Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Geen beursspektakel op Blue Monday

dinsdag 19 januari 2021

Goedemorgen. Door een gebrek aan richting van de gesloten Amerikaanse beurzen, was het gisteren een saaie dag op de Europese beurzen. Hogere futures wijzen op een hogere opening om 9 uur.

Weinig te beleven op Blue Monday

Gisteren was het Blue Monday, naar verluidt de meest sombere dag van het jaar. Ik had er zelf eerlijk gezegd niet zo'n last van. Genoeg te doen en de dag was zo weer voorbij. Voor beleggers was het een dag om snel te vergeten. Zonder de richting van Wall Street, waar de deuren gesloten bleven vanwege de viering van Martin Luther King Day, en bij gebrek aan belangrijke macro-economische cijfers moesten we het doen met spaarzame bedrijfsberichten. Het nieuws dat Akzo Nobel zich heeft gemengd in een mogelijke biedingsstrijd om een Finse verfmaker was misschien wel het meest opvallende nieuws.

Klein verlies voor de AEX

De omzetten op de Europese beurzen lagen gisteren zo'n 30% onder het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. De koersuitslagen waren dan ook klein. Na een lagere opening wisten de meeste Europese beurzen later op de dag toch de weg omhoog te vinden. De AEX-index (-0,22%) was samen met de FTSE 100-index de enige Europese beurs die met verlies sloot. Alle andere boekten een kleine winst. Beleggers zijn in afwachting van de kwartaalcijfers en nieuws uit de VS, waar de komende weken een nieuwe regering wordt gevormd. De Stoxx Europe 600-index eindigde na een saaie handelsdag met een winst van 0,2%. 

Rentes lopen licht op

Op de obligatiemarkt was ook weinig spektakel. Rentes op staatsobligaties uit de eurozone liepen over een breed front op, zonder directe aanleiding. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar -0,53%. Risicopremies op bedrijfsobligaties eindigden onveranderd. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,208 tegenover de dollar.

VS maakt zich op voor machtsoverdracht

Aan de andere kant van de Oceaan genoten handelaren zoals gezegd van een lang weekend. Zij konden zich voorbereiden op de machtsoverdracht in Washington. Om morgen problemen bij de inauguratie van Joe Biden te voorkomen, is een enorme troepenmacht in paraatheid gebracht. Hopelijk verloopt alles zonder geweld. Alle hoop is nu gevestigd op Biden, die niet alleen de Amerikaanse economie er weer bovenop moet helpen, maar ook zal moeten werken aan de enorme verdeeldheid in het land. Er zijn maar weinig ontwikkelde landen waar de verdeeldheid onder de bevolking zo sterk is. Dat wordt nog een hele uitdaging.

Optimisme in Tokio, Hongkong en Seoel

Ondertussen gaat de rally op de Aziatische markten vanmorgen gewoon door. Met uitzondering van het Chinese vasteland en Indonesië, staan alle beurzen op het moment van schrijven in de plus. Zonder de richting van belangrijke macrocijfers klimmen de aandelenindices verder omhoog. Dat is op dit moment de weg van de minste weerstand. In Tokio is de Nikkei-index 1,4% hoger gesloten en in Hongkong noteert de Hang Seng-index 2% hoger. De beurs van Shanghai verliest 0,8% en die van Shenzhen koerst 1% lager dan het slot van gisteren. De Kospi-index is in Seoel 2,6% hoger gesloten, mede door een winst van 2,5% van Samsung. De Australische beurs eindigde met een winst van 1,2%. De future (termijncontract) op de S&P 500-index noteert op het moment van schrijven 0,7% hoger, die op de Nasdaq noteert 0,9% hoger. Techaandelen zullen naar verwachting weer in trek zijn op de Europese beurzen, die hoger zullen openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Europese autoverkoopcijfers van december, definitieve Duitse inflatiecijfers van december en de stand van de Duitse beleggersbarometer. Er wordt verwacht dat de ZEW-index deze maand is gedaald van -66,5 punten naar -68,3 punten, maar dat de deelindex van de vooruitzichten is gestegen. Verder staan er vandaag geen belangrijke macrocijfers op de agenda. Kwartaalcijfers verwachten we onder andere van Logitech, Halliburton, Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, State Street en Netflix. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon   

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 januari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 19 januari 2021, 8.02 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.