Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse WTI Tijdelijke correctie realistisch

vrijdag 5 februari 2021

De olieprijs (WTI) bevindt zich in een zeer krachtige opgaande trend. Hij nadert daarbij alweer bijna mijn 2e opwaartse doelzone van $62 - $64. We moeten dan ook alert zijn op een tijdelijke neerwaartse tegenbeweging.

De trendomkeer in het langere technische beeld van de olieprijs van Short naar Long deed zich voor in de maanden mei-juni van vorig jaar. In de periode daarvoor was in de olieprijs sprake van een extreme vrije val waarbij hij terugviel vanaf de $64 tot bijna het nulpunt. In de genoemde maanden brak de olieprijs door een tweetal dalende toppenlijnen en door enkele belangrijke horizontale weerstanden. In mijn jaarvisie voor 2021 gaf ik een tweetal richtpunten aan waarbij de eerste ($51) al begin januari opwaarts werd gebroken. De volgende doelzone ligt bij $62 - $64. Vlak daaronder ligt verder nog de sinds 2014 dalende toppenlijn van nu $60 als weerstand boven de markt. Als we kijken naar de huidige en meest recente opwaartse versnelling sinds begin november, lijkt deze beweging wel in de eindfase te zitten. De kans op een (forse) tegenreactie acht ik dan ook groot in de komende tijd. Ook de technische indicatoren van de olieprijs bevinden zich op zeer hoge niveaus. In drie maanden tijd is de olieprijs opgelopen vanaf $34 tot de huidige $56 zonder tegenreacties. We moeten dan ook richting de brede zone $60 - $64 zeer alert zijn op de vorming van toppatronen en een krachtige omkeer die kan zorgen voor een forsere correctieve tegenbeweging. De kans dat daarbij de ‘te’ steil opgaande bodemlijn sinds april vorig jaar wordt gebroken, acht ik mogelijk. Deze ligt nu bij $49,50 en loopt wekelijks een dollar op. Steunpunten liggen verder bij $51 en $54. De neerwaartse doorbraak onder deze steunpunten zou voor een diepere correctieve beweging zorgen en uiteindelijk voor een minder steile opgaande langere trend. In een dergelijk scenario zou meer ruimte ontstaan richting de $43 tot zelfs $38. Zolang de genoemde steunpunten echter niet worden gebroken, blijft de krachtige trend intact. Boven de $64 (kans is aanwezig dit jaar) ontstaat ruimte naar $75 - $77.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Long

54 / 51 / 49,50

60 / 62 / 64

Grafiek olieprijs (WTI) op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 4 februari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 56,19 op WTI Future 10,6 4,86 4,87 +11,45 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 49,64 op WTI Future 5,0 10,33 10,34 +5,51 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 67,93 op WTI Future 9,7 5,28 5,29 -8,80 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 74,34 op WTI Future 4,8 10,62 10,63 -4,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 5 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.