Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Renteontwikkeling bepalend voor zowel obligaties als aandelen

donderdag 14 januari 2021

Goedemorgen. Het was gisteren een rustige dag op de Europese beurzen. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws en in afwachting van de golf vierdekwartaalcijfers van bedrijven, bleven de meeste aandelenbeurzen dicht bij huis. 

Overnamenieuws rond het Franse Carrefour (+13,4%) en het Spaanse Telefonica (+9,7%) zorgde nog wel voor wat reuring. Op de obligatiemarkt volgde gisteren een correctie op de rentestijging in de voorgaande dagen. De Duitse tienjaarsrente daalde met 5 basispunten naar -0,52%. Ook de Italiaanse tienjaarsrente daalde 5 basispunten (naar +0,60%) door hoop op het uitblijven van politieke chaos, nu de regering in Rome weer eens dreigt te vallen. 

Financiële markten in afwachting van nieuws

De meeste Europese aandelenbeurzen eindigden gisteren met een kleine winst. Vastgoedaandelen (+1,1%) profiteerden van de lagere rente (die maakt vastgoed relatief weer iets aantrekkelijker tegenover obligaties) terwijl bankaandelen (-0,7%) er juist last van hadden. Veel banken verdienen namelijk aan het renteverschil tussen kortlopende en langlopende leningen. De Stoxx Europe 600-index sloot op een winstje van 0,1%. Beleggers wachten op nieuwe impulsen, die de markten richting kunnen geven. De vierdekwartaal- en jaarcijfers en meer details over de stimuleringsplannen van de regering-Biden kunnen daarvoor zorgen.

Daadwerkelijke afzetting Trump verre van zeker…

Terwijl het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Donald Trump voor de tweede keer in staat van beschuldiging heeft gesteld in de afzettingsprocedure (‘impeachment’), is het nu de vraag wanneer de Senaat de aanklacht zal behandelen. De kans is groot dat dit pas na de inauguratie zal zijn van Joe Biden volgende week woensdag. Ook is een tweederde meerderheid in de Senaat nodig om Trump uit zijn functie te zetten.

… en geen thema voor beleggers

Beleggers maakten er gisteren dan ook niet veel van. In navolging van de Europese beurzen sloten de belangrijkste aandelenindices op Wall Street rond het slot van dinsdag. Intel sprong eruit met een winst van 7% na de aankondiging van de vervanging van de topman. Het ooit machtige chipbedrijf heeft de afgelopen jaren een flinke achterstand opgelopen ten opzichte van de directe concurrentie. De hoop is dat die nu wordt ingelopen. Verder was het een vrij saaie handelsdag. 

Inflatie van 1,4% in VS geruststelling voor Fed en beleggers

Waar nog wel positief op werd gereageerd, waren commentaren van Fed-bestuurders die wat minder ‘havikachtig’ (kordaat inflatie-bestrijdend) klonken dan de geluiden van collega’s bij de Amerikaanse centrale bank die eerder deze week spraken. De angst voor 'tapering' (het geleidelijk terugschroeven van het obligatie-opkoopprogramma) nam daardoor iets af. De inflatiecijfers van december gaven ook geen aanleiding om heel ongerust te worden over snel stijgende rentes. De gemiddelde consumentenprijzen zijn in de VS in december met 0,4% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 1,4%. Dat zijn geen niveaus die de Fed nerveus maken. En dus waren obligatiebeleggers dat gisteren ook niet. 

Rentes op staatsleningen VS van belang voor obligaties én aandelen

Na een aantal dagen van stijgende rentes, daalden de Amerikaanse kapitaalmarktrentes gisteren weer iets. Mede door goed ontvangen veilingen van 10- en 30-jarig Amerikaans staatsschuldpapier. De 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 1,08%, de 30-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 1,82%. Wel staat de 10-jaarsrente inmiddels al weer wat hoger op 1,11% na berichten dat Joe Biden plannen heeft voor een stimuleringspakket van $2000 miljard. Die plannen zouden een dezer dagen verder worden toegelicht. Meer stimulering betekent meer staatsschuld, meer aanbod van obligaties en mogelijk een oplopende inflatie. En dus hogere rentes. Wij kijken met een scherp oog ook naar de renteontwikkelingen, vooral van de ‘reële’ rente (dus na verrekening van de inflatie. Niet alleen is de reële rente bepalend voor de obligatiemarkt, maar ook voor de waardering van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. 

Cyclische aandelen onder druk in Europa

Gisteren waren het op Wall Street, net als op de Europese beurzen, vooral beursgenoteerde vastgoedaandelen (+1,4%) en nutsbedrijven (+1,9%) die profiteerden van de lagere rentes. Bankaandelen (-0,2%) maar ook andere economisch gevoeliger (‘cyclische’) sectoren als energie (-0,8%) en basismaterialen (-1%) lagen wat onder druk. De S&P 500 eindigde na een rustige dag 0,2% hoger, de Dow Jones Industrial sloot vrijwel onveranderd; de Nasdaq won 0,4%.

Internationale handel China in december verrast positief…

De Chinese handelscijfers van december die vanochtend uitkwamen, waren beter dan verwacht. De export groeide vorige maand met 18,1% (+15% verwacht) en de import trok met 6,5% aan (+5,7% verwacht). Deze cijfers wijzen op een aantrekkende Chinese economie. Op de meeste Aziatische beurzen reageren beleggers positief op de cijfers, behalve op die op het Chinese vasteland. Mogelijk maken beleggers zich door de goede cijfers zorgen dat er dan minder stimulering nodig is door de Chinese overheid en centrale bank.

… maar Chinese beurzen reageren verdeeld

De beurs van Shanghai staat 0,8% lager, die van Shenzhen verliest 1,2%. De Hang Seng-index in Hongkong wint echter 0,7% en de Nikkei-index is in Tokio 0,9% hoger gesloten. De Kospi-index in Seoel eindigde vanmorgen met een minimale winst van 0,05%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices bieden op het moment van schrijven een verdeeld beeld. De futures op de Dow en de S&P 500 staan licht hoger, de future op de Nasdaq staat iets lager. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting licht hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS (789.000 verwacht) en Amerikaanse handelscijfers van december. Het kwartaalcijferseizoen in de VS start vandaag met cijfers van onder andere Blackrock en de Delta Air Lines. Morgen komen onder andere J.P. Morgan, Citigroup en Wells Fargo met cijfers. Voor bedrijven uit de S&P 500-index wordt over het vierde kwartaal van 2020 een gemiddelde winstdaling van 8,5% op jaarbasis verwacht. Je kunt dus stellen dat de verwachtingen laag zijn. We gaan er dan ook vanuit dat de meeste bedrijven de verwachtingen, zoals gebruikelijk, zullen overtreffen. Er zal vooral veel aandacht zijn voor de vooruitzichten die bedrijven geven, als ze die al af durven geven in deze onzekere tijd. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 14 januari 2021, 8.11 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.