Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Krachtige neerwaartse omkeer

donderdag 28 januari 2021

In de afgelopen 2 dagen brak de AEX door een tweetal opgaande bodemlijnen. Deze steunlijnen ontstonden door meerdere versteilingen en maakten ook onderdeel uit van een grote stijgende wig. Is de top gezet?

We zagen in de afgelopen periode een steeds verdere versteiling in de AEX ontstaan. Deze situatie zorgde geregeld voor steeds hogere toppen maar ook voor een periode van enorme euforie in de markt. De beweging vanaf de bodem in oktober vorig jaar bij 528 leek ook steeds meer op een klassieke blow-off beweging, een laatste krachtige opwaartse beweging voordat een belangrijke top wordt gevormd. Ook zagen we negatieve divergentie in de technische indicatoren en is er een vergelijking te maken met het enorme topvormingsproces dat in de jaren 1998 – 2001 plaatsvond. In deze periode vond ook een tussentijdse vrije val plaats net zoals begin vorig jaar toen de AEX terugviel vanaf de 632 tot aan de 389. In de afgelopen twee dagen werden belangrijke eerste signalen van een omkeer gegeven in zowel de daggrafiek als de weekgrafiek. In beide grafieken werd de sinds oktober stijgende bodemlijn gebroken die onderdeel was van een grote stijgende wig. Ook werden nog steiler opgaande bodemlijnen in de daggrafiek gebroken. Toch is er meer nodig om definitief te kunnen spreken van een belangrijke top in het langetermijnbeeld. Mijn visie voor de langere termijn blijft daarbij onverminderd op Short staan. Er is naar mijn mening geen sprake van een nieuwe bullmarkt ondanks de zeer krachtige stijging in de afgelopen 10 maanden. Om de definitieve bevestiging te geven moet de stijgende bodemlijn op de logaritmische weekgrafiek worden gebroken die loopt langs de bodems van 389 en 528. Deze ligt momenteel bij 601 en loopt wekelijks 4,5 punt op. In het kortetermijnbeeld liggen de eerste richtpunten na de omkeersignalen van de afgelopen dagen bij 632 en 602,60. Weerstand is nu te vinden bij de voormalige stijgende bodemlijn bij 656 en de top van 667,85. Maar na deze krachtige omkeer lijkt meer neerwaartse druk realistisch.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 januari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 596,46 op AEX 10,0 6,57 6,59 -1,35 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 531,6 op AEX 5,0 13,00 13,02 -0,69 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 717,34 op AEX 10,0 6,54 6,56 +1,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,1 10,75 10,77 +0,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.