelenbeurzen met verlies. Hier overheersten de zorgen over de gevolgen van de oplopende coronabesmettingen en de strengere lockdown-maatregelen in een aantal landen, waaronder Portugal. Verder lijkt het Europese coronaherstelfonds, waarover in juli na veel strijd een akkoord werd bereikt, niet van de grond te komen. Polen en Hongarije liggen dwars. Dit betekent dat het geld uit het herstelfonds van €750 miljard niet snel beschikbaar komt, op een moment dat het hard nodig is. Verder is er ondanks positieve geluiden nog steeds geen brexit-akkoord, terwijl de deadline nadert. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,75% lager. Vooral aandelen uit de sector energie (-2,23%) lagen onder druk. Niet zo vreemd, na de enorme rally in de afgelopen twee weken. De Duitse 10-jaarsrente daalde 2 basispunten naar -0,57%. 

Beleggers zijn erg optimistisch gestemd

Na een paar weken van euforie over een vaccin en een mooie rally op de aandelenbeurzen, begint de realiteit van de dag weer wat zwaarder te wegen op het sentiment. Volgens een onderzoek van Bank of America ligt het sentiment onder wereldwijde professionele beleggers op het hoogste niveau sinds januari 2018. Dit is vergelijkbaar met de uitslag van een onderzoek onder Amerikaanse particuliere beleggers. De gemiddelde cashposities van de professionele beleggers ligt met 4,1% op het laagste niveau sinds april 2015, terwijl de weging van aandelen in een gemengde portefeuille met gemiddeld 46% dichtbij een niveau ligt dat als extreem optimistisch wordt gezien. Fondsmanagers zijn sinds 2002 niet meer zo positief geweest over de winstgroeiverwachtingen. Deze signalen wijzen op een (tijdelijke) oververhitting van de aandelenmarkten. Een beetje afkoeling zou daarom niet vreemd zijn. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere consumentenvertrouwenscijfers uit Nederland en de eurozone, winkelverkoopcijfers uit het VK en industriële-productiecijfers uit Italië. Uit de VS verwachten we vandaag geen belangrijke macrocijfers. Verder is het kwartaalcijferseizoen nu toch echt vrijwel afgelopen. Voor vandaag staan alleen cijfers van The Sage Group op de agenda. Alvast een heel fijn weekend en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 20 november 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 20 november 2020, 8.01 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2020 ING Bank N.V., Amsterdam.