Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen 2020 uiteindelijk toch een mooi beleggingsjaar

woensdag 30 december 2020

Er waren wat winstnemingen op Wall Street gisteren. De S&P 500-index en de Russel 2000-index sloten lager.

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, remde de wel zeer enthousiaste eindejaarsrally door geen haast te willen maken met de behandeling van het Democratische wetsvoorstel om de corona-steunuitkering van $600 aan alle Amerikanen op te hogen naar $2000. Dat is tenminste vermoedelijk de reden dat sommige korte-termijnbeleggers winst namen gisteren. Maar het positieve sentiment rond aandelen sloeg niet om naar negatief. 

Russell 2000 daalt 2%

De Russell 2000-index van Amerikaanse kleinere en middelgrote bedrijven verloor echter 2%. Maar die index, een betere graadmeter voor de Amerikaanse economie dan de S&P 500, was de laatste tijd ook sterker gestegen dan de S&P 500, die gisteren 0,2% inleverde. 

Nikkei-index voorbij stand uit 1990

Elders verbraken aandelenindices nog wel records. En ook de Londens hoofdindex beleefde een mooie dag met een plus van 1,6%. Dat was hoger dan het dagresultaat van andere Europese aandelenbeurzen, die evenwel positief eindigden. Ook de regio Japan blijft geliefd bij aandelenbeleggers uit binnen- en buitenland. De Nikkei-index schoot door de 27.000 punten in Tokio, een niveau dat we het laatst in 1990 zagen. Het absolute ‘all-time high’ (38.900) van de Nikkei is nog ver weg. Maar wie weet, als de rentes in Japan langer zeer laag blijven… En waarom ook niet? 

Beurswaarde Apple overtreft die van Amazon

Ook Apple had wat te vieren doordat zijn totale beurswaarde die van Amazon heeft ingehaald. De beurswaarde van Apple is nu $2300 miljard. Het bedrijf boekt jaarwinsten van meer dan $70 miljard, wat neerkomt op een koerswinstverhouding van even in de dertig. Het feestje blijft niet beperkt tot de aandelenmarkten. 

Obligatiemarkt herstelt verder

Ook grondstoffenbeleggers hebben sinds de extreem diepe bodem van maart 2020 de markt mee. Grondstoffen zijn veel minder duur dan voor de kredietcrisis (2008/9), maar het blijft een lastige categorie om in te beleggen. De obligatiecategorieën met hogere risico's dan die van staatsleningen zijn ook volledig hersteld in koers. Het gemiddelde renteverschil (‘spread’) met de staatsobligatierente is dan ook gedaald. 

Trend duurzaamheid ging door in 2020

Verder verdient duurzaam beleggen natuurlijk ook een felicitatie, als we terugkijken op 2020. Dit jaar was het zoveelste met uitstekende rendementen, zowel vergeleken met reguliere beleggingen als in ‘absolute’ rendementspercentages. De duurzaamheidstrend op de beurs geeft hoop op een schonere toekomst (letterlijk en figuurlijk) en spoort bedrijven aan, die nu nog niet als duurzaam gezien worden, om duurzamer te worden. Een prikkel voor mensen en middelen. Dit thema is een mooi bruggetje naar mijn gewaardeerde collega Henry van Heijster, de beheerder van onze beleggingsstrategie Duurzaam. Aan hem de eer om morgen het jaar op deze plek af te sluiten. Ik vond, ondanks alle corona-ellende 2020 een mooi en interessant beleggingsjaar en hoop dat onze klanten de rendementen van ons vermogensbeheer waarderen. 

Agenda van vandaag

De beursagenda is vrijwel leeg vandaag. Iedereen vast gezondheid, ontspanning en meer vrolijkheid gewenst in 2021! 
Friso

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 30 december 2020, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 30 december 2020, 8.39 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2020 ING Bank N.V., Amsterdam.