Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Euforie in de markt

woensdag 25 november 2020

Met een zeer krachtige stijging, is de AEX sinds eind oktober bijna 80 punten opgelopen. De doorbraak boven de vorige top van 587 zorgde daarbij voor een verbetering in het kortetermijnbeeld en meer opwaarts potentieel.

Eind oktober zette de AEX nog de zeer belangrijke steunzone van 529 – 533 onder druk. Deze zone werd echter niet gebroken maar was het startpunt voor de huidige zeer krachtige opleving. Mijn verwachting was toen dat de kans groot was op de vorming van een lagere top, ruim onder de 587 puntengrens. Er vond echter een zeer krachtige doorbraak plaats op 9 november. De AEX brak toen met een opwaartse gap door zowel de lagere toppenzone bij 574 – 575,70 als door de top van juli van 587. Dit zorgde voor meer opwaarts potentieel richting de zone 600 – 613, maar zelfs een test van de eerdere jaartop van 632 mocht dan niet worden uitgesloten. De grote vraag is natuurlijk of dit een duurzaam vervolg is van de herstelbeweging naar nieuwe hogere jaartoppen, of is dit de een van de laatste golven van de lange en zeer krachtige herstelbeweging. Deze herstelbeweging werd ingezet na de vrije val in februari-maart, toen de AEX in 4 weken tijd 240 terugviel naar een niveau van 389. Deze herstelbeweging stokte begin juni waarna een lange zijwaartse periode aanbrak. Het was echter belangrijk dat de zone 529 – 533 structureel zou worden gebroken, voor een volgende neerwaartse versnelling. Deze neerwaartse doorbraak leek ook zeer realistisch, maar in de afgelopen weken werd de kans hierop in het kortetermijnbeeld tenietgedaan. In het langetermijnbeeld blijf ik overigens neerwaarts gericht. De huidige bewegingen passen nog steeds in de klassieke terugtest naar de voormalige opgaande langetermijnbodemlijn van een eerdere bullmarkt (2009 – 2018). Vergelijkbare bewegingen (klassieke terugtesten) zien we overigens in veel Europese indices, zoals de Xetra DAX en de STOXX Europe 600. Deze onverwachte opwaartse beweging zorgt echter opnieuw voor vertraging en de zoektocht naar nieuwe topvormingssignalen.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

594 / 587 / 580 / 574,50

610 / 613,20 / 615 / 632


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 24 november 2020

Nieuwe stijgende bodemlijn vanaf de maart-bodem en de vorming van een stijgende wig op de weekgrafiek

De eerder gevormde toppatronen, zoals de evening star in juli en het eerdere hoofd-schouderpatroon, werden in de afgelopen twee weken allemaal tenietgedaan. De vraag is of de huidige doorbraak een lang leven is beschoren en of er sprake is van een overshoot. Ofwel een laatste en zeer krachtige opleving voordat een neerwaarts draaipunt wordt bereikt. Signalen hiervoor zijn in meerdere tijdstermijnen terug te vinden. Zo werden vanaf de 529-bodem een drietal opwaartse gaps gevormd, waarbij de vraag rijst of de meest recente gap al een exhausting gap betrof. Verder is de herstelbeweging enorm steil, maar zien we al ruim een week negatieve divergentie ontstaan. Dit betekent dat de RSI al lagere toppen maakt, terwijl de AEX zelf nog hogere toppen op de borden zet. Zolang er echter nog geen verslechteringen vanuit de grafiek zelf plaatsvinden, blijft de kans op een verdere stijging aanwezig, maar moeten we wel alert zijn op een plotselinge en krachtige neerwaartse draai. Kijkend naar het beeld sinds begin dit jaar is er met de doorbraak boven de 587 een nieuwe stijgende middellangetermijnbodemlijn te trekken langs de bodems van 389 (februari) en 529 (eind oktober). Deze opgaande bodemlijn ligt nu bij 545, ongeveer gelijk aan het 200-daags gemiddelde. Wekelijks loopt deze opgaande bodemlijn ruim 4 punten op. Dit is nu het eerste belangrijke te breken steunpunt in de daggrafiek van de AEX. Kijken we naar de logaritmische weekgrafiek sinds begin dit jaar, dan zijn daar de contouren zichtbaar van een grote stijgende wig (bodems stijgen sneller dan de toppen). Deze bovenkant van deze stijgende wig zorgde voor de klassieke terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn van de eerdere bijna 10 jaar durende bullmarkt. De onderkant van deze stijgende wig op de logaritmische weekgrafiek ligt iets hoger (555) dan de vergelijkbare steunlijn op de lineaire daggrafiek.

Stijgingspotentieel in meerdere indices beperkt tijdens huidige blow-off beweging

De markten zijn naar mijn mening momenteel euforisch te noemen. Een zeer steile stijging van 80 punten in slechts enkele weken tijd. De weerstanden voor de komende weken zijn te vinden bij de oude bekende van 610 en de bovenkant van een eerder dit jaar gevormde neerwaartse gap bij 613,20. Een slotbeweging hierboven zet de weg in principe open naar de jaartop van februari bij 632. Toch moeten we alert zijn op topvormingssignalen in deze euforische periode. We zien meerdere indices die slechts beperkt stijgingspotentieel hebben tot hun volgende belangrijke weerstanden. Hierbij noem ik de Xetra DAX en de Nasdaq 100. De DAX zit bijna tegen zijn meervoudig geteste toppenzone aan te drukken. Deze is te vinden bij de zone 13.460 – 13.800. In de Nasdaq 100 zien we enige tijd een patroon van lagere toppen waarbij de kans realistisch is dat hij bezig is met de vorming van een volgende lagere top. Om te kunnen spreken van een structureel opwaarts vervolg, moeten de genoemde indices hierboven breken en de AEX boven de 632. In dat scenario zou er in de komende maanden meer opwaartse ruimte liggen en wordt de euforische beurs verder doorgezet. In de huidige situatie tijdens de vorming van een blow-off beweging moeten we naar mijn mening juist alert zijn op de plotselinge draai. Er zijn genoeg patronen in de maak die wijzen op de nodige neerwaartse risico’s. Mijn vorige maand genoemde doelen in het langere beeld (oa zone 490 – 500) zullen langer op zich laten wachten voordat ze getest worden, maar het langetermijnbeeld blijft naar mijn mening neerwaarts gericht. Belangrijk is voor een verder neerwaarts vervolg dat de nieuwe stijgende bodemlijnen (dag en weekgrafiek) neerwaarts zullen worden gebroken. De afstand hiernaartoe is echter groot. Het eerste belangrijke kortetermijnsteunpunt ligt bij de bodem van enkele dagen geleden (594). Daaronder lijkt de kans toe te nemen dat een top is gezet en ontstaat in eerste instantie ruimte naar de brede opwaartse gap tussen de 574,50 en 580.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 25 november 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.