Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AkzoNobel AkzoNobel - Beter dan verwachte resultaten dankzij coatingsdivisie, sterke kostencontrole en margemanagement

woensdag 17 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 19 2.44 Ja Basismaterialen

Beter dan verwachte resultaten dankzij coatingsdivisie, sterke kostencontrole en margemanagement

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. De chemietak is verkocht waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren en dit is zichtbaar in de resultaten. Sterke kostencontrole ondersteunt momenteel de resultaten en er is herstel zichtbaar bij onderdelen binnen de coatingsdivisie. De resultaten zijn de afgelopen kwartalen beter dan verwacht en de waardering is niet bijzonder hoog. Hogere grondstoffenkosten zullen 2021 mogelijk wel een tegenwind gaan vormen.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €8,5 mld boekte het bedrijf in 2020 een nettowinst van €745 mln. De industriele coating-divisie is goed voor ongeveer 58% van de omzet, decoratieve verven voor 42%. Ongeveer 47% van de omzet komt uit Europa, 29% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika, 8% uit Zuid-Amerika en 4% uit de rest van de wereld.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben.

Beter dan verwachte resultaten dankzij coatingdivisie; verfdivisie presteerde ondanks sterke trends wat teleurstellend

Akzo Nobel rapporteerde 17 februari beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. De terugkerende EBIT steeg met 32% jaar op jaar (joj) naar €294 mln en lag zo’n 12% boven de consensusverwachting. De omzet bleef vrijwel vlak joj op €2,2 mld en lag daarmee 0,6% boven de verwachting. De hoger dan verwachte omzet en EBIT waren te danken aan de coatingdivisie. Dat neemt niet weg dat de trends bij de verfdivisie nog altijd sterker zijn dan bij de coatingdivisie, maar analisten hielden hier al rekening mee. De volumes van het hele concern stegen met 5%, ondersteund door licht hogere prijzen (+1%), maar werden teniet gedaan door ongunstige valutaeffecten. Een kleine omzetdaling joj was het gevolg. De verfdivisie presteerde het afgelopen kwartaal licht teleurstellend. Bij de divisie voor decoratieve verven kwamen de omzet (+4% joj) en terugkerende EBIT (+45% joj) respectievelijk 0,1% en 4% lager uit dan de consensusverwachting. De EBIT-marge van 14,0% bij de verfdivisie lag eveneens onder de verwachting van 14,5%. Er was sprake van een sterke volumegroei (+12%) en hogere prijzen (+2%), maar deze werden voor een groot deel teniet gedaan door ongunstige valutaeffecten (-10%). De coatingdivisie presteerde wel beter dan verwacht met een terugkerende EBIT (+33,3% joj) die 24% boven de consensusverwachting lag. De omzet (-2,1% joj) kwam bij de coatingdivisie 0,6% hoger uit dan verwacht. De EBIT-marge steeg sterk bij de coatingdivisie met 431 basispunten joj naar 16,2% en lag fors boven de consensusverwachting van slechts 13,2%. Dit was te danken aan sterk margebeheer en kostenbesparingen. Er is een herstel zichtbaar bij poeder- en industriële coatings, terwijl de scheepvaart- en beschermingscoatings-activiteiten nog altijd onder druk staan. Poedercoatings profiteerde van volumeherstel in de automarkt. Het concern realiseerde €34 mln aan kostenbesparingen waarvan €25mln naar eigen zeggen structureel van aard zijn. Akzo kondigde aan €1 mld eigen aandelen te gaan inkopen in 2021 en stelde een slotdividend voor van €1,52 per aandeel (+2% joj). De vrije kasstroom steeg met 37% naar €513 mln en de netto schuld lag eind 2020 op €1,0 mld, resulterend in een zeer gezonde ratio van 0,8x voor de netto schuld afgezet tegen de EBITDA. De doelstelling voor deze schuldratio in 2021 is 1,0-2,0x. Voor 2021 heeft Akzo als doelstelling een omzetstijging die op zijn minst in lijn ligt met de markt. Ook wil het de winstgevendheidsmaatstaf ROS (aangepast operationeel resultaat als percentage van de omzet) bij de verf- en coatingdivisie verhogen met 50 basispunten. Dit is wat aan de conservatieve kant, want analisten houden rekening met een stijging van 70 basispunten. Het management verwacht de prijzen te kunnen verhogen om de kosteninflatie, door hogere grondstofprijzen, te compenseren. Dat het concern geen kwantitatieve prognose heeft afgegeven voor 2021, lijkt echter op enige onzekerheid te duiden.

Waardering niet bijzonder hoog

Wederom beter dan verwachte resultaten. Dit keer te danken aan de coatingdivisie, waar sprake is van een sterker dan verwacht herstel bij een deel van de activiteiten. Verdere kostenbesparingen bieden bovendien goede vooruitzichten voor het komende jaar. Minder gunstig is dat de grondstoffenkosten dit jaar mogelijk oplopen, terwijl deze vorig jaar nog een sterke meewind vormden. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 19,7 op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is wat hoger dan het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 16,7x maar onder de gemiddelde waardering van de subsector chemicaliën (21,9x). Het getaxeerde dividendrendement van 2,4% ligt vrijwel in lijn met het gemiddelde van de subsector (2,2%).

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. In 2021 lijken hogere grondstoffenprijzen voor een tegenwind te gaan zorgen.
  • De eindmarkten staan onder druk door de economische impact van covid-19 en daarvoor de handelsoorlog met China. Vooral de automobielsector, scheepvaart- en olie & gas-activiteiten hebben het moeilijk.
  • Sterkere concurrentie, de marges liggen nog altijd onder die van PPG en Sherwin-Williams.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 78,91 op Akzo Nobel 9,7 0,89 0,90 +1,70 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 71,53 op Akzo Nobel 5,3 1,63 1,64 +1,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 94,48 op Akzo Nobel 11,7 7,45 7,46 -6,93 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 101,12 op Akzo Nobel 5,9 1,47 1,48 -3,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van AkzoNobel bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.