Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers reageren niet op zwakke arbeidsmarkt VS

maandag 7 december 2020

Goedemorgen. De Sint was het land nog niet uit, of er moest al een kerstboom worden gehaald, "want anders zijn ze straks uitverkocht", kreeg ik van mijn vrouw te horen. De boom staat nu nog buiten maar gaat deze week naar binnen.

200.000 nieuwe besmettingen per dag in VS

En zo hebben we nog maar een week of drie te gaan in het bijzondere jaar 2020, waarin de coronapandemie alles overheerst. En we zijn er helaas nog niet vanaf. Als we de berichten moeten geloven, is er weinig hoop dat er morgenavond op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge een versoepeling van de maatregelen zal worden afgekondigd. Inmiddels komen er in de VS per dag tegen de 200.000 nieuwe besmettingen bij en ook in andere landen worden recordaantallen nieuwe besmettingen gemeld. De nasleep van de viering van Thanksgiving aan de andere kant van de oceaan is duidelijk zichtbaar.

Mensen zijn binnen blijven zat

De vaccins zijn onderweg maar – ook al ben ik natuurlijk geen expert –durf ik wel te stellen dat door de aanstaande feestdagen het aantal besmettingen hier ook wel eens verder zou kunnen oplopen. De meeste mensen zijn het zat om in huis opgesloten te zitten. De drukte in de winkelstraten dit weekend bevestigt dit. Laten we hopen dat het allemaal wel mee gaat vallen en de ziekenhuizen niet weer overspoeld gaan worden.

Chinese export stijgt in november 21,1% op jaarbasis…

In reactie op beter dan verwachte Chinese handelscijfers openden de meeste beurzen in Azië vanmorgen licht hoger maar inmiddels zijn veel koersen weggezakt. De Chinese export is in november met 21,1% aangetrokken (+12% verwacht) in vergelijking met vorig jaar. De import steeg met 4,5%, iets minder dan de verwachte +7%. Sterke (uitgestelde) vraag naar Chinese goederen heeft de Chinese economie een flinke duw in de rug gegeven.

… maar Chinese beurzen dalen door maatregelen VS

Maar berichten over strengere maatregelen van de VS tegen hoge functionarissen van de Chinese overheid en Chinese bedrijven drukken de stemming op de beurzen. De Hang Seng-index in Hongkong koerst 1,3% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,6%. De Nikkei-index is in Tokio 0,8% lager gesloten. De Kospi-index in Seoel eindigde vanochtend nog wel hoger (+ 0,5%) en de Australische beurs won 0,6%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht lager. De Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting dan ook iets lager aan de nieuwe beursweek beginnen.

Beleggers hopen op brexitdeal en nieuw steunpakket VS

Afgelopen vrijdag sloten alle Europese beurzen nog met fraaie winsten. Hoop op een spoedige brexit-deal, hoop op een akkoord over een nieuw steunpakket in de VS en een hogere olieprijs (in reactie op een deal van olieproducerende landen) leidden tot een opgewekte stemming vlak voor het weekend. De olieprijs kroop richting de $50 per vat Brentolie, waarvan vooral oliegerelateerde aandelen profiteerden. Een tegenvallend Amerikaans arbeidsmarktrapport had geen invloed op de positieve stemming. Onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+3,6%) steeg de Stoxx Europe 600-index vrijdag met 0,6%, waardoor er op weekbasis toch nog een winst overbleef van 0,2%. De Duitse tienjaarsrente steeg 1 basispunt naar -0,55% en de euro bleef tegenover de dollar vrijwel onveranderd op $1,214.

‘Slecht nieuws is goed nieuws voor beleggers’

Wanneer, zoals nu, sprake is van een uitgelaten (‘euforische’) stemming op de financiële markten, kun je niet verwachten dat tegenvallende cijfers de stemming bederven. Dat in de VS vorige maand slechts 245.000 nieuwe banen zijn ontstaan, terwijl analisten rekenden op bijna het dubbele (460.000) werd vrijdag door beleggers en analisten dan ook als positief beschouwd. De gedachte is, dat al dit slechte nieuws ervoor zal zorgen dat de druk op de Amerikaanse politiek toeneemt om snel met een nieuw steunpakket te komen. Dat die steun noodzakelijk is, is wel duidelijk. De Amerikaanse arbeidsmarkt, en dus de economie, heeft flink te lijden van de derde coronagolf in de VS. Maar of het steunpakket, waarover al maanden wordt onderhandeld, snel genoeg komt en groot genoeg is, is maar de vraag.

Beleggers spelen in op hogere groei- en inflatieverwachtingen

Economisch gezien zal het zowel in Europa als de VS eerst slechter worden voordat het beter gaat. Beleggers hebben door het vaccinnieuws de afgelopen weken alleen maar oog gehad voor het verwachte herstel. We zijn benieuwd of beleggers de stemming erin kunnen houden als er meer tegenvallende cijfers uitkomen. Ondanks het tegenvallende arbeidsmarktrapport over november sloten alle belangrijke Amerikaanse aandelenindices op nieuwe ‘all-time highs’. De S&P 500-index steeg 0,9%, de Nasdaq won 0,7% en de Dow Jones Industrial Average scherpte zijn record met 0,8% aan. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 6 basispunten. Obligatiebeleggers anticiperen hiermee op een groot nieuw stimuleringspakket uit Washington. De Amerikaanse overheid zal immer flink meer geld moeten lenen en die economische stimulering zal de groei- en inflatieverwachting opdrijven. Daarbij past een hogere rente. Wij denken echter dat het met die inflatie wel los zal lopen en dat de obligatierentes niet veel verder zullen stijgen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Duitsland en de nieuwe stand van de beleggersbarometer van de eurozone. Er wordt verwacht dat deze laatste is gestegen van -10 naar -7,8 punten.

Fijne week en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 595,84 op AEX 10,0 6,52 6,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 530,48 op AEX 5,0 13,01 13,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 716,09 op AEX 10,0 6,52 6,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,0 10,88 10,90 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 december 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.