Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Optimisme op de beurzen houdt aan

maandag 15 februari 2021

Goedemorgen. Zo, gisteren toch nog even geschaatst. Het was dan wel geen lange tocht, maar wel een lekker gevoel om na heel wat jaren weer even op het ijs te staan. Schaatsminnend Nederland heeft een paar dagen heerlijk kunnen genieten van prachtig winterweer en kon alle ellende rond corona even vergeten. 

Gisteravond zag ik dat Nederland gelukkig langzaam een inhaalslaag maakt met de vaccinaties. Zou het dan toch nog goed komen? Berichten over afnemende aantallen nieuwe besmettingen in grote delen van de wereld stemmen beleggers in ieder geval positief. En zelfs de flinke aardbeving in Japan van dit weekend heeft vanmorgen weinig invloed op de stemming op de beurs in Tokio. Voor het eerste sinds 1990 (!) is de Nikkei-index boven de 30.000 punten gesloten, na een winst van bijna 2%. 

Japanse economie groeit flink in 4e kwartaal

Het sentiment op de Japanse beurs kreeg steun van sterker dan verwachte groeicijfers over het vierde kwartaal. De groei van de Japanse economie in de laatste drie maanden van 2020 bedroeg 12,7% (omgerekend naar jaarbasis). Dat is meer dan de +10,1% waar analisten op rekenden. Veel andere Aziatische beurzen zijn vanmorgen nog gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar. In Zuid-Korea wordt wel gehandeld en staat de Kospi-index op een winst van 1,6%. De Australische beurs is 0,9% hoger gesloten. 

Positieve start nieuwe week

Ook grondstoffenprijzen, zoals die van olie en ijzererts, kleuren vanmorgen groen op de koersenschermen en staan dus hoger, terwijl de rentes op staatsobligaties verder oplopen. Beleggers anticiperen blijkbaar op hogere inflatie(verwachtingen). De ‘reflatie-trade’, de voorkeur voor beleggingen die relatief sterk kunnen profiteren van aantrekkende groei, investeringen door overheden en meer stimulering door de centrale banken, wordt dus rustig doorgezet. Ook de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan hoger, al blijft Wall Street vandaag wel gesloten vanwege Presidents' Day. De Europese beurzen zullen naar verwachting hoger aan de nieuwe handelsweek van start gaan. 

4e-kwartaalgroei VK (+1%) sterker dan verwacht (+0,5%)

En daarmee wordt de opgaande lijn van vrijdag vrolijk doorgetrokken. Na een moeizame start, maar mede dankzij meevallende cijfers van onder andere ING, sloten de Europese beurzen vrijdag toch weer hoger. De hoop op herstel van de economische groei kreeg steun van een iets beter dan verwacht groeicijfer over het vierde kwartaal uit het Verenigd Koninkrijk (VK: +1% tegenover +0,5% verwacht). De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,6%. Vooral tech-aandelen waren gevraagd na het bericht dat de VS werk gaan maken van het tekort aan computerchips. Onze eigen AEX-index profiteerde daarvan met een winst van 1,9%, onder andere door een plus van 3% voor zwaargewicht ASML. Ook de koerswinst van 6,7% voor ING droeg bij aan de fraaie stijging van de belangrijkste Nederlandse beursindex. De koersstijgingen op de andere Europese beurzen waren minder groot. Met een winst van 8,4% dit jaar is de AEX-index de best presterende Europese beurs, ook wel eens leuk. Op de obligatiemarkt liepen rentes verder op. De Duitse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar -0,43%.

Wall Street sluit weer hoger, met +0,5% voor S&P 500…

Ondanks een onverwachte daling van de economische-stemmingsindicatoren van de Universiteit van Michigan wisten de aandelenindices op Wall Street na een lagere opening vrijdag toch weer hoger te sluiten. De S&P 500-index boekte op de laatste dag van de handelsweek een winst van 0,5% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+0,8%), die profiteerden van de hogere olieprijs. Maar ook andere cyclische (dus economisch wat gevoeliger) sectoren zoals basismaterialen (+0,7%) en financiële waarden (+0,4%) eindigden hoger. In het ING Maandbericht Beleggen van februari lees je onder andere waarom we iets positiever zijn geworden over cyclische sectoren en waarom we de weging van financiële waarden in onze beleggingsstrategieën hebben verhoogd. 

… +0,1% voor Dow Jones en +0,5% voor Nasdaq

De Dow Jones Industrial Average eindigde vrijdag met een winst van 0,1% en de Nasdaq won 0,5%. Aandelen van nutsbedrijven (-0,4%), waarvan we de tactische weging vorige week hebben verlaagd, en vastgoedaandelen (-0,3%) lagen onder druk door de hogere rente. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg vrijdag met 4 basispunten naar 1,21%. We verwachten dat de deze nog wel wat verder op kan lopen. De oplopende rente zal, net als de discussie over oplopende inflatie(verwachtingen), de komende tijd naar verwachting steeds vaker aanleiding zijn voor grotere koersbeweeglijkheid op de financiële markten: hou daar rekening mee. De twijfel over het doorgaan van het zeer stimulerende beleid van centrale banken zal toenemen als het economisch herstel aantrekt. Naar verwachting zal de economische groei in grote delen van de wereld vanaf het tweede kwartaal aantrekken doordat economieën weer open kunnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers van december uit de eurozone. Verder is de macro-economische agenda vandaag vrij leeg omdat Wall Street vandaag gesloten is. Ook is het vandaag rustig met kwartaalcijfers. De belangrijkste van vandaag zijn die van BHP Group.  Fijne week en blijf gezond!  Groet, Simon  

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 15 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 15 februari 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.