Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse EURUSD Verder opwaarts vervolg in 2021

dinsdag 12 januari 2021


De euro-dollarkoers bevindt zich in een krachtige opgaande trend. Het 1e koersdoel voor dit jaar is bij 1,2550 te vinden. Vlak daarboven ligt verder nog de 1,2750 als 2e doel. Een opgaande trend gaat echter wel gepaard met terugvallen.

Visie technische analyse: De sinds 2018 dalende trend in de euro-dollarkoers vanaf een top bij 1,2550 werd in juni 2020 beëindigd. Hij vormde vlak daarvoor een bodem bij 1,06. Hiermee vond bijna een hertest plaats van de horizontale steunzone in het langetermijnbeeld bij 1,03 – 1,05. Hierna werd met een krachtige opgaande beweging de dalende toppenlijn sinds 2018 opwaarts gebroken. Bevestiging van een trendomkeer in het langetermijnbeeld vond daarna plaats boven de belangrijk toppenzone van 1,14 – 1,1450. In het afgelopen half jaar vond een krachtig verder opwaarts vervolg plaats. Tot op heden werd recentelijk de top geplaatst bij 1,2350. We zien daarbij ook de duidelijke contouren van een krachtig opgaand trendkanaal. Bij de recente top van 1,2350 werd overigens een dubbel toppatroon gevormd, zowel een bearish engulfing evenals een tweezers top. Dit zorgt voor de huidige neerwaartse druk in het kortetermijnbeeld. Een opgaande trend wordt echter bepaald door de hogere bodems en de kans dat dit valutapaar een nieuwe hogere bodem gaat vormen in de komende tijd, is zeker realistisch. Een eerste steunzone ligt bij de 1,20 – 1,2050. Daaronder liggen verder nog de opgaande bodemlijn bij 1,1890 en de horizontale steun bij 1,18. Pas daaronder lijkt een verdere en forsere correctie mogelijk richting de 1,16. In dat scenario zou ook een minder steil opgaande langetermijntrend ontstaan. Zolang de euro-dollarkoers boven de 1,1890 blijft in de komende weken, lijkt er slechts een beperkte terugval plaats te vinden in de steile en fors opgaande tendens. Zodra hij boven de 1,2350 breekt, lijkt de korte terugval ten einde en kan dit valutapaar weer snel oplopen richting mijn eerste doel voor dit jaar van 1,2550.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Long

1,2050 / 1,2000 / 1,1890

1,2350 / 1,2440 / 1,2550

Grafiek euro-dollarkoers op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 januari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0946 op EUR/USD 9,8 10,20 10,21 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,024 op EUR/USD 5,7 17,47 17,48 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,3411 op EUR/USD 9,7 10,34 10,35 -0,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,4518 op EUR/USD 5,1 19,44 19,45 -0,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 12 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.