Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Stoxx 600 Eindfase opgaande beweging?

dinsdag 19 januari 2021

In de STOXX Europe 600 Index zien we een krachtige opgaande beweging die de contouren heeft van een stijgende wig. Hiermee lijkt de eindfase te zijn ingegaan van de enorme opwaartse beweging sinds maart 2020.

De breedgespreide STOXX Europe 600 Index daalde bijna een jaar geleden in de zeer snelle en forse vrije val vanaf zijn all-time high bij 433,90 naar de 268,50. Vanaf deze bodem kende deze index een krachtig herstel tot aan de 380 punten waarna een lange zijwaartse beweging optrad die pas eind oktober een volgend neerwaarts signaal gaf. Toch bleek dit slechts een vierdaags vals signaal te zijn met een dieptepunt bij 338,50. Hierna volgde de volgende krachtige opwaartse beweging waarin hij zich nog steeds bevindt. Als we echter kijken naar de contouren van deze volgende opwaartse beweging zien we een duidelijke stijgende wig waarbij recentelijk een top tot op heden werd gevormd bij 412,50. Hiermee bevindt deze index zich nog steeds onder de top van een jaar geleden, in tegenstelling tot meerdere andere indices die zich daar al boven bevinden. Een duidelijke en structurele beweging onder de stijgende bodemlijn van het wigpatroon zal een 1e verzwakking in het middellangetermijnbeeld geven. Deze lijn bevindt zich vandaag bij 404 en loopt dagelijks ruim 1 punt op. Hieronder mag in eerste instantie een verder vervolg worden verwacht naar de zone 375 – 380. In het langetermijnbeeld blijft er sprake van een negatieve visie voor 2021 waarbij de eerdere bullmarkt sinds 2009 al 2 jaar geleden werd gebroken. Zolang dit wigpatroon echter niet wordt gebroken, blijft de kans realistisch op hogere toppen. Weerstanden zijn te vinden bij 412,50, de 415, de stijgende toppenlijn van nu 421 en de top bij 433,90. Toch zien we verder ook duidelijke negatieve divergentie in onder andere de RSI. Het is naar mijn mening wachten op een verzwakking waarbij we alert moeten blijven op toppatronen en een doorbraak onder de stijgende wig waarna een krachtig neerwaartse beweging kan worden gestart.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

404 / 397 / 381,60

412,50 / 415 / 421 / 425

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 18 januari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3368,75 op EURO STOXX 50 9,9 3,74 3,75 +3,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2991,83 op EURO STOXX 50 4,9 7,50 7,51 +1,35 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4023,51 op EURO STOXX 50 10,2 3,62 3,63 -2,68 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4400,17 op EURO STOXX 50 5,0 7,39 7,40 -1,33 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.