Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Markten sorteren voor op nieuw steunpakket VS

maandag 8 februari 2021

Goedemorgen. Hoe lager het kwik, hoe hoger de koersen? Beurzen beginnen hoger aan de nieuwe beursweek, onder andere omdat een nieuwe steunpakket in de VS een stap dichterbij is.

Geen corona maar code rood

Lekker hoor, even geen urenlang geklets over de coronacrisis of rellen op de TV, maar gezellig ouwehoeren over het barre winterweer. Waar een klein land groot in kan zijn. De 'horrorwinter' brengt allerlei specialisten in beeld, van weervrouwen tot gladheidsbestrijders (in een outfit die doet denken aan carnaval, maar dat terzijde). Gisteren heb ik voor het eerst in jaren weer een sneeuwschuiver in mijn handen gehad om de sneeuwduinen van het pad weg te krijgen. De diepvrieskou houdt volgens de deskundigen nog zeker tot aankomend weekend aan. Gelukkig hoef ik niet per se de weg op. Dan is dat thuiswerken wel weer lekker. Wel jammer dat mijn vrouw mijn snowboots blijkbaar al jaren geleden heeft 'opgeruimd' en balen dat sommige basisscholen de deuren nog even dicht houden…

Steunpakket VS stap dichterbij

Op de beurs geldt: hoe lager het kwik, hoe hoger de koersen. Door de winsten op de Aziatische beurzen bereikte de MSCI All Country World-index (in dollar) vanmorgen een nieuwe recordstand. De hoop op een snel akkoord in de VS over een nieuw steunpakket van $1.900 miljard is namelijk toegenomen. In de Senaat werd eind vorige week, zoals verwacht, door de Democraten een 51-50 meerderheid behaald voor een plan om de overheidsbegroting met het genoemde bedrag te laten oplopen. Toch zal het naar verwachting tot ten minste volgende maand duren voordat er steunmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Ook de kersverse minister van Financiën, Janet Yellen, heeft dit weekend nog maar eens benadrukt dat financiële steun hard nodig is om volgend jaar in de VS weer volledige werkgelegenheid te bereiken. 

Tegenvallende banencijfers in VS…

Dat die hulp hard nodig is, bleek vrijdag nog uit het tegenvallende arbeidsmarktrapport. Er zijn vorige maand slechts 49.000 nieuwe banen gecreëerd in de VS, waar werd gerekend op een toename van 105.000. De afname van het aantal banen in december werd bovendien neerwaarts bijgesteld van -140.000 naar -227.000. Dit benadrukt nog maar eens de noodzaak van meer steun uit Washington. De daling van de werkloosheid van 6,7% naar 6,3% lijkt mooi, maar is dat niet. Het cijfer is vertekend omdat veel Amerikanen zich simpelweg niet hebben gemeld op de arbeidsmarkt door de slechte vooruitzichten op een baan. 

… leveren nieuwe records op Wall Street op

Toch reageerden beleggers vrijdag positief op de zwakke banencijfers. De kans op een snel en groot nieuw steunpakket neemt hierdoor immers toe. Zo kon het dat vrijdag op Wall Street toch weer nieuwe recordstanden op de borden verschenen. Onder aanvoering van aandelen uit de sector basismaterialen (+1,7%), die profiteren van hogere grondstoffenprijzen, eindigde de S&P 500-index met een winst van 0,4% op een nieuwe recordstand. De Nasdaq won 0,6% en sloot ook op de hoogste stand ooit. De Dow Jones-index boekte een winst van 0,3%. 

Stijging reële rente is risico voor aandelen

Op de obligatiemarkt liep de 10-jaarsrente, ondanks het tegenvallende arbeidsmarktrapport, met 2 basispunten op naar 1,16%. Vanmorgen noteert de rente alweer iets hoger op 1,19%. Door het vooruitzicht op een nieuw steunpakket, aantrekkende economische groei in de VS en hogere grondstoffenprijzen is de door de markt ingeprijsde inflatieverwachting (de 10-jaars ‘breakeven’) vanmorgen gestegen naar 2,21%, het hoogste niveau sinds 2014. Omdat de nominale rente harder stijgt dan de inflatieverwachting, loopt ook de reële rente op. Wat ons betreft is een sterke stijging van deze reële rente dit jaar de grootste bedreiging voor de aandelenbeurzen. Een stijging van de rente maakt de relatieve waardering van risicovolle beleggingen immers minder aantrekkelijk, met lagere waarderingen (koers-winstverhoudingen) als gevolg. Aandelenbeurzen kunnen slechts verder stijgen, of stabiel blijven, als de winstgroei ook sterk oploopt. Dit zal de komende maanden ongetwijfeld tot volatiliteit op de financiële markten leiden. 

Ook Duitse rente loopt iets op

Gesteund door de koerswinsten op Wall Street, hielden de Europese beurzen vrijdag ook redelijk stand. Toch eindigden ze lang niet allemaal hoger. De Stoxx Europe 600-index eindigde op de laatste dag van een prima week onveranderd. Het verlies van de week ervoor werd op 1% na goedgemaakt. In het kielzog van de Amerikaanse rente steeg de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispunt naar -0,45%, het hoogste niveau sinds begin september. Die oplopende lange rente is vooral gunstig voor aandelen uit de financiële sector. We verwachten dat de rentecurve (die het verschil tussen de korte en lange rente uitdrukt) nog wel iets steiler kan worden.

Hyundai niet (meer) in gesprek met Apple

De stemming zit er op de Aziatische beurzen vanmorgen goed in. De Japanse Nikkei-index is 2,2% hoger gesloten en de Topix-index is met een winst van 1,75% geëindigd op het hoogste niveau in 30 jaar! De stemming werd in Tokio gesteund door berichten dat de noodtoestand vanwege corona in een aantal Japanse regio's wordt opgeheven. In Hongkong noteert de Hang Seng-index 0,1% hoger en de beurs van Shanghai plust 1%. De Koreaanse Kospi-index is daarentegen bijna 1% lager gesloten. Het bericht dat gesprekken tussen Apple, Hyundai en Kia over het produceren van elektrische auto's zouden zijn beëindigd, drukten de stemming in Seoel. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen wederom op een hogere start van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook hoger aan de nieuwe handelsweek van start gaan.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met onder andere industriële-productiecijfers uit Duitsland en Spanje en de beleggersbarometer van de eurozone. Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere Carl Zeiss, Loews Corp, Hasbro en Simon Property Group. Fijne week en blijf gezond! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 8 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 8 februari 2021, 8.10 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.