Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse S&P 500 Stijgende wig gebroken

donderdag 28 januari 2021


Net als veel andere indices brak de S&P 500 ook door zijn sinds oktober stijgende bodemlijn. De definitieve bevestiging van de vorming van een belangrijke top in het langetermijnbeeld moet echter nog wel worden gegeven.

Ruim een jaar geleden werd een top gevormd bij 3.393. Dit betekende destijds de vorming van een hogere all-time high waarna tot medio maart een vrije val plaatsvond die zorgde voor de vorming van een bodem bij 2.191. Dit was het startpunt van een zeer krachtige opgaande beweging. In augustus 2020 brak de S&P 500 al door zijn eerdere all-time high. Tot begin november was er daarna sprake van een zijwaarts verloop waarbij een dubbele bodem werd gevormd bij 3.210. In november werd de volgende opwaartse beweging gestart die zorgde voor een verdere stijging naar nieuwe all-time highs. Vanuit de Fibonacci-projectietechniek was zelfs een volgend doel te berekenen dat net boven de 4.100 punten was te vinden. Toch zijn er al enige tijd meerdere risicosignalen te zien, zoals de negatieve divergentie met meerdere technische indicatoren. Ook zagen we vanaf de dubbele bodem in oktober een versteiling in de trend die de vorm had van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Gisteren werd voor het eerst de opgaande bodem van dit potentiële toppatroon gebroken en vormde hij voor het eerst in maanden een lagere bodem onder de meest recente bodem. Met deze doorbraak zal meer neerwaartse druk ontstaan. Toch moet de S&P 500 onder een langere stijgende bodemlijn breken om een belangrijke langetermijntop te bevestigen. Deze opgaande steunlijn loopt langs de bodems van 2.191 en 3.233 en is vandaag bij 3.638 te vinden. Daaronder ontstaat een duidelijk Short-signaal met de eerste richtpunten bij 3.393 en 3.210. Zolang deze stijgende langere bodemlijn niet wordt gebroken, blijft de kans aanwezig op hogere toppen danwel een zijwaartse consolidatiefase in de komende periode. Maar de eerste topsignalen zijn wel gegeven in deze belangrijke index.


Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 januari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3462,99 op S&P 500 10,0 3,14 3,17 -0,63 % Koop Sprinter
Sprinter Long 3145,0 op S&P 500 5,0 6,36 6,39 -0,16 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4127,64 op S&P 500 11,2 2,79 2,82 +1,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4127,64 op S&P 500 11,2 2,79 2,82 +1,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 januari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.