Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wordt 2021 een nog mooier beleggingsjaar?

maandag 4 januari 2021

Goedemorgen en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar! Alle tellers staan weer op nul en we gaan fris van start aan een nieuw beleggingsjaar. Ook wel weer lekker, om na die gekke feestdagen weer aan de gang te gaan.

Licht aan einde van lange tunnel

Toch is het raar om nog steeds vanuit huis te moeten werken. Het gaat wel, maar je mist de gezelligheid van kantoor. Mensen zijn sociale wezens en kunnen niet lang zonder elkaars gezelschap. Je ziet dat ook terug in de feesten die de afgelopen dagen zijn gehouden. Vooral jongeren hunkeren ernaar, maar ook ouderen kijken er naar uit om weer samen te kunnen zijn. Met de komst van meerdere vaccins is de kans groot dat we later dit jaar weer meer 'normaal' en gezellig kunnen doen. We moeten eerst nog even door een lastige periode heen zien te komen. Het virus is immers nog lang niet verdwenen en strenge maatregelen zijn in grote delen van de wereld nog steeds van kracht. Duitsland denkt aan het verlengen van de lockdown, in de regio Tokio is de noodtoestand afgekondigd en in de VS zijn de afgelopen dagen 300.000 nieuwe besmettingen per dag (!) gemeld. Er is licht aan het einde van de tunnel, maar die tunnel is nog wel behoorlijk lang. 

2020 goed jaar voor beleggers…

Voor beleggers is 2020 ondanks – of in veel gevallen juist dankzij – de pandemie toch een goed jaar geweest. Geopolitieke zorgen zoals de brexit en de Amerikaanse verkiezingen hebben uiteindelijk een veel kleinere impact op de beursstemming gehad dan werd gevreesd. Dat hebben we de afgelopen jaren vaker gezien. De 'helden' van het afgelopen jaar zijn de overheden en centrale banken die snel en met grote steunpakketten de economie overeind hebben geholpen. Nu is het de vraag hoe lang en met hoeveel ze blijven steunen. In de VS is op de valreep een akkoord over een nieuw steunpakket bereikt en in Europa zal ook dieper in de buidel moeten worden getast om bedrijven overeind te houden.

… dankzij tsunami van goedkoop geld

Het goede nieuws is dat de brexit er eindelijk is en vooralsnog weinig problemen lijkt op te leveren. En met Joe Biden als nieuwe president – al sputtert Trump nog steeds tegen – lijken de scherpe randjes van de internationale politiek te verdwijnen. We zijn vooral benieuwd hoe de problemen van de enorme schuldenbergen zullen worden aangepakt. Zover is het echter nog niet en worden de financiële markten gedreven door een 'tsunami' van goedkoop geld op zoek naar rendement. Dit verklaart de extreem lage rentes, torenhoge waarderingen van aandelen en de populariteit van alternatieve beleggingen, zoals cryptomunten.

Minder grote verschillen verwacht

Wij zijn ervan overtuigd dat het economisch herstel er dit jaar gaat komen en dat de wereld hopelijk weer een stuk gezelliger wordt. Of het weer een feest op de beurzen wordt, hangt ervan af. Houden de centrale banken zich aan hun belofte om de rente lang laag te houden, ook als de inflatie(verwachtingen) en kapitaalmarktrentes beginnen op te lopen? Dat wordt weer een mooie koorddansact. Verder zullen er ongetwijfeld weer geopolitieke spanningen zijn, waarbij we alleen maar kunnen adviseren om er vooral doorheen te kijken. Dit betekent niet dat 2021 een rustig jaar wordt, maar wel dat de rendementsverschillen naar verwachting minder groot zullen zijn. Wij zullen weer ons uiterste best doen om beleggers over de golven van de markten te leiden.

Goed begin beursjaar in Azië

Voor de meeste Aziatische beleggers is het nieuwe jaar goed begonnen. Vanwege de afkondiging van de noodtoestand in Tokio, in reactie op een sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen, is de Nikkei-index vanmorgen 0,7% lager geëindigd. De Chinese beurzen staan wel op een ruime winst. De beurs van Shanghai noteert ruim 1% hoger, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Caixin-inkoopmanagersindex van 54,9 naar 53 punten, waar een stand van 54,7 was verwacht. De beurs van Shenzhen noteert zelfs een winst van 2,6%. De Hang Seng-index koerst 0,7% hoger in Hongkong en de Kospi-index is in Seoel 2,5% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven licht hoger. De Europese beurzen zullen in het nieuwe jaar naar verwachting hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Vandaag is de macro-economische agenda alweer best aardig gevuld, met onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone. Ook uit de VS verwachten we vanmiddag definitieve inkoopmanagersindices van december. Ik wens alle lezers een mooi beleggingsjaar! Groet, Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 4 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 4 januari 2021, 8.07 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.