Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Bearish engulfing

woensdag 3 februari 2021

Bearish engulfing

Na de hoogst gevormde top van dit jaar op 25 januari bij 667,85 zien we steeds meer topvormingssignalen. Dit zijn de eerste duidelijke waarschuwingen van een omkeer. Het definitieve bevestigingssignaal moet nog worden gegeven.

Stijgende wiggen neerwaarts gebroken, op zoek naar een (lagere) top

Na alle versteilingen in de afgelopen maanden zien we de eerste duidelijke verzwakkingen in de AEX. In oktober vorig jaar werd een bodem gevormd bij 527,85. Destijds leek de verkoopdruk in een langere zijwaartse tendens steeds verder toe te nemen, maar de AEX draaide opwaarts en zette meerdere versteilingen in. Deze versteilingen zorgden voor een stijging van 140 punten. Recentelijk werden de eerste en meest steil opgaande bodemlijnen gebroken, deze waren ook onderdeel van meerdere stijgende wiggen. Dit is een duidelijke verzwakking in het kortetermijnbeeld. Om een definitieve omkeer en belangrijke top in het langeretermijnbeeld te bewerkstelligen, moet de opgaande bodemlijn langs de bodems van 389 en 528 neerwaarts worden gebroken. Deze ligt nog steeds een stuk lager op de logaritmische weekgrafiek, namelijk bij 607 maar loopt wekelijks bijna 5 punten op. Deze bodemlijn maakt overigens ook deel uit van een zeer grote stijgende wig. Buiten deze verzwakkingen in het kortetermijnbeeld werd op de weekgrafiek ook een zeer groot toppatroon gevormd, een bearish engulfing. Mede door al deze verzwakkingen en de nog steeds zeer hoge euforie onder beleggers lijkt de blow-off beweging in zijn laatste fase te zitten. Nog steeds zijn de overeenkomsten groot tussen de huidige situatie sinds eind 2018 en het grote topvormingsproces in de periode 1998 – 2001. Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan werd vorige week de voormalige top bij 632 teruggetest maar te sterk bevonden. Voor de komende dagen moeten we bezien of er in het kortetermijnbeeld een lagere top wordt gevormd waarna de druk op de 632 weer kan toenemen. Boven de jaartop wordt de bearish engulfing opgeheven en ontstaat meer opwaartse ruimte. Onder de 632 kan een snel en krachtig vervolg worden ingezet richting de bodemlijn bij 607. 

Visie TA

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

648,90 / 633,60 / 632 /630

661,50 / 667,85 / 674,50 / 690

Grafiek AEX Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 februari 2021, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Grafiek AEX-index op weekbasis (sinds mei 2016)

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 februari 2021

Grafiek AEX-index op weekbasis (sinds mei 2016)

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 596,96 op AEX 10,0 6,57 6,59 -0,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 532,1 op AEX 5,0 13,01 13,03 -0,23 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 718,34 op AEX 10,0 6,56 6,58 +0,31 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,2 10,67 10,69 +0,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 3 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.