Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Olieprijs 5% hoger na akkoord OPEC+

woensdag 6 januari 2021

Goedemorgen. Het bericht dat de OPEC+ een akkoord heeft bereikt over het vasthouden aan productiebeperking de komende maanden, leidde gisteren tot enthousiasme op de oliemarkt. 

Tegen het einde van de handelsdag in Europa deed een vat Brent-olie $53,60 op de wereldmarkt: bijna 5% meer dan de dag ervoor. In reactie schoten de koersen van oliegerelateerde bedrijven op de Europese beurzen omhoog. Dat een hogere olieprijs niet altijd leidt tot hogere winsten bij de (zeer) grote oliemaatschappijen, kon de blijdschap niet drukken. Aandelen uit de sector energie stegen gisteren gemiddeld 4,7% op de Europese beurzen. 

Nog geen structureel aantrekkende vraag naar olie

Een deel van de verklaring voor de sterke stijging van aandelen uit de sector energie kan ook worden gezocht in het feit dat de sector het vorig jaar bijzonder slecht heeft gedaan. Sommige beleggers zetten in op een herstel dit jaar. Of de oliemarkt nu meer in balans zal komen, is overigens maar de vraag. Met de nieuwe (en langer durende) lockdowns zal de vraag naar olie voorlopig niet aantrekken. 

Strengere coronaregels…

Door de sterke koersstijging van Royal Dutch Shell (+7,2% en goed voor ruim vijf indexpunten van de AEX) wist de Amsterdamse hoofdindex een winst van 0,4% te boeken op een verder nieuwsarme dag. Ook de Moskouse (+0,1%) en de Londense (+0,6%) beurzen wisten door het grote gewicht van oliebedrijven in hun indices in de plus te sluiten. De andere Europese beurzen profiteerden veel minder van de stijging van de olieprijs en sloten met verlies. Niet zo verwonderlijk, nu er onder andere in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland strenge en langdurige lockdowns zijn afgekondigd. En als we de woorden van onze minister-president Rutte gisteren goed hebben begrepen, is de kans groot dat we ook in ons land een langere en strengere lockdown kunnen verwachten. 

… leiden tot uitstel (sterk) economisch herstel

Frappant is dat ik lees dat sommige analisten bijna enthousiast worden over de aangescherpte coronamaatregelen. Die zullen, volgens hun redenering, leiden tot extra sparen (en dus minder consumeren) door consumenten. Dat spaargeld zou dan later dit jaar weer volop worden uitgegeven en zo leiden tot een aantrekkende groei. Daar zit volgens mij wel een kern van waarheid in, maar gaat voorbij aan het feit dat het voor een deel van de bedrijven en beroepsbevolking nu vooral zaak is om te overleven. Met de huidige lockdowns is één ding zeker: het (sterke) economisch herstel komt wat verder in de toekomst te liggen.

Licht lager slot Stoxx Europe 600-index (-0,2%)

Niet alle bedrijven zullen het kunnen uitzingen in deze moeilijke tijd, en nog veel meer bedrijven zullen sterk in de kosten moeten snijden. De 'redding' door overheden en centrale banken zal niet gratis zijn, maar dat is van later zorg. De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren na een rustige handelsdag 0,2% lager. Op de obligatiemarkt liep de Duitse tienjaarsrente met 3 basispunten op naar -0,58%. De euro werd iets sterker tegenover de dollar op $1,230.

Productiesector VS trekt aan…

Naast de stijging van de olieprijs was de verrassende stijging van de inkoopmanagersindex van het toonaangevende, onafhankelijke Institute for Supply Management (ISM) van de Amerikaanse productiesector gisteren de belangrijkste aanleiding voor een voorzichtig herstel op Wall Street (na het verlies van maandag). Deze ISM Manufacturing-index steeg vorige maand onverwacht van 57,5 naar 60,7 punten, terwijl analisten een daling naar 56,8 punten hadden verwacht. Nu mensen gedwongen thuis zitten en minder gebruik kunnen maken van diensten (reizen, uit eten gaan enzovoort) worden er meer spullen gekocht om het thuis gezelliger te maken. Dat is tenminste de verklaring die voor mij (en blijkbaar veel Amerikanen) opgaat. 

… maar doet er veel minder toe voor het bbp dan de dienstensector

Het probleem is alleen dat de productiesector slechts een klein deel van de economie vertegenwoordigt en veel minder bijdraagt dan de dienstensector. Maar dit besef kon gisteren het positieve gevoel op Wall Street niet drukken. Toch waren beleggers wat terughoudend in aanloop naar de beslissingsronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. Onder aanvoering van oliegerelateerde bedrijven (+4,5%) herstelde de S&P 500-index gisteren 0,7%, De Nasdaq veerde bijna één procent op en de Dow Jones Industrial won 0,6%. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 4 basispunten naar 0,95% gisteren en staat inmiddels zelfs op 1,01%.

Mogelijk twee Democraten erbij in Senaat VS

De kans lijkt groot dat de Democraten de beide nog te winnen Senaatszetels in Georgia zullen binnenhalen waardoor zij in de Senaat de beslissende stem krijgen. Daarmee zou aanstaande president Joe Biden een grotere kans hebben om zijn stimuleringsplannen te kunnen uitvoeren. Daar tegenover staan een hogere verwachte staatsschuld, strengere regels voor onder andere de grote tech-bedrijven als Facebook en Google en hogere belastingen. Het is dan ook maar de vraag of dit de uitkomst is die je als belegger zou willen. Een sterk oplopende kapitaalmarktrente is in ieder geval minder gunstig voor de relatieve waardering van (groei)aandelen. De future (het termijncontract) op de Nasdaq staat op het moment van schrijven dan ook ruim 1% lager. De future op de Dow Jones Industrial (met daarin minder techbedrijven) noteert daarentegen licht hoger.

Verdeeld beeld Aziatische beurzen vanochtend

De vanmorgen gepubliceerde Chinese inkoopmanagersindices van nieuwsdienst Caixin voor de maand december vielen tegen. De index van de dienstensector is gedaald van 57,8 naar 56,3 punten, waar gerekend werd op een stijging naar 57,9 punten. De composite index daalde van 57,5 naar 55,8 punten. China begint duidelijk last te krijgen van de lockdowns en groeivertragingen in andere belangrijke delen van de wereld. Ondanks deze tegenvallende cijfers staat de beurs van Shanghai op een winst van 0,5%; die van Shenzhen koerst wel 0,3% lager. De Hang Seng-index plust 0,1% in Hongkong. De Japanse Nikkei-index is 0,4% lager gesloten en de Kospi-index in Seoel eindigde vanmorgen driekwart procent lager. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de macro-agenda van vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. Verder krijgen we Duitse inflatiecijfers van december en het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Analisten verwachten dat die laatste 75.000 nieuwe banen in december zal melden. Ook staan er Amerikaanse inkoopmanagersindices, cijfers over de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen op de agenda. En ten slotte worden vanavond de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Genoeg nieuws en cijfers om de markten in beweging te zetten.   Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 6 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 6 januari 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.