Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Goud Correctie in eindfase

vrijdag 19 februari 2021

De goudprijs bevindt zich sinds de all-time high in augustus 2020 in een correctieve fase. De langetermijntrend blijft onverminderd positief en de correctie lijkt in de eindfase te zitten. Er is veel opwaartse potentie in goud.

Het koersdoel van goud in het langetermijnbeeld ligt bij $2.450. Dit is het eerste Fibonacci-projectiedoel in het zeerlangetermijnbeeld tussen de voormalige all-time high in 2012 (net boven de $1.900) en de belangrijke bodem in 2015 bij $1.050. Pas in 2019 werd het eerste duidelijke opwaartse langetermijnsignaal gegeven. Goud brak toen boven de $1.370. Dit was de neklijn van een zeer groot hoofd-schouderpatroon sinds 2.014, een patroon dat dus 5 jaar in ontwikkeling was. Kijken we naar de situatie sinds 2012 dan zien we een zeer groot zogenoemd ‘rounding’ patroon dat pas in 2020 werd geactiveerd. Vanuit dit rounding patroon is voor de komende jaren zelfs een koersdoel te bereken dat bij $2.750 ligt. Vorig jaar augustus werd de all-time high verder verhoogd naar $2.063 waarna de nog steeds aanwezige correctie werd gestart. Correcties zijn echter noodzakelijk om de buitengrenzen van een stijgende of dalende trend te bepalen. Vanaf de bodem in 2015 zien we meerdere opgaande bodemlijnen die zorgden voor meerdere versteilingen in de opgaande tendens. Een belangrijke opgaande bodemlijn startte bij de bodem in mei 2019 en ligt momenteel bij $1.670. Zolang de correctie niet wordt beëindigd, mag een test van deze steunlijn niet worden uitgesloten. Maar zoals gezegd, lijkt de eindfase al te zijn ingegaan van de correctieve fase. We zien een meer zijwaartse tendens ontstaan als overgangsfase naar een volgende opwaartse beweging. Als horizontale steun ligt er de $1.760. Een structurele slotkoers daaronder zou de kans vergroten op een test van de genoemde opgaande steunlijn, maar ook een dergelijke beweging verandert mijn langetermijnvisie niet. Een eerste verbetering van uitbodeming treedt op boven de meest recente top van $1.873 waarboven de weg openstaat richting de dubbele top van $1.960 en uiteindelijk een test van de all-time high.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Long

1.760 / 1.670 / 1.604 / 1.580

1.851 / 1873 / 1.910 / 1960


Grafiek goud op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 18 februari 2021


Grafiek goud op weekbasis (sinds 2009)

Bron: Reuters Metastock XVII, 18 februari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1538,95 op Goud 9,4 15,05 15,09 -0,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1381,27 op Goud 5,1 28,15 28,19 -0,04 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1876,84 op Goud 10,2 13,93 13,97 +0,58 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2054,35 op Goud 5,0 28,73 28,77 +0,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 19 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.