Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beweeglijk begin van nieuw beursjaar

dinsdag 5 januari 2021

Goedemorgen. Waar het enthousiasme van Europese beleggers gisterochtend vandaan kwam, is een raadsel. Al voordat de inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden werden bekendgemaakt, schoten de DAX-index en AEX-index omhoog.

Angst om de boot te missen

Bovendien waren de (definitieve) standen van de inkoopmanagersindices lang niet allemaal zo goed om enthousiast over te worden, en in bijna alle gevallen lager dan verwacht. De definitieve stand van de index van de productiesector in de eurozone kwam in december uit op 55,2 punten, lager dan de verwachte 55,5 punten en een eerdere schatting. De reden voor het enthousiasme bij beleggers moet misschien eerder gezocht worden in het feit dat er vooralsnog weinig problemen zijn door de brexit, de angst om de boot te missen in een jaar waarin 'alles' beter wordt en de positieve uitlatingen van chipmaker Samsung. Mede door dat laatste trok zwaargewicht ASML (+2,2%) de AEX-index omhoog, maar ook Philips (+4,3%) kon rekenen op belangstelling van kopers. 

VK opnieuw in lockdown

Opluchting over de brexit trok de FTSE 100-index in Londen gisteren 1,7% omhoog. Dat was dus voordat premier Johnson gisteravond voor de derde keer een nationale lockdown afkondigde tot ten minste 15 februari, om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de belasting voor de ziekenhuizen te verlichten. Dat het vaccineren is begonnen is geweldig, maar dit betekent niet dat we snel van het virus en de lockdowns af zijn. Pas later op de dag drong dit besef op de beurzen door, toen Wall Street lager opende.

Aandelenbeurzen leveren winst deels in

Uiteindelijk boekte de Stoxx Europe 600-index op de eerste handelsdag van 2021 een winst van 0,7%, na eerder op de dag nog 1,7% hoger te hebben gestaan. De AEX-index (+1,03%) sloot op de hoogste stand sinds 2001, maar de DAX-index (+0,06%) wist in Frankfurt nog maar net met winst te sluiten. Op de obligatiemarkt werd het optimisme niet gedeeld. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar -0,6%; eerder een signaal van ‘risk-off’ dan ‘risk-on’. Obligatiebeleggers maken zich meer zorgen over de gevolgen van de lockdowns dan aandelenbeleggers, die een 'roze vaccinbril' op lijken te hebben. Na een eerdere stijging, daalde ook de olieprijs aan het einde van de dag. De prijs van een vat brent-olie daalde met 1,4% naar net iets boven de $51.

Wall Street kent zwakke start

In tegenstelling tot het moeilijk te verklaren optimisme op de Europese beurzen, doken de aandelenkoersen op Wall Street gisteren al direct na de opening omlaag. De zorgen over het enorm hoge aantal nieuwe besmettingen (meer dan 300.000 per dag) wogen zwaarder dan het enthousiasme over de vaccinaties, die in de VS al in volle gang zijn. Verder drukte de onzekerheid over de Senaatsverkiezingen (vandaag) in Georgia op het beleggerssentiment. Een hoger dan verwachte definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector (57,1 tegenover 56,3 verwacht) kon de negatieve stemming op Wall Street niet keren. De S&P 500-index eindigde op de eerste handelsdag van 2021 met een verlies van 1,5%, de slechtste start van het jaar sinds 2016. De Dow Jones-index eindigde 1,23% lager en de Nasdaq verloor ook 1,5%. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 0,91%.

Macht Trump brokkelt af

Onder andere de koersstijgingen van Chinese telecomaanbieders trekken de Hang Seng-index 0,5% omhoog. Beleggers reageren positief op het bericht dat de New York Stock Exchange (NYSE) niet van plan is de Amerikaanse noteringen van Chinese telecomaanbieders te schrappen, zoals president Trump heeft bevolen. In zijn laatste dagen in het Witte Huis begint zijn macht sterk af te brokkelen. Ook een telefoongesprek van een uur zal de baas van de NYSE waarschijnlijk niet op andere gedachten brengen… De beurzen op het vasteland van China noteren op het moment van schrijven mooie winsten. De beurs van Shanghai plust 0,6% en de beurs van Shenzhen noteert 1,4% hoger.

Koreaanse beurs begint sterk aan 2021

In navolging van de verliezen op Wall Street openden de andere Aziatische beurzen vanmorgen ook lager, maar inmiddels zijn ze aardig opgekrabbeld. De Nikkei-index is in Tokio nog wel 0,4% lager gesloten, maar in Seoel wint de Kospi-index nog eens 1,5% na de fraaie winst van gisteren. De Koreaanse index staat dit jaar al op een plus van ruim 4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven licht hoger. De future op de DAX-index noteert nu nog licht lager, maar zoals we gisteren zagen kan dit voor de opening van de Europese beurzen snel veranderen.

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda van vandaag staan onder andere winkelverkoopcijfers uit Duitsland, Franse inflatiecijfers, werkloosheidcijfers uit Duitsland en Spanje en de officiële inkoopmanagersindex uit de VS, de ‘ISM Manufacturing’. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon. 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 5 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 5 januari 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.