Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse DAX Vermoeidheidsverschijnselen

vrijdag 22 januari 2021

De Duitse Xetra DAX wist recentelijk nog wel een hogere all-time high op de borden te zetten, maar rondde ook een eerste toppatroon af. Ook deze index lijkt in zijn eindfase van een enorme opwaartse beweging te zitten.

Net als de AEX brak de Xetra DAX in het laatste kwartaal van 2018 door zijn opgaande bodemlijn in het langetermijnbeeld. Daarmee kwam destijds een einde aan de bullmarkt die begin 2009 werd gestart. Deze voormalige opgaande steunlijn werd een jaar geleden teruggetest met een hogere all-time high. Direct hierna vond er in deze Duitse graadmeter een vrije val plaats met een daling vanaf de top bij 13.800 tot aan de 8.250. Hiermee werd ook een lagere bodem op de borden gezet ten opzichte van de bodem die eind 2018 (net boven de 10.000 punten) was geplaatst. De herstel-beweging vanaf de maartbodem is ook in de DAX enorm. Op 8 januari wist de DAX zijn all-time high te verhogen naar een niveau van 14.131 waarmee de huidige situatie veel lijkt op de topvorming die we in februari vorig jaar zagen. In de afgelopen dagen zagen we veel indices hun eerdere jaartoppen verder verhogen, maar de DAX bleef hierbij achter en verhoogde deze eerdere top niet verder. Vanaf de oktoberbodem rond de 11.450 werd een opwaartse versnelling gestart die leidde tot de recente hogere all-time high. Deze versnelling had, net als in veel andere indices, de contouren van een stijgende wig. In de afgelopen dagen brak de DAX onder de opgaande bodemlijn van deze stijgende wig. Een eerste signaal van duidelijke topvorming aan het einde van een zeer krachtige herstelbeweging. Als we kijken naar de situatie sinds maart vorig jaar, zien we een nog grotere stijgende wig. Een top lijkt definitief gezet zodra deze stijgende bodemlijn neerwaarts wordt gebroken. Deze steunlijn ligt vandaag bij 12.970 en loopt dagelijks ruim 20 punten op. Verder zien we duidelijke negatieve divergentie met de RSI. De kans op topvorming is dus groot, maar hogere koersen blijven mogelijk zolang de stijgende bodemlijn bij 12.970 niet wordt gebroken.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

13.800 / 13.672 / 13.566

14.070 / 14.131 / 14.350

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 21 januari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12759,56 op DAX 10,1 13,83 13,84 +1,99 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11346,46 op DAX 5,0 27,92 27,93 +0,98 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 15010,0 op DAX 9,7 14,40 14,41 -1,91 % Koop Sprinter
Sprinter Short 16260,0 op DAX 5,2 27,22 27,23 -1,02 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 22 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.