Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Amerikaanse aandelenindices naar nieuw recordstanden, ook in Azië sterke stijgingen

vrijdag 8 januari 2021

Goedemorgen. Toen in de beelden zag van de vreemd uitgedoste 'sjamaan' en Trump-aanhanger bij de bestorming van het Capitool in Washington, vroeg ik me af of we in Nederland ook zo’n sjamaan hebben. 

Mij schiet Graatje Hindriks te binnen: de oranje 'indiaan' met de grote trommel, die jarenlang op de tribunes leiding gaf aan het supporterslegioen van het Nederlands elftal. Maar hoewel ik hem verder niet ken, schat ik hem qua intellect iets hoger in dan die Amerikaanse sjamaan en complotdenker. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik me verbaas over het gedrag van de Amerikanen die we de afgelopen dagen in het nieuws hebben gezien. Met Joe Biden aan het roer zal het hopelijk rustiger worden op politiek gebied. Beleggers richten zich nu vooral op de stimuleringsmaatregelen die we in de VS kunnen verwachten. Met een 'blue wave' van een Democratische president en Democratische meerderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, zal het gemakkelijker zijn om stimuleringsplannen door het Congres te loodsen. 

Cyclische aandelen hoger, defensieve lager

Hoop op meer stimulering in de VS leidde gisteren opnieuw tot optimisme op de Europese beurzen. Onder aanvoering van cyclische, dus economisch gevoeliger aandelensectoren zoals basismaterialen (+1,7%) en energie (+1,4%) steeg de Stoxx Europe 600-index gisteren met 0,5%. Met uitzondering van de AEX-index (-0,3%) eindigden alle Europese beurzen in het groen. Hoewel de rentes niet verder opliepen (wat een negatieve factor zou zijn voor vastgoed) sloten beursgenoteerde vastgoedaandelen (-0,9%) weer met verlies. Ook daalden de koersen van aandelen uit de IT-sector (-0,6%) en gezondheidszorg (-0,4%), die als ‘defensief’ worden gezien, dus als relatief stabiel bij economische verzwakking.

Vertrouwensindicator dienstensector VS valt tegen

De uitkomende macro-economische cijfers uit de eurozone toonden een verdeeld beeld. De index van het economische vertrouwen is vorige maand gestegen van 87,7 naar 90,4 punten (89,8 verwacht). Daarbij herstelde de deelindex van de productiesector sterker dan verwacht, maar die van de dienstensector daalde verder. Voor die laatste werd juist gerekend op een licht herstel. Hieruit blijkt dat de dienstensector, zoals verwacht, meer te lijden heeft onder de lockdowns dan de maakindustrie. Een verlenging van de lockdowns zou echter voor beide sectoren leiden tot een verslechtering.                 

Onrust op Capitol Hill doet beurzen VS weinig

De onrust in Washington van woensdag had ook gisteren maar weinig invloed op de positieve stemming op Wall Street. Mede door het uitzicht op meer stimulering door de Amerikaanse overheid en een onverwachte stijging van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector (van 55,9 naar 57,2 in plaats van een daling naar 54,5), stegen de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices naar nieuwe recordstanden. Opvallend was wel dat in de inkoopmanagersindex de deelindex van de arbeidsmarktsituatie vorige maand is gedaald, de eerste daling in vier maanden. Dit belooft niet veel goeds voor het arbeidsmarktrapport van december dat vanmiddag wordt gepubliceerd. De op weekbasis gerapporteerde hoeveelheid eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS (‘initial jobless claims’) kwam uit op 787.000, in lijn met de verwachte 800.000.

IT-aandelen zetten Amerikaanse indices op nieuwe ‘all-time highs’

Ook in de VS was het beursbeeld positief, maar waren de onderlinge verschillen anders dan op de Europese beurzen. Op Wall Street waren het gisteren vooral de ‘big tech’-bedrijven zoals Google en Facebook die de kar trokken. Onder aanvoering van IT-aandelen (+2,7%) steeg de S&P 500-index met 1,5% naar een nieuwe recordstand. De Nasdaq steeg zelfs 2,6% en zette eveneens een nieuwe recordstand op het koersenbord. Van angst voor strengere regels vanuit de politiek voor de grote Amerikaanse IT-bedrijven was gisteren weinig te merken. Ook wij denken dat dit wel mee zal vallen en houden vooralsnog vast aan onze ‘overweging’ van aandelen uit de IT-sector in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën.

Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 1,08%

De Dow Jones Industrial Average, met daarin veel aandelen uit de ‘oude’ economie, steeg met 0,7% ook naar een nieuwe recordstand. Op de obligatiemarkt steeg de tienjaarsrente met 4 basispunten naar 1,08%. Tot nu toe vindt de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’ (en dus ook de markt) deze rentestijging geen probleem. Maar als het economische herstel in de tweede helft van dit jaar aantrekt en de inflatie(verwachtingen) verder oplopen, kunnen beleggers wel eens iets nerveuzer worden. Centrale bankiers hebben we wel eens eerder opeens een draai zien maken in hun beleid. De gedachte die wel wordt geopperd, dat de rentes 'nooit meer omhoog’ gaan, moeten we niet al te serieus nemen.

Japanse beurs sluit op +2,4%, Zuid-Koreaanse plust bijna 4%

Op mijn koersenscherm zie ik op het moment van schrijven vooral veel koersen in het groen oplichten, dus stijgen. En in navolging van de recordstanden op Wall Street is de Japanse Nikkei-index vanmorgen maar liefst 2,4% hoger gesloten. De Hongkongse Hang Seng-index koerst 1,1% hoger. De beurzen op het Chinese vasteland doen wel een stapje terug: die in Shanghai staat 0,4% lager en die in Shenzhen verliest 0,5%. De Zuid-Koreaanse Kospi-index springt eruit met een winst van bijna 4%, mede door een winst van maar liefst 17% voor het aandeel Hyundai na een bericht over een mogelijke samenwerking met Apple voor elektrische auto's. Elektrische auto's, batterijen, laadpalen en alles wat daarmee te maken heeft zijn bij beleggers net zo populair als internetaandelen rond de eeuwwisseling. Hopelijk loopt het deze keer beter af… De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond de 0,4% hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting dan ook weer hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de macro-agenda van vandaag staan onder andere cijfers over de Duitse handel en industriële productie in november. Verder krijgen we werkloosheidcijfers uit de eurozone en dus het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van december. Analisten verwachten 50.000 nieuwe banen in de VS maar het zou ons niet verbazen als er een krimp uit zou rollen. Dat zou voor het marktsentiment niet dramatisch zijn maar juist positief kunnen worden opgevat, omdat dit de noodzaak van meer overheidsstimulering onderstreept. We zitten in een fase dat al het nieuws positief wordt uitgelegd en we vinden het raadzaam om daar niet tegenin te gaan.   Alvast een heel goed weekend en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 8 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 8 januari 2021, 8.16 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.