Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Je gaat bijna hopen op minder gunstige macrocijfers

woensdag 17 februari 2021

Goedemorgen. Het sloeg in als een bom. Het grote nieuws van gisteren was natuurlijk dat onze vertrouwde Deen-supermarkt dit jaar uit ons dorp verdwijnt. 

Ja, er komt wel een vervanger, de geruchten zijn dat het de Dekamarkt wordt, maar boodschappen doen, zal nooit meer hetzelfde zijn. Of wordt het slechts een kwestie van wennen? Ik hoop het. Of beleggers ook kunnen wennen aan de snel oplopende obligatierentes, is nog maar de vraag. De coronapandemie heeft voor heel veel mensen grote ellende gebracht, maar voor beleggers valt dat erg mee. Sterker nog: door de economische gevolgen (diepe recessie en nauwelijks inflatie) en de steunmaatregelen van de centrale banken zijn de rentes hard gedaald. En mede hierdoor zijn de wereldwijde aandelenbeurzen snel opgeveerd. 

Rentestijging door oplopende inflatieverwachting

Die lagere rentes waren dus een belangrijke steun voor de aandelenkoersen. Maar nu de economische vooruitzichten beter worden en de grondstoffenprijzen door het dak gaan, neemt de angst voor sterk oplopende inflatie snel toe, met oplopende kapitaalmarktrentes als gevolg. Obligatiebeleggers willen immers een ruimere compensatie voor het toegenomen risico van koopkrachtverlies van hun uitgeleende kapitaal, als de inflatie(verwachting) oploopt. 

Tienjaarsrente VS stijgt 11 basispunten naar 1,31%

Uitspraken van centrale bankiers, die volharden in het vasthouden aan een zeer ‘ruim’ (dus stimulerend) beleid plus de belofte van meer stimulering door de nieuwe regering in Washington, werken als olie op het vuur op de obligatiemarkt. Het strenge winterweer in de VS, dat de productie van olie en andere brandstoffen verhindert en de prijzen ervan opstuwt, wakkert het vuurtje op de obligatiemarkt nog verder aan. Gisteren steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 11 basispunten naar 1,31%, het hoogste niveau in een jaar. 

Snel stijgende rente grootste gevaar voor beurzen…

Begrijp me goed, op zich is een hogere rente naar aanleiding van sterkere economische groei en hogere ‘goede’ inflatie (vanwege hogere lonen) een positief verhaal. Maar nu is dat minder duidelijk. Naar verwachting zullen de lonen nog lang niet stijgen, maar krijgen bedrijven die door de steunmaatregelen in een soort kunstmatige coma zijn gehouden, nu wel te maken met hogere rentes en kredietkosten. Als ze al krediet kunnen krijgen... Nu geldt dit in mindere mate voor beursgenoteerde bedrijven dan voor de mkb-sector, maar de gevolgen zullen negatief uitpakken. En het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar ik hoop dat de economische groei minder sterk zal zijn dan nu wordt verwacht. Dan zouden de rentes namelijk geleidelijk kunnen stijgen en zo een minder zware rem voor de financiële markten kunnen zijn. Een snel stijgende rente is op dit moment de grootste bedreiging voor de beurzen. 

… maar hogere rentes zijn logische reactie

Ook op de Europese markten zagen we gisteren de kapitaalmarktrentes over een breed front verder stijgen. Een iets minder sterk dan verwachte krimp van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal van 2020 (-0,6% tegenover -0,7%) en een onverwacht sterke stijging van de component van de verwachtingen in de nieuwe stand van de Duitse beleggersbarometer ZEW-index (van 61,8 naar 71,2 punten) sterkt de verwachting van groeiherstel. Groeiherstel betekent meer kans op een hogere inflatie. En dus ‘prijzen beleggers die hogere inflatie in’ (in de koersen) en lopen de rentes verder op. Dat is op dit moment een onvermijdelijke ontwikkeling.

Je gaat bijna hopen op minder gunstige macrocijfers

Hogere rentes drukken echter de relatieve waardering van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen, vergeleken met minder risicovolle beleggingen zoals (staats)obligaties. Dat besef drong later op de dag ook door op de Europese aandelenbeurzen. Daar maakten de aandelenkoersen dan ook even een pas op de plaats, na dagen van stijgingen. De Stoxx Europe 600-index sloot licht lager (-0,1%). Rentegevoelige sectoren zoals nutsbedrijven (-1,5%) en vastgoedaandelen (-0,8%) lagen onder druk, terwijl financiële waarden (+0,5%) juist profiteerden van de hogere rentes. De Duitse tienjaarsrente steeg gisteren met 3 basispunten naar -0,35%. En zolang er geen sterk tegenvallende macro-economische cijfers uitkomen, kan de rente nog wat verder oplopen. Zoals ik al zei: je hoopt als belegger bijna op wat mindere macrocijfers.

Meevallende inkoopmanagersindex van productiesector in staat New York

Maar die kwamen gisteren niet uit de VS. Een inkoopmanagersindex van de productiesector van de regio New York, de Empire State Manufacturing Index (maandelijks samengesteld door de Federal Reserve Bank of New York), is deze maand gestegen van 3,5 naar 12,1 punten. Analisten rekenden op een stijging naar 6 punten. Hoop op een snel herstel van de Amerikaanse economie en een nieuw groot stimuleringspakket van de regering-Biden leidden, zoals gezegd, tot een flinke stijging van de kapitaalmarktrentes. De rentes mogen best oplopen maar niet te snel. Ook op Wall Street lagen de koersen van nutsbedrijven (-1,1%) en vastgoedaandelen (-1,1%) onder druk als gevolg van de oplopende rentes. 

VS: nieuw record Dow Jones, maar andere indices lager

Aandelen van ondernemingen uit ‘cyclische’ (dus economisch gevoeliger) sectoren zoals energie (+2,3%) en financiële waarden (+1,8%) deden het daarentegen wel goed op Wall Street. Toch was dat niet genoeg om de S&P 500-index (-0,1%) naar een nieuw record te tillen. Dat lukte de Dow Jones Industrial Average (+0,2%) wel. Maar de Nasdaq verloor 0,3% en de Russel 2000 index ging 0,7% omlaag. Een minder groot stimuleringspakket uit Washington zou voor beleggers op dit moment een betere uitkomst zijn dan een heel groot pakket. Wat minder stimulering zou het risico van een oververhitte economie later dit jaar verkleinen en dan kan het feest op de financiële markten nog wat langer doorgaan. Hoewel dat voor de meeste obligatiebeleggers al niet meer geldt…

Enthousiasme in Azië ook wat getemperd vandaag

Beleggers in Japan namen vanmorgen ook iets gas terug. De Nikkei-index in Tokio is zojuist 0,6% lager gesloten. De Hang Seng-index doet het in Hongkong een stuk beter met een winst van 1,2%. De beurzen op het vasteland van China zijn nog steeds gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar. De Kospi-index in Seoel is 0,9% lager gesloten en de Australische beurs eindigde vanmorgen 0,5% lager. De futures op de Amerikaanse aandelenindices schommelen op het moment van schrijven rond de slotstand van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en verkoopcijfers van nieuwe auto's uit de eurozone. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere inflatiecijfers van januari, winkelverkoopcijfers, cijfers over de industriële productie en de vertrouwensindex van Amerikaanse aannemers (‘home builders’). Tenslotte worden om acht uur vanavond (onze tijd) de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Vopak, Ahold Delhaize, Rio Tinto, Akzo Nobel, Kering, Albemarle, CapGemini en Klépierre.  
Fijne dag en blijf gezond! 
Groet, Simon   

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 17 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 17 februari 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.