Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Alibaba Group Holding Alibaba Group Holding - Laagste omzetgroei ooit; sterke groei cloud-inkomsten

dinsdag 24 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US01609W1027 USD 23.7 0 Ja Duurzame consumentengoederen

Laagste omzetgroei ooit; sterke groei cloud-inkomsten

Alibaba is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven van China en zelfs van de wereld. Het bedrijf is met name actief op het gebied van e-commerce, maar is ook een snelgroeiende speler in content, internetinfrastructuur en cloud-hosting. Zowel de waardering als de omzetgroei is fors, maar zeker vergelijkbaar met die van branchegenoten.

Grote speler in Chinese e-commerce en internetdienstverlening

Hoewel een groot deel van de omzet in China wordt gerealiseerd, is Alibaba ook buiten China bekend. Het bedrijf heeft een marktwaarde van ongeveer $475 mld en is daarmee een van de grootste technologiebedrijven ter wereld in marktwaarde gemeten. Het bedrijf is sinds 2014 beursgenoteerd en heeft een Amerikaanse notering (ADS). Veruit het grootste deel van de omzet (ruim 85%) komt uit het platform voor e-commerce. Een kleine 8% van de omzet komt uit content en digitale media, en de resterende 7% uit cloud-hosting en internetinfrastructuur. Ongeveer 80% van de transacties (in waarde) vindt plaats met een mobiele telefoon. Ruim 75% van de omzet wordt in China gerealiseerd. De totale omzet in boekjaar 2018/19 was CNY 376 mld.

Heel veel verschillende verschijningsvormen

Alibaba biedt handelsplatformen via verscheidene bedrijven, met namen als Taobao Marketplace, Tmall, 1688.com, Lazada en AliExpress. Betalingen lopen via het gelieerde bedrijf Alipay , en de verzendingen via logistiek partner (47% belang) Cainiao Network. Ondersteuning met winkelen gaat via AliMe, een slimme chatbot. Daarnaast zijn er nog vele verwante diensten en bedrijven zoals Ele.Me food delivery, Alibaba Pictures (films en tickets), YunOS operating systems, AutoNavi (digitale kaarten, marktleider in China), Alimama (technologieplatform), UCWeb (browser, zoekmachine, news feed) en Alibaba Cloud (grootste public cloud in China). Uit de voorgaande (niet-uitputtende) lijst van bedrijven is wel duidelijk hoe diep verweven Alibaba is met de Chinese economie.

34% omzetgroei in China in kwartaal na corona. Cloud-inkomsten stijgen 60%

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, maar had met ongeveer 34% groei het laagste omzetgroeicijfer ooit. Dit bleek 5 november uit de cijfers van de Chinese e-commerce-gigant over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2020/21. De omzet is gelijk aan de consensusverwachting van analisten, die hoog gespannen was omdat dit voor China een post-pandemiekwartaal was. De aangepaste operationele winst kwam uit op CNY 47,53 mld bij een consensusverwachting van CNY 46,23 mld. De aangepaste nettowinst kwam uit op CNY 47,09 mld. De nettowinst was met CNY 28,8 mld 60% lager dan vorig jaar, toen er eenmalig baten waren door Alibaba’s belang in het (deze week zo geplaagde) zusterbedrijf ANT Financial. De aangepaste winst per aandeel (wpa) bedroeg CNY 17,97 terwijl de consensus op CNY 13,87 stond. De omzet steeg 34% naar CNY 155 mld en lag in lijn met de analistenverwachting van CNY 154,85 mld. De omzet van de cloud-activiteiten bedroeg CNY 14,90 mld (een stijging van 60%) bij een consensus van CNY 14,31 mld, relatief erg hoog. Alibaba had in het tweede kwartaal 881 miljoen mobiele gebruikers die minimaal een keer per maand gebruik maken van de apps van het concern. Dat is iets minder dan de verwachting van 899 miljoen. Ook had Alibaba 757 miljoen gebruikers van de Chinese digitale marktplaatsen.

Waardering fors, verwachte groei ook

De beurswaarde van het bedrijf is na een zeer sterke performance fors onder druk gekomen. De waardering van ruim 27x de verwachte winst over 2020/21 is uiteraard niet laag, maar ook de verwachte winstgroei van minimaal 20-25% per jaar in de komende jaren is hoog. Alibaba keert (nog) geen dividend uit, maar koopt wel voor enkele miljarden per jaar eigen aandelen in.

Kansen

  • Sterke positie in het snelgroeiende segment van mobiel internet, met de nadruk op handelsplatformen, maar ook steeds meer op content en aanpalende activiteiten.
  • Duidelijke en goed onderbouwde groeiplannen gebaseerd op een gedegen kennis van de wereldwijde klantenbasis van ruim 600 miljoen gebruikers. De toenemende welvaart en particuliere consumptie in China moeten daarbij niet onderschat worden.
  • Voldoende middelen om mee te doen in nieuwe groeisegmenten zoals auto- en fietsdeelplatformen. De grip op het internetleven in China kan daarmee nog groter worden.

Risico's

  • De hoge beurswaardering is (uiteraard) mede gebaseerd op een hoge omzet- en winstgroei. Bij tegenvallers heeft dit dus een dubbel (waardering en winst) negatief effect op de koers.
  • Nieuwe anti trustregels in China.
  • Discussies over fraude, patentschendingen, namaak of onvoldoende belastingafdracht van producten die zijn gekocht via Alibaba, kunnen op enig moment tot boetes of andere problemen leiden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 209,6 op Alibaba 3,5 6,11 0,00 -7,28 % Koop Sprinter
Sprinter Long 209,6 op Alibaba 3,5 6,11 0,00 -7,28 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen