Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoe lang houdt de Amerikaanse centrale bank de obligatierentes nog kunstmatig laag?

dinsdag 12 januari 2021

Goedemorgen. Even wat gas terug: dat was de algemene gedachte gisteren, op de Europese beurzen. Na de rally in de eerste week van het jaar was er iets meer aandacht van beleggers voor de zaken die er op dit moment iets minder goed voor staan. 

In aanloop naar het ‘kwartaalcijferseizoen’ van bedrijfsresultaten leidden zorgen over langere lockdowns en extreme waarderingen van sommige risicovolle beleggingscategorieën tot winstnemingen op de eerste dag van de nieuwe handelsweek. Richtinggevende macro-economische cijfers waren er gisteren nauwelijks. Zelfs de bitcoin moest gisteren even wat terrein (-25%) prijsgeven. Met uitzondering van de Zwitserse beurs (+0,7%) eindigden alle Europese beurzen in de min. Na de 'reflatie-trade' van vorige week, in reactie op de Democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat, volgde gisteren een rondje winstnemingen. Alleen aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,6%) eindigden in de plus bij zo'n 20% lager dan gemiddelde omzetten. 

Stijgende rentes maken aandelen minder aantrekkelijk

Na de rally vanaf begin november beginnen de zorgen over de historisch hoge waarderingen (zoals koers-winstverhoudingen) toe te nemen. Zolang de rentes (en de ‘reële’ rentes, dus na verrekening met de inflatie) laag blijven en er zicht blijft op economisch herstel, zijn aandelen - ondanks de hoge waardering - het 'mooiste huis in een lelijke straat'. Maar nu de rentes, vooral in de VS, wat beginnen op te lopen, heeft dit een remmende werking op de aandelenkoersen. Hogere (reële) rentes maken aandelen immers relatief minder aantrekkelijk vergeleken met obligaties. 

Politieke macht Democraten drijft inflatieverwachting op

Gisteren steeg de Duitse tienjaarsrente met 2 basispunten naar -0,50%. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar 1,15%, het hoogste niveau sinds maart vorig jaar. Hogere rentes hebben een negatief effect op de financiële omstandigheden van de wereldwijde beurzen. Het goede nieuws van meer stimulering dankzij een in meerderheid Democratisch Congres in de VS heeft dus niet alleen maar voordelen. Die schroeft ook de inflatieverwachtingen op – wat hogere rentes in de hand werkt. In reactie op de hogere marktrentes in de VS en het voorzichtig terugdraaien van extreme shortposities, steeg de dollar tegenover de euro naar $1,217. We verwachten dat de dollar nog wel iets sterker kan worden als de rente verder stijgt. 

Verliezen op Wall Street

Ook op Wall Street werd gisteren wat winst genomen na de koersstijgingen van vorige week. Beleggers daalden weer even af van hun 'blauwe wolk', waar ze droomden over enorme stimuleringsoperaties van de regering-Biden. In aanloop naar het kwartaalcijferseizoen werd er gisteren even wat winst genomen. Ook de onrustige politieke situatie, zo vlak voor de officiële machtsoverdracht van Donald Trump aan Joe Biden leidde gisteren tot voorzichtigheid bij beleggers. De S&P 500-index leverde 0,7% in, de Nasdaq verloor 1,3% en de Dow Jones Industrial eindigde 0,3% lager. Opvallend is dat ‘onze’ duurzame aandelenindex, de ING SRI Index, het goed blijft doen. Duurzame aandelen zijn ook dit jaar tot nu toe erg gewild. 

Overweegt de Fed opkoopprogramma dit jaar te beëindigen?

Zoals gezegd, liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties gisteren weer iets verder op. Er komen steeds meer berichten dat, als het economisch herstel in de VS in de tweede helft van dit jaar gaat versnellen, de centrale bank, de ‘Fed’, mogelijk zal hinten op het terugschroeven van het obligatie-opkoopprogramma. Hiermee zou een belangrijke pijler (lage rentes!) onder de waarderingen van risicovolle beleggingen kunnen afbrokkelen. Zover is het nog niet, maar we zullen het scherp in de gaten houden. 

Meeste Aziatische beurzen hoger

Vooralsnog lijken beleggers in Azië er zich vandaag nog geen zorgen over te maken. Op mijn koersenscherm zie ik vooral veel koersen in het groen oplichten: die gaan omhoog. Na een lang weekend is de Japanse Nikkei-index vanmorgen 0,1% hoger gesloten. De Hang Seng-index in Hongkong koerst op het moment van schrijven bijna een vol procent hoger en de beurs van Shanghai plust zelfs 1,8%. Niet overal is het feest: de Kospi-index in Seoel levert vanmorgen 0,7% in en de Australische beurs is 0,3% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan ietsje hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting iets hoger van start gaan.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers van december en de vertrouwensindex van de Amerikaanse mkb-ondernemers. Er wordt verwacht dat deze NFIB-index in december is gedaald van 101,4 naar 100,2 punten. Dat zou, gezien de strengere lockdowns in de VS, nog best meevallen. Vanmiddag weten we meer.   Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 12 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 12 januari 2021, 8.01 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.