Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Democratische overwinning enthousiast ontvangen door beleggers

donderdag 7 januari 2021

Goedemorgen. Hoewel het nieuws wordt beheerst door de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, overheerst op de beurzen de overwinning van de Democraten in de staat Georgia. Een ’blue wave’ wordt als gunstig gezien voor de aandelenmarkt.

‘Blue wave’ in Washington

De Democraten hebben nu ook de Amerikaanse Senaat in handen. De twee zetels van de staat Georgia zijn gewonnen door aanhangers van de partij van aankomend president Joe Biden. Met een 50-50 verdeling in de Senaat is de beslissende stem nu van aankomend vice-present Kamala Harris. Dit betekent dat er in Washington toch de 'blue wave' is gekomen die in november al mogelijk bleek. President Trump heeft alles verloren wat er maar te verliezen valt op politiek gebied in eigen land. Dat hij en zijn aanhang slecht tegen hun verlies kunnen, bleek gisteren uit de bestorming van het Capitool door fanatieke Trump-aanhangers. Volgens berichten zijn daarbij vier slachtoffers te betreuren. Zoals hij dat zelf zo mooi kan zeggen, zou “you're fired!” misschien wel de meest passende uitspraak richting Trump zijn. 

Cyclische aandelen gewild in Europa…

Op de Europese beurzen werd de naderende blue wave met gejuich ontvangen. Licht tegenvallende inkoopmanagersindices van de eurozone werden voor lief genomen. Grotere economische steunmaatregelen worden straks van de regering-Biden verwacht, die de groei in de VS en de rest van de wereld moeten aanjagen. In reactie stegen kapitaalmarktrentes en liepen vooral de koersen van aandelen uit economisch relatief gevoelige (‘cyclische’) sectoren hard op. Aandelen uit de financiële sector boekten op de Europese beurzen gemiddeld een winst van 4,2%, gevolgd door aandelen uit de sector energie (+4,1%). Beide sectoren zijn vorig jaar flink gedaald door de pandemie en maken een inhaalslag nu de vooruitzichten beter worden.

… en rentegevoelige aandelen uit de gratie

Vastgoedaandelen (-1%) hadden last van de oplopende rentes. Maar ook IT-aandelen hadden last van de verandering van sectorvoorkeur bij beleggers, waarbij vooral de cyclische sectoren, die profiteren van aantrekkende economische groei en minder last hebben van oplopende rentes, in trek waren. Of dat economisch herstel er in Europa ook snel komt is maar de vraag, met de huidige lockdowns en weinig zicht op versoepeling op korte termijn. Daar werd gisteren wat minder lang bij stilgestaan. Een Democratische regering in de VS lijkt op korte termijn in ieder geval steun te bieden aan de aandelenmarkten. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,4%. Staatsobligaties werden verkocht; de rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie steeg met 6 basispunten naar -0,52%.

Achterblijvers ook op Wall Street in trek

De bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers kon de jubelstemming op Wall Street nauwelijks drukken. Toch liepen de winsten in het laatste uur van de handel terug. De Nasdaq sloot met een verlies van 0,6%. De dreiging van strengere regels voor de Amerikaanse ‘big tech’-bedrijven en de oplopende rente drukten de stemming bij de grote winnaars van vorig jaar. Achterblijvers werden juist aangeschaft. Reflatie (herstel van de prijsstijgingen) en sectorrotatie (verandering van sectorvoorkeur) zijn de termen die het marktsentiment van gisteren het beste omschrijven. Aandelen uit de sectoren financiële waarden (+4,35%), basismaterialen (+4,1%) en energie (+3%) werden gekocht alsof morgen niet bestaat. Op aandelen uit de sectoren IT (-1,8%) en communicatiediensten (-0,7%) werd winst genomen. Na een roerige dag sloot de S&P 500-index met een winst van 0,6%. De Dow Jones Industrial-index eindigde 1,44% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 8 basispunten naar 1,04%. Als deze snel nog verder oploopt, kan dat een verdere stijging van de aandelenmarkten wel eens in de weg zitten. 

Lockdowns wegen op arbeidsmarkt VS

Een blue wave lijkt op korte termijn dus gunstig voor de aandelenmarkt, maar kan op de wat langere termijn minder gunstig uitpakken. Meer stimuleren betekent immers meer uitgaven, een hogere staatsschuld en uiteindelijk hogere belastingen. Gisteren werd vooral aandacht geschonken aan de positieve effecten op de korte termijn. Overigens is stimulering door de Amerikaanse overheid hard nodig. Gisteren maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er in december 123.000 banen verloren zijn gegaan. Analisten rekenden op een toename van 75.000. De lockdowns beginnen nu echt zwaar te wegen op de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie. Ook de daling van de Markit-inkoopmanagersindex van de dienstensector was sterker dan verwacht (van 58,4 naar 54,8 punten, 55,2 verwacht). 

Ook optimisme op Aziatische beurzen

Het optimisme over de 'blue wave' krijgt vanmorgen een vervolg op de meeste Aziatische beurzen. Joe Biden als president en een meerderheid voor de Democraten in het Amerikaanse Congres maken de weg vrij voor economisch herstel. De Nikkei-index is in Tokio 1,6% hoger gesloten, de beurs van Shanghai koerst 0,1% hoger, maar de beurs van Shenzhen verliest 0,15%. De Kospi-index stoomde goed door in Seoel en is 2,1% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,8% hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting dan ook hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda van vandaag staan onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders en vertrouwens- en inflatiecijfers uit de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de wekelijks uitkeringsaanvragen en de ISM-inkoopmanagersindex van de dienstensector. Voor die laatste wordt een daling van 55,9 naar 54,5 punten verwacht.  Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 7 januari 2021, 8.12 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.