Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Thema alternatieve energie ‘ontplofte’ in 2020 op de beurs

donderdag 31 december 2020

Het zal niemand verbazen dat de koppen van de nieuwsmedia gisteren opnieuw werden beheerst door corona. In Duitsland werd een recordaantal sterfgevallen gemeld van ruim 1100, het hoogste sinds het uitbreken van de pandemie. 

Het aantal intensive-carepatiënten is in Duitsland sinds begin november vervijfvoudigd. De minister van Volksgezondheid waarschuwde dat versoepelingen van de lockdown-maatregelen er op deze manier niet zullen kunnen. De directeur van het Ifo, het Duitse instituut voor economisch onderzoek, vooral bekend van de maandelijkse enquête over het ondernemersvertrouwen in Duitsland, ziet de lockdown tot maart voortduren en voorspelt een stagnatie van het economisch herstel.

Tweede vaccin toegelaten in VK

Goed coronanieuws was er ook. In het Verenigd Koninkrijk (VK) werd het vaccin van Oxford/AstraZeneca goedgekeurd, zodat daar nu twee vaccins mogen worden toegediend. De distributie ervan is eenvoudiger dan het al beschikbare vaccin van Pfizer/BionTech omdat het minder diep bevroren hoeft te worden worden bewaard.

Veel nieuwe onlinebedrijven door corona

Vermeldenswaard is een onderzoek door de Financial Times, waaruit blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen sterk is toegenomen gedurende de pandemie. In de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Japan richten deze startups zich veelal op onlinediensten als logistiek, thuisbezorging, gezondheid en fitness. Deels uit nood geboren, maar ook getuigend van weer nieuw ontstane mogelijkheden in de onlinewereld en de veerkracht van de economie. 

Wereldindex plust 15% in 2020

Die veerkracht is misschien ook wel de treffende typering voor de aandelenmarkt in 2020. Immers, na een historisch ongekend snelle daling in februari en maart van 30% in krap een maand tijd, eindigt de wereldaandelenindex (MSCI All Country World, in USD) het jaar op een plus van rond de 15%! Ondanks de vele dramatische berichten uit de economie en de telkens weer opdoemende risico's zoals rond de verkiezingen in de VS, de brexit en de volgende coronagolf, wisten de koersen steeds (en steeds verder) verder te herstellen en werden de argumenten daarvoor gevonden. De laatste maanden lijkt de stijging vooral gebaseerd op de overtuiging dat regeringen en vooral centrale banken ervoor zullen blijven zorgen dat er voor het beleggen in aandelen geen alternatief is en voorlopig ook niet komt.

Analisten optimistisch voor 2021

Natuurlijk is er ook wel enig fundament onder de gestegen koersen. Zo stegen de winsten van de zes 'FANMAG-aandelen’ dit jaar met gemiddeld ruim 20%. Voor het jaar 2021 liggen de analistenverwachtingen voor de markt als geheel op een winststijging van ook rond de 20%. De winsten zouden daarmee al weer ruim uitkomen boven die van het recordjaar 2018.

Extreme rendementsverschillen

Typerend voor 2020 zijn ook de enorme verschillen tussen sectoren en regio's. De IT-sectorindex steeg 46%, die van energieaandelen daalde 28%. Amerikaanse aandelen stegen 21%, Europese daalden 2%. Ook binnen sectoren waren er enorme verschillen. De plus 50% van chipmachine-producent ASML tegenover softwarebouwer en IT-dienstverlener SAP met -11%. En luxegoederenconcern LVMH met 24% tegenover kledingconcern Inditex -16%, L'Oréal (+15%) tegenover Danone (-27%) om er maar een paar te noemen. Maar in de meeste gevallen zijn de verschillen wel te verklaren.

NIO (elektrische auto’s): meer dan 1000% koersstijging!

Moeilijker te onderbouwen is de mate waarin het thema van de alternatieve energie dit jaar is 'ontploft'. Zo steeg de (Amerikaanse) Wilderhill New Energy Global Innovation Index dit jaar met 140%. Tussen de honderd aandelen in deze index prijken onder andere windmolenbouwer Vestas en zonnepanelenproducent First Solar, waarvan de koersen met respectievelijk 120% en 75% zijn gestegen. Maar dat is niets vergeleken bij het Chinese NIO, dat elektrische auto's maakt, waarvan de koers ruim is vertienvoudigd (>1000%). De top-10 aandelen van deze index stegen elk met meer dan 400%. Tesla (sinds kort niet meer in deze index) is met +700% zo bezien niet eens het sterkst gestegen, maar moeilijk te begrijpen blijft dat wel. Zelfs als de omzet en de winst van dit bedrijf de komende twee jaar ongeveer verdubbelt, dan is de koerswinstverhouding nog steeds meer dan honderd! 

Eindejaarsrally koelt af, First Solar op $100

De Europese aandelenmarkten sloten gisteren een paar tienden lager. Er waren geen noemenswaardige uitschieters. Ook waren er geen belangrijke bewegingen op de rentemarkten. In de VS wel wat hogere aandelenkoersen op grond van 'vaccin-optimisme'. En het net genoemde First Solar tikte voor het eerst in de geschiedenis de honderd dollar aan. De S&P 500-index sloot een fractie hoger dan dinsdag, net als de Nasdaq.

Ook nieuwe recordstand voor Chinese aandelenindex

In Azië vanochtend hogere koersen in China. De samengestelde CSI-index van de beurzen op het Chinese vasteland sloot een kleine 2% hoger op een nieuw 'all-time high'. Ook in China heerst optimisme over het daar ontwikkelde coronavaccin, nu dit door de autoriteiten is goedgekeurd. De Chinese inkoopmanagersindices van december kwamen iets onder de verwachtingen uit, maar de stand boven de 50 van de samengestelde index (55,1) wijst duidelijk op een groeiende economie. In Hongkong ook iets hogere koersen, in Australië wat lagere. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn vandaag gesloten. 

Agenda van vandaag

Behalve de wekelijks gerapporteerde cijfers over het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS staat er niets op de beleggersagenda. De meeste beurzen sluiten eerder, sommige zijn dicht. Meer actie in het nieuwe jaar.  Prettige jaarwisseling! Henry

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 31 december 2020, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Henry van Heijster, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 31 december 2020, 8.36 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2020 ING Bank N.V., Amsterdam.