Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Total Total - Total is goed gepositioneerd

donderdag 18 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 13.9 7.05 Nee Energie

Total is goed gepositioneerd

Total heeft een relatief laag break-evenpunt voor de olieprijs en een dividendrendement van 7,1%. Ook heeft het een relatief lage schuldpositie en een sterke focus op kostenbesparingen. Het concern is dan ook goed gepositioneerd in een sector waarbij de omstandigheden nog steeds moeilijk zijn voornamelijk bij de raffinaderijen.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met dus zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 2,9 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Total boekte in 2020 een omzet van $120 mld en een aangepaste winst van $1,9 mld.

Resultaat beter dan verwacht. Focus op kosten: minder investeringen en lagere operationele kosten in 2021

Total heeft in het vierde kwartaal van 2020 betere resultaten geboekt dan de consensusverwachting van analisten. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $32,3 mld, 26% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $0,44, een daling van 64% op jaarbasis maar wel hoger dan de consensusverwachting. De divisie Refining & Chemicals boekte een meevallend aangepast resultaat al was er wel een forse daling jaar op jaar (joj). Zowel de marges als de volumes staan onder druk in de raffinagedivisie. Total noemt specifiek de destillaten waar het tegen zit, als gevolg van zwakkere vraag naar brandstoffen doordat er minder gevlogen wordt. De upstream-divisie (exploratie en productie) boekte een beter dan verwacht resultaat, al was dit jaar op jaar 47% lager. Deze divisie had last van de lage olie- en gasprijzen. Ook nam de productie af op jaarbasis. Het resultaat van de divisie Integrated Gas, Renewable & Power (-68% joj) was lager dan de consensus. De divisie heeft jaar op jaar last van lage vloeibaar-gasprijzen (LNG). Ook de marketing- en servicesdivisie draaide minder dan de meeste analisten hadden verwacht. Het aangepaste resultaat daalde hier 30% joj, voornamelijk te wijten aan lagere volumes. De operationele kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op $5,7 mld, de investeringen op $3,4 mld en de dividenduitkering op $2 mld. De productie bedroeg 2,8 mln vaten olie-equivalent per dag, een afname van 9% op jaarbasis. Het concern heeft vastgehouden aan de eerder aangekondigde kostenbesparingen en $13 mld geïnvesteerd in 2020. Op operationeel gebied heeft het concern $1,1 mld aan kostenbesparingen doorgevoerd. In 2021 wil het concern voor een bedrag van $12 mld aan investeringen doen waarvan 20% in Renewables & Electricity. Ook wil het concern $500 mln aan extra kostenbesparingen doorvoeren. Het concern verwacht dat de LNG-omzet met 10% toeneemt. Total wil op de aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2020 een voorstel indienen om de naam te wijzigingen naar TotalEnergies. Dit in verband met de energietransitie in de periode 2020-2030. De groei van de energieproductie zal de komende jaren namelijk komen uit LNG en Renewables & Electricity, waarbij de verwachting is dat olieproducten nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken in plaats van 50%.

Total heeft een laag break-evenpoint en een sterke balans

Beter dan verwachte resultaten in een sector die in het vierde kwartaal gebukt ging onder lage olie- en gasprijzen, terwijl ook de raffinagemarges onder druk staan. Total heeft een relatief laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs: rond $45. Dat is dus de olieprijs waarbij de investeringen en dividendverplichtingen betaald kunnen worden uit de opgewekte cashflow. Ook heeft Total een sterkere balans dan BP en Shell. Inmiddels staan de olie- en gasprijzen op een hoger niveau: rond de $64 voor Brentolie. Het concern houdt echter vast aan zijn sterke focus op kostenbesparingen, met minder geplande investeringen in 2021 en nog meer operationele-kostenbesparingen. Gezien de combinatie van een laag break-evenpoint, een gezonde balans en de sterke focus op kostenbesparingen denken wij dat Total sterk is gepositioneerd. De waardering van Total is hoger dan die van Shell, maar fors lager dan Chevron en Exxon.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen dus gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, is lager dan van andere zeer grote olieconcerns bijvoorbeeld Exxon, op dit moment is het “break-evenpunt” voor de olieprijs $45.
  • Total heeft de afgelopen jaren forse kostenbesparingen doorgevoerd bij zijn upstream- en downstreamdivise. Dit heeft bijgedragen aan de forse verbetering van de resultaten.
  • Total heeft een sterke balans, zodat het concern lange tijd lage olieprijzen kan opvangen en dividend kan blijven uitkeren.

Risico's

  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen (oil majors) wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. Vergeleken met de Amerikaanse raffinaderijen hebben zij kostennadeel, omdat zij geen gebruik kunnen maken van schalieolie in de VS. Schalieolie in de VS is over het algemeen goedkoper dan Brent-olie uit de Noordzee.
  • De resultaten van oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is dan ook slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 25,8 op Total 2,5 16,05 16,07 +4,56 % Koop Sprinter
Sprinter Long 25,8 op Total 2,5 16,05 16,07 +4,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen